Μετά τον Βερόπουλο, που ήδη λειτουργεί 12 Super Vero στη Σερβία και τα Σκόπια, αλλά και την Καρφούρ Μαρινόπουλος, που, πέραν της παρουσίας της σε Κύπρο και Βουλγαρία, προσφάτως ανακοίνωσε τη δημιουργία joint venture με τον όμιλο Carrefour για την οργάνωση δικτύων λιανικής στις αγορές της Αλβανίας, της Βοσνίας, της Κροατίας, της ΠΓΔΜ, του Μοντενέγκρο, της Σερβίας και της Σλοβενίας, δυναμικότερα στην ίδια περιοχή σχεδιάζει να κινηθεί και ο όμιλος Delhaize.

Για τον σκοπό αυτόν η Delhaize από την 1η Φεβρουαρίου δημιούργησε μια περιφερειακή δομή για την Ελλάδα και τη Ρουμανία, που επιτρέπει στις δύο τοπικές θυγατρικές της, την Α-Β Βασιλόπουλος και τη Mega Image αντίστοιχα, να έχουν κοινή οργάνωση σε ό,τι αφορά στο νομικό τμήμα, τη διεύθυνση ανθρώπινων πόρων και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την οικονομική διεύθυνση, τη διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου και τη διεύθυνση στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Το «σελφ σέρβις» μίλησε με στελέχη της Α-Β Βασιλόπουλος για τις αλλαγές στις οργανωτικές δομές του ομίλου Delhaize στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν, οι αλλαγές αυτές κατά κύριο λόγο αποβλέπουν στην οργάνωση μιας ομάδας κορυφαίων συνεργατών του ομίλου, που θα αναζητήσουν ευκαιρίες για την απόκτηση νέων επιχειρήσεων, μέσω των οποίων ο όμιλος θα επεκταθεί περαιτέρω στη ΝΑ Ευρώπη.

Παράλληλα, η περιφερειακή διοικητική δομή του ομίλου μεταξύ της Ελλάδας και της Ρουμανίας θα επιτρέψει στις Α-Β Βασιλόπουλος και Mega Image την ανταλλαγή κοινών βέλτιστων πρακτικών για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Εξουσιοδότηση για τη διερεύνηση νέων εθνικών αγορών έχουν εξάλλου εξασφαλίσει τα στελέχη της Α-Β Βασιλόπουλος από τον όμιλο Delhaize, ο οποίος έλαβε την απόφαση να τοποθετήσει περισσότερα κεφάλαια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενδεχομένως λόγω επέκτασης των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα νοτιοανατολικά, αλλά και του ενδιαφέροντος που επιδεικνύει ο ανταγωνισμός προς τις ίδιες αγορές.

Αναβαθμισμένο ρόλο στις προαναφερόμενες πρωτοβουλίες έχει ο διευθύνων σύμβουλος της Α-Β Βασιλόπουλος και της Mega Image, κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, ο οποίος τον περασμένο Ιανουάριο διορίσθηκε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ομίλου Delhaize.

2η πρόταση εξαγοράς μετόχων της Α-Β
Στο μεταξύ, στην Ελλάδα ο όμιλος Delhaize προχώρησε και σε δεύτερη δημόσια πρόταση για την εξαγορά όσων μετοχών της Α-Β Βασιλόπουλος βρίσκονται σήμερα στα χέρια άλλων μετόχων. Πρόθεση του ομίλου είναι να αυξήσει τη συμμετοχή του στην Α-Β Βασιλόπουλος από το περίπου 90% που είναι σήμερα στο 100% και να θέσει εκτός Χρηματιστηρίου τη θυγατρική του, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτόν θα την καταστήσει περισσότερο ευέλικτη στην υλοποίηση νέων στρατηγικών αποφάσεων.

Η δημόσια πρόταση ανακοινώθηκε στις 12 Μαρτίου, με τίμημα τα 35,73 ευρώ ανά μετοχή, για το οποίο ο μέτοχος της Α-Β Βασιλόπουλος ανακοίνωσε ότι είναι ανώτερο κατά 1,73 ευρώ από την χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος στις 11 Μαρτίου 2010, ανώτερο κατά 1,73 ευρώ από την ανώτατη τιμή που κατέβαλε η Delhaize για την απόκτηση μετοχών εντός του τελευταίου 12μήνου, που έληξε στις 11 Μαρτίου 2010, και ίσο προς τον σταθμισμένο κατ’ όγκο συναλλαγών μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος του τελευταίου 6μήνου, που έληξε στις 11 Μαρτίου 2010.

Σημειώνεται ότι σύμβουλοι της Delhaize για τη δημόσια πρόταση είναι η Merrill Lynch International, η οποία εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, και η Societe Generale SA, η οποία εδρεύει στη Γαλλία.