Την παραίτησή του από τη θέση του CEO Ευρώπης του ομίλου Delhaize ανακοίνωσε στις αρχές Οκτωβρίου ο Stefan Desceemaeker.

H απομάκρυνσή του από τη θέση που κατείχε έως τώρα ορίστηκε για τις 31 Οκτωβρίου. Η αποχώρηση ακολουθεί μια άλλη, αυτή του Roland Smith, CEO US, μετά την ανάληψη της θέσης του CEO του ομίλου από τον Frans Muller. Μετά την διοικητική εξέλιξη που αφορά στον Desceemaeker ο όμιλος δήλωσε πως ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Executive Vice President Southeast Europe and Asia, καθώς και ο Dirk Van den Berge, CEO Delhaize Belgium θα αναφέρονται απευθείας στον Frans Muller, από την 1η Νοεμβρίου.