Σε πλειστηριασμό βγαίνουν εκ νέου την 1η Ιουλίου οι εγκαταστάσεις της γαλακτοβιομηχανίας Δελφοί στο Μεσολόγγι, μετά από δύο πλειστηριασμούς που απέβησαν άκαρποι λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Επισπεύδουσα είναι η Intrum Hellas, για οφειλές της εταιρείας προς την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς είναι μειωμένη κατά 20% σε σχέση με τις δύο προηγούμενες διαδικασίες, από τα 3.048.403 ευρώ στα 2.438.722,40 ευρώ. Σημειώνεται ότι η εκτιμώμενη εμπορική αξία του ακινήτου ανέρχεται σε 1.610.000 ευρώ (συμπεριλαμβάνοντας το κόστος τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων, που ανέρχεται περίπου σε 20.000 ευρώ για το πρόστιμο τακτοποίησης και την αμοιβή του μηχανικού) και η εκτμώμενη αξία των μηχανημάτων και της λοιπής κινητής περιουσίας που περιλαμβάνει το εργοστάσιο στα 1.438.403 ευρώ.

Τι περιλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου
Οι εγκαταστάσεις της Δελφοί βρίσκονται στη θέση Τρελαγκάθα, σε μικρή απόσταση από την Ιόνια Οδό και την Εθνική Οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, και σύμφωνα με την εταιρεία έχουν τη δυνατότητα παραγωγής 7.000 τόνων τυροκομικών προϊόντων ετησίως και συσκευασίας 600 τόνων σε μηνιαία βάση. Σύμφωνα με τον πιστοποιημένο εκτιμητή του ακινήτου, η βιομηχανική μονάδα αποτελείται από τα ψυγεία αποθήκευσης, τους χώρους επεξεργασίας και παραγωγής, τα γραφεία και τους βοηθητικούς αποθηκευτικούς χώρους. Πρόκειται ως επί το πλείστον για μεταλλικά κτίρια με μεταλλικό σκελετό και βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα, με βιομηχανικό δάπεδο σε τμήμα της κατασκευής και με πλακίδια στο χώρο των εργαστηρίων και των ψυγείων. Οι εξωτερικές και οι εσωτερικές τοιχοποιίες είναι μεταλλικές με φύλλα πάνελ. Στο μεγαλύτερο τμήμα της μονάδας υπάρχουν ψυκτικοί θάλαμοι με ιδιαίτερες επικαλύψεις των τοιχοποιιών τους για την διατήρηση της θερμοκρασίας τους, ενώ η κατασκευή του κτιρίου κρίνεται καλή για την χρήση και την παλαιότητα του. Στον πλειστηριασμό περιλαμβάνεται και ο πλήρης μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός του εργοστασίου.

Η ιστορία της γαλακτοβιοµηχανίας
Η Δελφοί ιδρύθηκε το 1994 από τον Κώστα Δανιγγέλη, ο οποίος αγόρασε μία υφιστάμενη τυροκομική μονάδα στην Τρελαγκάθα Μεσολογγίου, που σταδιακά επεκτάθηκε στη σημερινή δυναμικότητα. Η εταιρεία διέθετε ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, εξάγοντας σε χώρες όπως η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Αυστραλία, καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παρήγαγε και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για πελάτες τόσο στο εσωτερικό της χώρας μας, όσο και στο εξωτερικό. Ωστόσο, σταδιακά τα προβλήματα ρευστότητας και οι αυξανόμενες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις επιδείνωσαν την οικονομική της θέση. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις της γαλακτοβιομηχανίας, για τη χρήση 2017, ο κύκλος εργασιών της είχε υποχωρήσει στα 12,6 εκατ. ευρώ (από τα 15,6 εκατ. το 2016) και το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους είχε διαμορφωθεί σε ζημίες 844.883 ευρώ, ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας ανερχόταν σε 13,3 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter