Στη συγχώνευση των εταιρειών «Π. Χριστοφιλέας ΑΕ» και «Διομήδης Καψάλης ΑΕ», που αμφότερες φέρουν τον διακριτικό τίτλο «Δειπνοσοφιστήριον», προχωρά η ομάδα πίσω από το επιτυχημένο catering project, με την απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η συγχώνευση κρίνεται επωφελής και για τις δύο εταιρείες και τους μετόχους τους, καθώς αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και την αξιοποίηση συνεργειών και οικονομιών κλίμακας, καθώς και τη διεύρυνση των επιχειρηματικών επιλογών προς όφελος των μετόχων.

Ειδικότερα, με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης αναμένεται να προκύψουν οικονομίες κλίμακας σε σχέση με λειτουργικές δαπάνες, λόγω ενοποίησης ομοειδών τμημάτων και γενικότερα λόγω κατάργησης τυχόν διαδικασιών που επικαλύπτονται. Και οι δύο εταιρείες έχουν την ίδια μετοχική σύνθεση, με τους Τάκη Χριστοφιλέα, Δημήτρη Χριστοφιλέα, Διομήδη Καψάλη και την εταιρεία «Βυζαντινή Κληρονομιά ΙΚΕ» να κατέχουν από 22%, ενώ το υπόλοιπο 12% ανήκει στον σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσο.

Οι ισορροπίες αυτές θα διατηρηθούν και στην ενοποιημένη επιχειρηματική οντότητα που θα προκύψει. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις τους, το 2023 έκλεισε για την «Π. Χριστοφιλέας ΑΕ» με συνολικές πωλήσεις 16,59 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,12 εκατ. ευρώ, ενώ για την «Διομήδης Καψάλης ΑΕ» με συνολικά έσοδα 11,15 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 814.982 ευρώ. Όπως αναφέρει η διοίκηση του project, η συνολική εικόνα είναι θετική και αναμένεται να βελτιστοποιηθεί το 2024 με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, με την επίτευξη μέγιστης βελτιστοποίησης της εμπορικής πολιτικής, αύξησης μεριδίου αγοράς και αύξησης κύκλου εργασιών με επίκεντρο νέες συνεργασίες και μείωσης παραγωγικού και λειτουργικού κόστους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter