Στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση των συνδεδεμένων εταιρειών του τομέα τροφίμων, Έδεσμα και Αμβροσία προχώρησε ο επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος με τους μετόχους των εταιρειών μετά από σχετική συμφωνία.

Η συμφωνία αυτή αφορά στη μεταβίβαση των εταιρειών στον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Απρίλιο του 2022.

Η εταιρεία «Έδεσμα» είναι μια ιστορική επιχείρηση και αποτελεί την πρώτη εταιρεία που παρασκεύασε αλλαντικά στην Ελλάδα και μια από τις παλαιότερες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων.

Η «Αμβροσία» κατέχει πολύ σημαντική θέση στην αγορά, παράγοντας έτοιμα φαγητά και σαλάτες και αποτελεί επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας «Έδεσμα».

Και οι δύο εταιρείες έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη και πραγματοποιούν πωλήσεις ύψους 45 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η αλλαντοβιομηχανία Έδεσμα
Η Έδεσμα ΑΕΒΕ, ιδρύθηκε το 1900 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια ιστορική εταιρεία στον κλάδο της αλλαντοποιίας και μια από τις παλαιότερες εταιρείες στον κλάδο των τροφίμων.
Η παραγωγή των προϊόντων της πραγματοποιείται σήμερα σε δυο εργοστάσια στη Βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η διανομή τους πραγματοποιείται μέσα από το δίκτυο πωλήσεων που περιλαμβάνει επτά υποκαταστήματα της εταιρείας σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και οργανωμένο δίκτυο αντιπροσώπων στις κατά τόπους περιοχές.

Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας, για το 2020 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 43,03 εκατ. ευρώ, έναντι 42,74 εκατ. ευρώ για το 2019. Τα καθαρά προ φόρων κέρδη της ήταν 564.324,51 ευρώ για το 2020 έναντι 65.535,63 για το 2019.

Σχετικά με τις επενδύσεις παγίων στοιχείων, η εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού που ξεκίνησε από τις προηγούμενες χρήσεις, προσβλέποντας στην ταχεία ανάπτυξή της. Κατά τη χρήση του 2020 πραγματοποιήθηκαν προσθήκες σε κτιριακό, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό συνολικού ύψους ευρώ 824,5 χιλ. περίπου. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, οι πραγματοποιhθείσες επενδύσεις θα προσδώσουν την ικανότητα στην εταιρεία να εντατικοποιήσει την παραγωγική διαδικασία με περιορισμό του κόστους παραγωγής.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας στο κλείσιμο της χρήσης 2020 ήταν 5,28 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έτοιμων φαγητών και σαλατών Αμβροσία
Η Αμβροσία ιδρύθηκε το 1991, ως επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας ΕΔΕΣΜΑ, στον κλάδο παραγωγής έτοιμων σαλατών και φαγητών. Το 1994 η Αμβροσία απέκτησε το δικό της εργοστάσιο στην ΒΙ.ΠΕ.Θ και σήμερα κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της.

Με βάση τον τελευταίο ισολογισμό της χρήσης 2020 η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 11,16 εκατ.ευρώ, έναντι 11,39 εκατ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ φόρων ήταν 158.704,44 ευρώ έναντι 45.651,59 ευρώ το 2019.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter