Σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, κατά 10,9 εκατομμύρια ευρώ, προχωρά η Dardanel Greece (Καλλιμάνης), η οποία θα φέρει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στα 20 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Ειδικότερα, όπως αποφασίστηκε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση του περασμένου μήνα, η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της μητρικής εταιρείας Dardanel (μοναδικής μετόχου της εταιρείας) από ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της εταιρείας και συγκεκριμένα την κεφαλαιοποίηση ποσού κεφαλαίου 7.432.000 ευρώ και δεδουλευμένων τόκων ποσού 113.201,97 ευρώ, και την καταβολή μετρητών ποσού 3.354.798,03 ευρώ, που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο ποσό της συνολικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Πρόκειται πιο συγκεκριμένα για τρία ομολογιακά δάνεια που συνήφθησαν με τους εξής όρους:

  • Ομολογιακό δάνειο πενταετούς διάρκειας ύψους 3.000.000 ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 4% που εκδόθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2022
  • Ομολογιακό δάνειο πενταετούς διάρκειας ύψους 3.000.000 ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 4% που εκδόθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2022
  • Ομολογιακό δάνειο πενταετούς διάρκειας ύψους 2.000.000 ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 4% που εκδόθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2022. Για το δάνειο αυτό εκδόθηκαν και καλύφθηκαν μέχρι τα μέσα Μαρτίου ομολογίες συνολικής αξίας 1.432.000 ευρώ

Συμπεριλαμβάνοντας και τους δεδουλευμένους τόκους, το σύνολο των τριών δανείων προς κεφαλαιοποίηση ανέρχεται στα 7.545.201,97 ευρώ, στα οποία θα προστεθούν και ακόμα 3.354.798,03 ευρώ ως εισφορά σε μετρητά, προκειμένου να συμπληρωθεί το ποσό των 110,9 εκατ. ευρώ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αναφέρεται και στην έκθεση εκτίμησης για την ΑΜΚ.

Η ΑΜΚ του περασμένου Σεπτεμβρίου
Σημειώνεται ότι η Dardanel Greece είχε αποφασίσει να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τον περασμένο Σεπτέμβριο, ποσού 1.457.286 ευρω, με την καταβολή μετρητών.

Η πιστοποίηση της ολικής καταβολής της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τον περασμένο Φεβρουάριο. Με αυτήν, το μετοχικό κεφάλαιο της Dardanel Greece είχε αυξηθεί στα 9,1 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter