Σημαντική αύξηση τζίρου και κερδοφορίας κατέγραψε η Damavand στη διάρκεια της χρήσης 2020-21 (1η Ιουλίου 2020 – 30 Ιουνίου 2021), με τη διοίκηση της εταιρείας να αναμένει μάλιστα εκ νέου σημαντική αύξηση τζίρου και για την τρέχουσα χρήση, που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, το 82,2% των μετοχών της οποίας ανήκει στο fund Diorama, ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2020-21 διαμορφώθηκε στα 25,29 εκατ. ευρώ, έναντι 19,39 εκατ. ευρώ της χρήσης 2019-20, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 973.000 ευρώ, έναντι 273.000 ευρώ, με το περιθώριο κερδοφορίας μετά από φόρους να αυξάνεται από το 1,41% στο 3,83%.

Επενδύσεις 7,5 εκατ. ευρώ
Παράλληλα, στη διάρκεια της χρήσης 2020-21 η εταιρεία εκτέλεσε επενδυτικό πρόγραμμα προϋπολογισμού 4.985.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται με επιχορήγηση 50% μέσω του Μέτρου 4.2.1, κατά 12,5% από ίδια κεφάλαια και κατά 37,5% από μεσοπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. Οι επενδύσεις αφορούν την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή νέων προϊόντων (νέες γεμιστικές μηχανές και αποστειρωτές), την αγορά και διαμόρφωση αγροτεμαχίων για την υποδοχή της βιομηχανικής τομάτας, την ίδρυση νέας μονάδας ανασυσκευασίας προϊόντων με νέα κτίρια και μηχανολογικό εξοπλισμό, την εγκατάσταση και λειτουργία ειδικού λογισμικού παρακολούθησης της αποθήκης, την εγκατάσταση νέων παλετοθέσεων στην αποθήκη ετοίμων προϊόντων, την αγορά νέου εξοπλισμού τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων και στον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Η εταιρεία ολοκλήρωσε εντός της χρήσης το μεγαλύτερο μέρος του έργου.

Ταυτόχρονα προχώρησε στην υποβολή πρότασης στον αναπτυξιακό νόμο αξίας περίπου 2.500.000 εκατ. ευρώ, με την επενδυτική της πρόταση να έχει προεπιλεγεί. Το σχέδιο αφορά σε έργα ενίσχυσης του βιολογικού καθαρισμού, έργα εξοικονόμησης ενέργειας, τυποποίησης προϊόντων και εκσυγχρονισμού παραλαβής βιομηχανικής τομάτας. Ήδη η εταιρεία έχει προχωρήσει στην έναρξη πραγματοποίησης δαπανών του έργου με χρήση ιδίων κεφαλαίων, έχοντας ήδη δαπανήσει πάνω από 800.000 ευρώ.

Πάνω από το +15% οι φετινές πωλήσεις
Όσον αφορά στην τρέχουσα χρήση, σύμφωνα με τη διοίκηση της Damavand, η εταιρεία κινείται με ρυθμό αύξησης των πωλήσεων της κατά ποσοστό άνω του 15% σε σχέση με τη χρήση 2020-21, ενώ διατηρεί και αυξάνει τα συμβόλαια τόσο εγχώρια όσο και στο εξωτερικό. Η εταιρεία κατά την χρήση 2021-2022 παρέλαβε και επεξεργάστηκε όγκο τομάτας αυξημένο κατά 5% περίπου σε σχέση με τη χρήση 2020-2021.

Οι επιπτώσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος
Ως αποτέλεσμα της τεράστιας αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου, της απολιγνιτοποίησης και των διαταραχών που προκάλεσε η πανδημία στην εφοδιαστική αλυσίδα, η εταιρεία αντιμετώπισε από την έναρξη της χρήσης 2021-22 μεγάλες αυξήσεις στο κόστος ηλεκτρισμού και στο κόστος υγραερίου, δευτερογενείς αυξήσεις σε υλικά συσκευασίας και λοιπές πρώτες ύλες ενώ είναι αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις αυτών στην καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας για την εισκόμιση της χρήσης 2022-2023. Ειδικότερα, το ενεργειακό κόστος και το κόστος αγροεφοδίων σε συνδυασμό με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας άλλων καλλιεργειών και την κλιματική αλλαγή, δημιουργούν πιέσεις περιορισμού της καλλιέργειας βιομηχανικής τομάτας.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία πέτυχε μικρές αυξήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων της για το πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ επιδιώκει με στοχευμένες επενδύσεις και ενίσχυση της οργάνωσης της, για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2021-2022 εκτιμάται σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την χρήση 2020-2021. Το EBITDA της χρήσης 2021-2022 αναμένεται να έχει σημαντική μείωση σε σύγκριση με την χρήση 2020-2021.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter