Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα Dairy Awards 2022 του οµίλου BOUSSIAS θα πραγµατοποιηθούν µε στόχο την ανάδειξη και την επιβράβευση προϊόντων υψηλής ποιότητας, αλλά και καινοτόµων επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και πώλησης γαλακτοκοµικών προϊόντων.

«Πρόκειται για µία γιορτή για τον κλάδο γάλακτος, η οποία όµως θα έχει και θετικό αποτύπωµα γνώσης, εξωστρέφειας και ευγενούς άµιλλας» δηλώνει η Ευσταθία Τσάκαλη, πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης των πρώτων Dairy Awards 2022 (Δρ. Επίκουρη Καθηγήτρια Τεχνολογίας Γάλακτος, Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τροφίµων – Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής).

Ευσταθία Τσάκαλη, πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης των

5 + 1 ευκαιρίες που προσφέρουν η συµµετοχή και η διάκριση στα Dairy Awards 2022
Υποψηφιότητες µπορούν να υποβάλλουν µέχρι και τις 15 Ιουλίου 2022, όλες οι εταιρείες οι οποίες εµπορεύονται ή παράγουν γαλακτοκοµικά προϊόντα, διαθέτουν εξοπλισµό και λύσεις επαγγελµατικού γαλακτοπωλείου ή τυροκοµείου και παρέχουν υπηρεσίες packaging και logistics αντίστοιχων προϊόντων, καθώς και όσοι επαγγελµατίες έχουν να επιδείξουν πρωτοποριακές και καινοτόµες πρακτικές τελευταίων χρόνων.

«Η συµµετοχή στα Dairy Αwards είναι µία µεγάλη ευκαιρία για όσους επαγγελµατίες θέλουν µεγαλύτερη αναγνώριση και απόκτηση αξιοπιστίας, καθώς ένα βραβείο σηµαίνει θετική αξιολόγηση από ειδικούς οι οποίοι απαρτίζουν την επιτροπή» αναφέρει η πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης. Επιπλέον, το Benchmarking (Μέτρηση της Επιτυχίας) είναι άλλο ένα προσόν το οποίο µπορεί να αποκοµίσει ο συµµετέχων στα Dairy Awards 2022. Ο νεοσύστατος διαγωνισµός της BOUSSIAS προσφέρει ανατροφοδότηση µέσα από εποικοδοµητικά σχόλια των αξιολογητών – εάν και εφόσον ζητηθεί – λαµβάνοντας µε αυτόν τον τρόπο γνώση για τα σηµεία βελτίωσης τα οποία οι εξειδικευµένοι αξιολογητές προτείνουν.

«Αξίζει να αναφερθεί ότι µια διάκριση προσφέρει πολλαπλά εργαλεία και ευκαιρίες για ευρύτερη δηµοσιότητα και προβολή της επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μέσα από τη συµµετοχή και διάκριση στο διαγωνισµό, οι οµάδες αποκτούν κίνητρο, καθώς µια διάκριση προσφέρει σηµαντική αναγνώριση της προσπάθειας των οµάδων και ενισχύει το ηθικό των εργαζοµένων» υπογραµµίζει η Ευθυµία Τσάκαλη. Τέλος, η ενίσχυση πωλήσεων είναι ένας από τους βασικότερους λόγους για έναν έµπορο ώστε να συµµετάσχει στα Dairy Awards 2022, καθώς ένα βραβείο αυξάνει το πελατολόγιο και ενισχύει την θετική άποψη των πελατών για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει µια αναγνωρισµένη εταιρεία.

Στροφή του κλάδου γαλακτοκοµικών προϊόντων στη δηµιουργία και την παραγωγή προϊόντων µε ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
«Η γαλακτοβιοµηχανία είναι σαφώς ένας από τους πιο αναπτυγµένους κλάδους της βιοµηχανίας τροφίµων. Στην Ελλάδα, εκτός των µεγάλων εταιρειών, υπάρχουν και πολλές µικρές µονάδες οι οποίες παράγουν παραδοσιακά, αλλά και ιδιαίτερης ποιότητας προϊόντα.

Όµως, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο κλάδος έχει πληγεί από προβλήµατα τόσο στην πρωτογενή παραγωγή, όσο και στο πεδίο του ανταγωνισµού, µεταξύ άλλων» σχολιάζει η Ευθυµία Τσάκαλη, ούσα εµπειρογνώµονας στον τοµέα των γαλακτοκοµικών προϊόντων.

Η πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης προσθέτει ότι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η στροφή του κλάδου στη δηµιουργία και την παραγωγή προϊόντων, µε ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, αλλά και ιδιότητες οι οποίες ταιριάζουν στις απαιτήσεις των καταναλωτών και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς. «Θα ήθελα να προτείνω στους επαγγελµατίες του κλάδου να δείχνουν µεγάλη εξωστρέφεια, να αφουγκράζονται τις ανάγκες της αγοράς και να αναζητούν φυσικά, την αρωγή των επιστηµόνων και τεχνολόγων τροφίµων, προκειµένου να προσαρµόζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να ενισχύσουν τη θέση τους στη σύγχρονη αγορά».
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τα Dairy Awards 2022 πατώντας εδώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter