Η Daikin Europe, επεκτείνει το πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας L∞P, σε όλες τις μονάδες VRV, που κατασκευάζονται και πωλούνται στην Ευρώπη. Μέσω του προγράμματος ανάκτησης L∞P της εταιρείας, εξοικονομούνται 250.000 κιλά νέου ψυκτικού υγρού ετησίως, δίνοντας έτσι στους Ευρωπαίους καταναλωτές πρόσβαση σε ανακτημένο και αναγεννημένο ψυκτικό υγρό. Η παρεχόμενη πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα, εγγυάται ότι το αναγεννημένο ψυκτικό υγρό πληροί όλα τα ποιοτικά πρότυπα και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστοποιημένες από τη Daikin μονάδες VRV. Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και σε άλλα προϊόντα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας πολιτικής της για τα χρησιμοποιούμενα ψυκτικά.