Σε καθολική αναβάθμιση των υποδομών που φιλοξενούν το Data Warehouse και τις βάσεις δεδομένων όλων των κρίσιμων εφαρμογών της προχωρά η Δ. Μασούτης.

Για το σκοπό αυτό εγκαταστάθηκαν τέσσερις SQL Server 2016 Enterprise Edition σε τοπολογία Always on, οι οποίοι φιλοξενούνται σε τέσσερις ισχυρούς Server HP, μοιρασμένους στα δύο data center της εταιρείας, εξυπηρετώντας έτσι και το disaster recovery scenario. Έτσι η εταιρεία εξασφαλίζει άφθονη επεξεργαστική ισχύ για την εξυπηρέτηση σημερινών αναγκών όπως WMS, HR, Data Repository, Reporting, On Demand Queering, αλλά και μελλοντικών απαιτήσεων, όπως data analytics και predictive analytics.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ο εκμοντερνισμός υφιστάμενων εφαρμογών και διαδικασιών πάνω σε μια ενιαία πλατφόρμα. Το συγκεκριμένο έργο στηρίζεται στη χρήση Share Point Server της Microsoft, με όλες τις σύγχρονες τεχνικές που εξασφαλίζουν την απαραίτητη ροή εργασιών για την κάλυψη εσωτερικών και B2B διαδικασιών, ικανοποιώντας και τις σύγχρονες απαιτήσεις του mobility. Προσεχώς θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των νέων SQL Servers, καθώς και η μετάπτωση των δεδομένων από την υπάρχουσα κατάσταση. Ο προϋπολογισμός των σχετικών έργων ξεπερνά τα 150.000 ευρώ.

Εξάλλου, στην Κάτω Τούμπα (Ευρυσθέως 4) εδρεύει το νέο Μασούτης που εγκαινιάστηκε στις 14 Νοεμβρίου. Διαθέτει χώρους πωλήσεων 800τμ, σε δύο επίπεδα με τέσσερα ταμεία, και απασχολεί προσωπικό 22 ατόμων. Με την εγκαινίαση της λειτουργίας του η αλυσίδα αριθμεί συνολικά 262 καταστήματα.