Η νέα ποσοτική έρευνα CSR 2012 για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση», που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΙΕΠ) και παρουσιάστηκε στα τέλη Ιουνίου σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το ΙΕΠ και το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ, πιστοποίησε την ανάγκη έναρξης διαλόγου μεταξύ των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τις επιχειρήσεις.

Κατά την έρευνα το ποσοστό των καταναλωτών που επιλέγουν την επιβράβευση των κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων επιχειρήσεων ανέρχεται φέτος στο 27,1%, ενώ κατά το υψηλό 37,6% οι καταναλωτές επιλέγουν να τιμωρούν τις κοινωνικά και περιβαλλοντικά μη υπεύθυνες επιχειρήσεις.

Η φετινή μέτρηση διαπιστώνει ότι οι ενεργοί πολίτες, δηλαδή όσοι έχουν επιβραβεύσει ή τιμωρήσει μια εταιρεία για την συμπεριφορά της, δεν αποτελούν πλέον την πλειονότητα του υπό διερεύνηση πληθυσμού. Για την ακρίβεια, έχουν περιοριστεί στο 48% των πολιτών, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 11%, σε σχέση με το περίπου 60% της προηγούμενης μέτρησης.

Το σημαντικότερο είναι, όμως, ότι αυξάνει συνεχώς ο αριθμός των «παρορμητικών» καταναλωτών, οι οποίοι σήμερα ανέρχονται στο 25% του πληθυσμού.