Νέος διευθύνων σύμβουλος της Creta Farms ανέλαβε ο κ. Δημήτρης Τσίρμπας, ενώ πρόεδρος του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου της ανέλαβε ο κ. Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 144/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου επί της αιτήσεως των τραπεζών για το διορισμό προσωρινής διοίκησης στην εταιρεία οι δύο προαναφερόμενοι επιχειρηματίες, με τη συνδρομή του οικονομολόγου κ. Στέφανου Ξενάκη, επρόκειτο να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας στις 14 Ιανουαρίου και να επιμεληθούν τις επείγουσες υποθέσεις της εταιρείας. Ο μεν κ. Τσίρμπας είναι εκτελεστικό μέλος της προσωρινής διοίκησής της, οι δε κ. Παπαγιαννόπουλος και Ξενάκης μη εκτελεστικά μέλη.