Η CRETA FARM, μετά από μια θεαματική πορεία ανάπτυξης τη δεκαετία του ’90, πέρασε στο νέο αιώνα υλοποιώντας ένα σχέδιο γιγάντωσης, με στόχο την κυριαρχία στην εγχώρια αγορά του χοιρινού κρέατος και των αλλαντικών και τη διεθνή καταξίωσή της ως παραγωγού υγιεινών προϊόντων.

Η CRETA FARM, μετά από μια θεαματική πορεία ανάπτυξης τη δεκαετία του ’90, πέρασε στο νέο αιώνα υλοποιώντας ένα σχέδιο γιγάντωσης, με στόχο την κυριαρχία στην εγχώρια αγορά του χοιρινού κρέατος και των αλλαντικών και τη διεθνή καταξίωσή της ως παραγωγού υγιεινών προϊόντων

Η CRETA FARM είναι η μοναδική καθετοποιημένη εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα, που ελέγχει πλήρως το σύνολο των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών του αντικειμένου της, δηλαδή, της πρωτογενούς παραγωγής χοίρων, της μεταποίησης και της εμπορίας των προϊόντων χοιρινού κρέατος που παράγει. Η διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων της, καθώς και του συνόλου των διαδικασιών της στα υψηλότερα πιστοποιούμενα επίπεδα, εξασφαλίζεται με τη χρήση του συστήματος HACCP και την τήρηση των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας κατά:

  • ISO 9002 στη χοιροτροφική μονάδα,
  • ISO 9001 στη μονάδα παραγωγής των αλλαντικών και
  • ISO 14001 σε ό,τι αφορά το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει στη χοιροτροφική μονάδα -σχετικά πιστοποιήθηκε φέτος το Μάρτιο από τους LLOYD’S.

“Να γιατί για την GRETA FARM το σλόγκαν που συνοδεύει το λογότυπό της, "σε αρμονία με τη φύση", δεν είναι μια απλή υπόσχεση, αλλά καθημερινή μας δέσμευση”, τονίζει ο κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Η παραγωγή χοίρων

Η εταιρεία σήμερα διαθέτει τη μεγαλύτερη εξειδικευμένη χοιροτροφική μονάδα της Ελλάδας. Η ετήσια παραγωγή της, συνυπολογιζομένου του δυναμικού των καινούργιων εγκαταστάσεων της θυγατρικής της, ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ, στην Πελοπόννησο, φτάνει περίπου τους 80.000 χοίρους.

Η αναπαραγωγή των χοιρινών γίνεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, με τη μέθοδο της τεχνητής σπερματέγχυσης, από έμπειρο και ειδικά εκπαιδευμένο ζωοτεχνικό προσωπικό -μόνο στη χοιροτροφική μονάδα της απασχολούνται περίπου 60 εργαζόμενοι. Τα χοιρινά εκτρέφονται σε σύγχρονες συνθήκες ενσταυλισμού, με συνεχή κτηνιατρική επίβλεψη σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους. Σε κάθε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης χρησιμοποιείται ισορροπημένη φυτική διατροφή, ενώ κατά τη διαδικασία της πάχυνσής τους δεν γίνεται χρήση αντιβιοτικών.

Εκτροφή αποκλειστικά με φυτικές πρώτες ύλες

Οι τροφές των χοιρινών προέρχονται εξ ολοκλήρου από τη βιομηχανική μονάδα παραγωγής ζωοτροφών της ίδιας της εταιρείας, η οποία μόνο το 2000 παρήγαγε περίπου 25.000 τόνους. Το μίγμα των ζωοτροφών, όπως μας εξηγήθηκε, γίνεται αποκλειστικά από φυτικές πρώτες ύλες -δηλαδή δεν περιλαμβάνει ζωικές πρωτεΐνες ή ζωικά λίπη τις οποίες η εταιρεία προμηθεύεται από συγκεκριμένους και με πιστοποιημένη ποιότητα προμηθευτές. Όλες οι ύλες των ζωοτροφών ελέγχονται κατά την παραλαβή τους από το χημικό εργαστήριο της CRETA FARM, ενώ η εταιρεία συνεργάζεται για τη διεξαγωγή εκτεταμένων ποιοτικών ελέγχων με άλλους φορείς (π.χ. πανεπιστημιακά ιδρύματα), ώστε να επιβεβαιώνεται η ποιότητα και η ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων της.

Αύξηση παραγωγής αλλαντικών

Το τμήμα παραγωγής των αλλαντικών της (βρίσκεται σε δομημένο χώρο 12.000 τ.μ.) είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Παράγει ετησίως περίπου 14.500 τόνους προϊόντων. Φέτος το πλάνο ανάπτυξης της παραγωγής του προβλέπει επιπλέον παραγωγή 5.500 τόνων -σύνολο 20.000 τόνοι. Στο τμήμα απασχολούνται συνολικά 180 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 50 είναι εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (χημικοί, τεχνολόγοι τροφίμων κ.ά.). Βασικός τομέας δράσης του τμήματος είναι η έρευνα και η ανάπτυξη νέων προϊόντων. Εκεί γίνεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή καινοτόμων ιδεών προϊόντων, όπως της σειράς αλλαντικών “ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ”, με χαμηλά ζωικά λιπαρά και αγνό παρθένο κρητικό ελαιόλαδο και των αλλαντικών χαμηλής λιπαρότητας 0-3%.

Στροφή στο χοιρινό κρέας

Σε ερώτησή μας αν υπάρχουν σκέψεις για την επέκταση του παραγωγικού αντικειμένου της CRETA FARM και σε άλλες υποκατηγορίες του κρέατος, όπως στα πουλερικά, δεδομένου ότι ήδη ένα μέρος των δραστηριοτήτων της θυγατρικής της, ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ, αφορά αυτόν τον τομέα, ο κ. Δομαζάκης επισήμανε ότι το χοιρινό κρέας αποδεδειγμένα είναι το πλέον ασφαλές απ’ όλα τα άλλα είδη του κρέατος. Από αυτή την άποψη, όπως εξήγησε, όχι μόνο δεν υπάρχει σκέψη για την επέκταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της εταιρείας σε μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά η επικέντρωσή της αποκλειστικά στο χοιρινό κρέας και μόνο της διασφαλίζει ομαλότητα στη φιλόδοξη αναπτυξιακή της πορεία.

Όμως, σε τι βαθμό επηρεάζονται, ενδεχομένως, τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας σήμερα, υπό το βάρος της ευρωπαϊκής κρίσης του κρέατος; -ρωτήσαμε το συνομιλητή μας. “Οι προβληματισμοί που πιθανόν μας δημιουργούν τα διατροφικά σκάνδαλα, σε σχέση με την πορεία της εταιρείας μας, δεν πηγάζουν από αυτό καθαυτό το πρόβλημα. Άλλωστε η CRETA FARM είναι μια καθετοποιημένη επιχείρηση παραγωγής προϊόντων από ζώα που εκτρέφει η ίδια και τα οποία είναι αποκλειστικά ελληνικής προέλευσης -συνεπώς δεν αντιμετωπίζουμε την απειλή των ασθενειών- ενώ είναι καλά οχυρωμένη με ένα δίκτυο εξονυχιστικών ελέγχων για την ποιότητά τους.

Αυτό που ίσως δημιουργεί κάποιους προβληματισμούς είναι η επιφυλακτικότητα των καταναλωτών, πρόβλημα που το υπερβαίνουμε μέσω της διαρκούς και επαρκούς ενημέρωσης του κοινού, σχετικά με τις εγγυήσεις ποιότητας της παραγωγής μας. Αυτό φάνηκε από την αύξηση της ζήτησης των προϊόντων μας την περίοδο που κλιμακώνονταν η κρίση του κρέατος στην Ευρώπη και φυσικά από την αύξηση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας το 2000 (αυξήσεις τζίρου κατά 45,5% και κερδών κατά 95% σε σχέση με το 1999). Εν κατακλείδι, όχι μόνο δεν δεχθήκαμε την αρνητική επιρροή των διατροφικών σκανδάλων, αλλά ανεπηρέαστοι υλοποιούμε τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδιά μας”, τόνισε με έμφαση ο κ. Δομαζάκης.

Είσοδος στο ΧΑΑ και επενδύσεις 4,96 δισ. δρχ.

Πέρυσι η μετοχή της εταιρείας εισήλθε στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑΑ. Σημειώνεται ότι αν και η εισαγωγή της έγινε σε μια δύσκολη πορεία για το ΧΑΑ, εντούτοις έως το τέλος του 2000 η αξία της παρουσίασε μια εκπληκτική αύξηση της τάξης του 198%, έτσι ώστε κατατάχθηκε πρώτη στη λίστα των μετοχών που σημείωσαν αύξηση εντός του 2000.

Η άντληση κεφαλαίων από τη δημόσια εγγραφή της εταιρείας (5,35 δισ. δρχ.) υπήρξε η αφετηρία για την πραγματοποίηση ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος που απορρόφησε το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων. Το 2000 επενδύθηκαν συνολικά 4,96 δισ. δρχ. για:

  • την εξαγορά της ΕΛΒΙΚ (1,1 δις. δρχ.),
  • την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της χοιροτροφικής μονάδας (0,5 δισ.), της μονάδας μεταποίησης κρέατος (0,5 δισ.) και του παρασκευαστηρίου των ζωοτροφών στο Ρέθυμνο (0,6 δισ. δρχ.),
  • την ανάπτυξη νέων προϊόντων (0,5 δισ. δρχ.),
  • την αντικατάσταση του μεταφορικού στόλου και την επέκταση του δικτύου διανομής της εταιρείας (0,5 δισ. δρχ.),
  • την ίδρυση, μέσω εξαγοράς, του υποκαταστήματος της Πάτρας και τον εκσυγχρονισμό του υποκαταστήματος της Λάρισας (0,25 δισ. δρχ.) και
  • την εξαγορά του 60% της εταιρείας ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ (1 δισ. δρχ.).

Οι εξαγορές των ΕΛΒΙΚ και ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ

Η εξαγορά της τρικαλινής ΕΛΒΙΚ από την Hellas FARM -θυγατρική της CRETA FARM κατά 98%- αποτέλεσε πέρυσι τη βασική στρατηγική κίνηση της CRETA FARM για τη γιγάντωση του ομίλου, αφού συνεπεία αυτής εξαλείφεται πλέον το εμπόδιο των μεγάλων αποστάσεων, ενώ απελευθερώνεται η δυναμική της μητρικής στην κατεύθυνση της υιοθέτησης υψηλότερων στόχων, σχετικά με την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας ζήτησης και την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της. Η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε οικόπεδο 820 στρεμμάτων, με στεγασμένους χώρους άνω των 55.000 τ.μ. Όπως εκτιμάται, μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος για την ανάπτυξή της το 2004 θα είναι η μεγαλύτερη καθετοποιημένη χοιροτροφική μονάδα παραγωγής χοιρινού κρέατος και αλλαντικών στην Ευρώπη.

Η πελοποννησιακή ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ είναι μια σύγχρονη χοιροτροφική εταιρεία, η οποία παράγει ετησίως περίπου 20.000 χοίρους. Εκτός από την πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής κρέατος, διαθέτει μία από τις τρεις καλύτερες μονάδες αναπαραγωγής πατρογονικών ζώων υψηλού γενετικού δυναμικού στην Ελλάδα. Επίσης, διαθέτει μια σύγχρονη μονάδα ανάπτυξης πουλάδων, διατηρώντας και εκκολαπτήριο στην περιοχή των Μεγάρων. Με την εξαγορά του 60% και την ανάληψη του management της εταιρείας, η CRETA FARM δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη διεύρυνση του δικτύου διανομής της και εξασφάλισε σημαντικές οικονομίες κλίμακος κυρίως στον τομέα της αύξησης της παραγωγής της.

Μελλοντικά σχέδια

Ο χρονικός ορίζοντας του επενδυτικού προγράμματος της CRETA FARM -συνολικού ύψους 27,3 δισ. δρχ.- εκτείνεται έως το 2005. Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του σχεδίου ανάπτυξης της ΕΛΒΙΚ (23 δισ. δρχ.), τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων της μητρικής στο Ρέθυμνο (3 δισ. δρχ.), την επέκταση του υποκαταστήματός της στην Πάτρα (0,3 δισ. δρχ.) και την ενίσχυση της ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ (1 δισ. δρχ.).

Το 2000 η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών και μεικτά κέρδη συνολικού ύψους 11 δισ. και 1,5 δισ. δρχ. αντίστοιχα. Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων στην ΕΛΒΙΚ και εφόσον η μονάδα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, αναμένεται εκτίναξη του τζίρου και των κερδών της εταιρείας.

Διεθνής παρουσία με εναλλακτικά προϊόντα

Στα επόμενα χρόνια η CRETA FARM, εκτός από το στόχο της πρωτιάς στην κάλυψη των αναγκών της εγχώριας αγοράς σε χοιρινό κρέας και σε αλλαντικά, φιλοδοξεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας υγιεινής πρότασης διατροφής των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της ανάπτυξης των εξαγωγών της. “Μετά την Κύπρο και τη Μάλτα, όπου ήδη έχουμε ξεκινήσει εξαγωγική δραστηριότητα, φιλοδοξούμε να επεκταθούμε ευρύτερα. Άλλωστε, διαθέτουμε αξιόλογα προϊόντα που δεν υπολείπονται σε τίποτα έναντι εκείνων του διεθνούς ανταγωνισμού”, τονίζει ο κ. Δομαζάκης.

Σε ερώτησή μας αν στα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη σύνδεση του ονόματός της με ελληνικά ή διεθνή εταιρικά σχήματα του κλάδου (στο πλαίσιο π.χ. συγχωνεύσεων, εξαγορών, ίδρυσης από κοινού θυγατρικών ή επίτευξης συνεργασιών, μέσω της αξιοποίησης των δικτύων διανομής), ο κ. Δομαζάκης μας είπε ότι υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον αλλά απέφυγε περαιτέρω εξηγήσεις καθώς, όπως είπε, “Τίποτα δεν είναι δεδομένο σε μια πιθανή συνεργασία μέχρι να μπουν οι τελικές υπογραφές”… Πάντως, όπως μας πληροφόρησε, στα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας είναι η ακόμα μεγαλύτερη εμπορική επέκτασή της στον τομέα της τροφοδοσίας της αγοράς με προϊόντα άλλων εταιρειών (εκτός του κρέατος), όπως αυτά που σήμερα απευθύνει (μαζί με τα δικά της) στην αγορά του catering. Επίσης, δεδομένου ότι διαθέτει ένα πολύ ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής σε όλη τη χώρα, χαρακτήρισε “ως εφικτή” την ιδέα της δραστηριοποίησής της στον τομέα της προώθησης περισσότερων και διαφορετικών μεταξύ τους κρητικών προϊόντων. “Προς το παρόν, όμως, είμαστε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση του ιδιαίτερα μεγάλου επενδυτικού προγράμματός μας, που αφορά κυρίως το σχέδιο ανάπτυξης της ΕΛΒΙΚ. Υπάρχουν πολλές σκέψεις και γίνονται συζητήσεις για διάφορες συνεργασίες, αλλά για την ώρα δεν τίθενται σε προτεραιότητα”, κατέληξε ο κ. Δομαζάκης.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

1970: Η οικογένεια του Στυλιανού Δομαζάκη ιδρύει χοιροτροφική μονάδα στην Κρήτη, σε μια έκταση 100 στρεμμάτων κοντά στο Ρέθυμνο, με δομημένο χώρο 5.000 τ.μ.

1985: Η επιχείρηση δημιουργεί δική της σύγχρονη σφαγιοτεχνική μονάδα, οπότε αρχίζει η καθετοποίηση της παραγωγής της. Προμηθεύει με χοιρινό κρέας κυρίως την αγορά της Κρήτης.

1987: Αρχίζει η λειτουργία του τμήματος παραγωγής αλλαντικών της εταιρείας. Η CRETA FARM ΑΒΕΕ στρέφεται συστηματικά στην τροφοδοσία των μονάδων catering. Αρχίζει η αλματώδης ανάπτυξή της.

1989: Η διοίκησή της περνάει στα χέρια των γιων του ιδρυτή της, στους κ. Εμμανουήλ και Κωνσταντίνο Δομαζάκη -νυν πρόεδρο του ΔΣ και αντιπρόεδρο-διευθύνοντα σύμβουλό της αντίστοιχα.

1992: Ολοκληρώνεται το διετές επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και επέκτασης των εγκαταστάσεων της εταιρείας σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η έκταση της μονάδας τριπλασιάζεται (από 100 σε 300 στρέμματα), ενώ οι χώροι των κτιριακών εγκαταστάσεών της πενταπλασιάζονται (από 5.000 τ.μ. σε 25.000 τ.μ.). Η παραγωγική ικανότητα της πλήρως καθετοποιημένης εταιρείας -μετά και τη δημιουργία ιδιόκτητης μονάδας παραγωγής ζωοτροφών- μεγιστοποιείται.

1993: Τίθενται τα θεμέλια για τη στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου διανομής της εταιρείας. Δημιουργείται το πρώτο υποκατάστημά της στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Είσοδος στην αγορά της λιανικής

1995: Η CRETA FARM παρουσιάζει τα πρώτα επώνυμα τυποποιημένα αλλαντικά της στην αγορά της λιανικής: Τα “Κλασικά αλλαντικά”, μια σειρά που περιλαμβάνει σήμερα τουλάχιστον εκατό διαφορετικά προϊόντα, και τα “Παραδοσιακά προϊόντα”, μια συλλογή από κρητικούς μεζέδες, όπως το απάκι, το ξιδάτο, το χωριάτικο λουκάνικο Κρήτης και την τσιλαδιά (πηχτή). Ταυτόχρονα δημιουργεί υποκατάστημα στην Αθήνα.

1997: Επεκτείνει τις διανεμητικές δραστηριότητές της στη Β. Ελλάδα ιδρύοντας υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

1998: Η εταιρεία προχωρά στη συμπλήρωση της γκάμας των προϊόντων που προσφέρει στην αγορά του catering. Παρασκευάζει σουβλάκια, γύρο, μπιφτέκια διαφόρων ειδών και μεγεθών, κεφτεδάκια και σουτζουκάκια, τα οποία διαθέτει με την επωνυμία της.

1999: Πιστοποιούνται η εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 για την “ανάπτυξη, παραγωγή, αποθήκευση, πώληση των αλλαντικών και των κρεατοσκευασμάτων” της και ISO 9002 για την “αναπαραγωγή, πάχυνση, σφαγή χοίρων ειδικής εκτροφής (με τροφές φυτικής προέλευσης και πάχυνσης χωρίς αντιβιοτικά) και πώληση του παραγόμενου κρέατος”. Αρχίζει τη συνεργασία της με παραγωγούς των οποίων τα προϊόντα απευθύνονται στην αγορά του catering (τυροκομικά, σαλάτες κλπ). Αναλαμβάνει την εμπορική τους διάθεση μέσω της αξιοποίησης του δικτύου της. Λανσάρει στην αγορά της λιανικής δύο νέες σειρές προϊόντων της: Τη νέα γενιά αλλαντικών με χαμηλά λιπαρά “0,3%” και το τυποποιημένο χοιρινό κρέας ονομασίας προέλευσης “Κρητικό κρέας” (διατίθεται άκοπο σε εξουσιοδοτημένα κρεοπωλεία και στα σούπερ μάρκετ, τυποποιημένο σε οικογενειακές συσκευασίες). Ιδρύει νέο υποκατάστημα στη Λάρισα. Παίρνει μέρος στην παγκόσμια έκθεση τροφίμων της ANUGA, οπότε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

Είσοδος στο ΧΑΑ – πορεία γιγάντωσης

2000: Η μετοχή της CRETA FARM εισάγεται στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑΑ. Η εταιρεία εξαγοράζει τοπικό δίκτυο διανομής στην Πάτρα, οπότε ιδρύει το πέμπτο υποκατάστημά της, που καλύπτει όλη την Πελοπόννησο. Το δίκτυό της πλέον, με τη συνεργασία τοπικών αντιπροσώπων διανομέων, είναι πανελλήνιας κάλυψης, διαθέτοντας ιδιόκτητο στόλο 120 φορτηγών ψυγείων. Η εταιρεία λανσάρει δύο νέες συλλογές προϊόντων: Τα αλλαντικά “Εν Ελλάδι”, με αγνό παρθένο κρητικό ελαιόλαδο (παγκόσμια πατέντα) και “Τα πιάτα της μαμάς”, μια σειρά κατεψυγμένων κρεατοσκευασμάτων, βασισμένων σε σπιτικές συνταγές. Ιδρύει την εταιρεία HELLAS FARM, μέσω της οποίας εξαγοράζει τη μεγάλη τρικαλινή εταιρεία παραγωγής χοίρων και μεταποίησης χοιρινού κρέατος ΕΛΒΙΚ και προχωρά στην εξαγορά του 60% της πελοποννησιακής εταιρείας ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ, που δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο.

2001: Ολοκληρώνει την εγκατάσταση και εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 στη χοιροτροφική μονάδα της στο Ρέθυμνο (βιολογική επεξεργασία των αερίων, υγρών και στερεών λημμάτων, εκτεταμένη δενδροφύτευση της περιοχής των εγκαταστάσεων με 3.000 δέντρα, έχοντας στόχο τα 5.000 δέντρα κλπ). Η σχετική περιβαλλοντική δράση της πρόκειται σύντομα να αξιοποιηθεί επικοινωνιακά, στο πλαίσιο της προβολής των αξιών της εταιρείας.

Στόχος η πρωτιά στην αγορά των αλλαντικών

Σήμερα η CRETA FARM, από άποψη μεριδίου αγοράς, κατέχει την τρίτη θέση στον εγχώριο ανταγωνισμό των αλλαντικών. Ο στόχος της τα επόμενα χρόνια είναι η άνοδός της στην πρώτη θέση. Αναπτύσσει εξαγωγικές δραστηριότητες (αλλαντικά) στις αγορές της Κύπρου και της Μάλτας, ενώ ήδη έχει προχωρήσει σε επαφές για εμπορική συνεργασία και με αγορές της δυτικής και της ανατολικής Ευρώπης.

Μετά την πρόσληψη και νέου προσωπικού κατά τους τελευταίους μήνες, η εταιρεία σήμερα απασχολεί συνολικά περίπου 550 εργαζόμενους.