Δύο από τις τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας παρέχουν πλέον υπηρεσίες που επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να ενοποιήσει τις επικοινωνίες μεταξύ των σταθερών και κινητών τηλεφώνων των υπαλλήλών της, επιτυγχάνοντας μείωση του συγκεκριμένου τηλεπικοινωνιακού κόστους μέχρι και 70%.


Δύο από τις τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας παρέχουν πλέον υπηρεσίες που επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να ενοποιήσει τις επικοινωνίες μεταξύ των σταθερών και κινητών τηλεφώνων των υπαλλήλών της, επιτυγχάνοντας μείωση του συγκεκριμένου τηλεπικοινωνιακού κόστους μέχρι και 70%.

Όταν ένας υπάλληλος μιας επιχείρησης καλεί από το σταθερό του τηλέφωνο το κινητό τηλέφωνο κάποιου συναδέλφου του, το κόστος της συνδιάλεξης είναι περίπου 100 δραχμές ανά λεπτό, δηλαδή περίπου 1,7 δραχμές το δευτερόλεπτο.

Προκειμένου οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Cosmote και Panafon-Vodafone να μειώσουν το συγκεκριμένο κόστος, δημιούργησαν τις υπηρεσίες Direct Access και mVPN αντίστοιχα, με τη χρήση των οποίων η προαναφερόμενη συνδιάλεξη κοστίζει 0,5 δραχμές ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή 70% φθηνότερα, όπως επίσης 0,5 δραχμές κοστίζει και ένα τηλεφώνημα από το κινητό τηλέφωνο κάποιου υπαλλήλου στο σταθερό συναδέλφου του.

Οι υπηρεσίες Direct Access και mVPN είναι συμφέρουσες για εταιρείες που ο χρόνος ομιλίας μεταξύ σταθερών και κινητών τηλεφώνων υπερβαίνει τα 2.500 περίπου λεπτά μηνιαίως και αυτό γιατί επιβαρύνονται με πάγιο μηνιαίο κόστος 260.000 δραχμών και επομένως η χρήση τους είναι κερδοφόρος για την επιχείρηση, εφόσον γίνει απόσβεση αυτού του ποσού.

Ευκολίες και οφέλη

Εκτός του οικονομικού όφελους, οι υπηρεσίες Direct Access και mVPN παρέχουν λειτουργικές ευκολίες στη χρήση των εταιρικών κινητών τηλεφώνων. Η σημαντικότερη αυτών είναι η δυνατότητα δημιουργίας ενός ενιαίου αριθμοδοτικού πλάνου για σταθερές και κινητές τηλεφωνικές συσκευές.

Απλούστερα αυτό σημαίνει ότι αν η εταιρεία διαθέτει ήδη κάποιο τριψήφιο ή τετραψήφιο σχήμα αριθμοδότησης για τα σταθερά της τηλέφωνα, έχει τη δυνατότητα να εντάξει σε αυτό και τα εταιρικά κινητά τηλέφωνα. Έτσι, για παράδειγμα, αν ο υπάλληλος Χ έχει σταθερό εταιρικό τηλέφωνο με αριθμό 121, θα έχει στο εταιρικό κινητό τον αριθμό 7121 ή 4121 κ.λπ. Οπότε οι συνάδελφοί του χρειάζεται να θυμούνται μόνο έναν αριθμό προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί του.

Εξίσου σημαντική λειτουργική ευκολία, η οποία συντελεί στη μείωση των τηλεπικοινωνιακών εξόδων της εταιρείας, είναι η δυνατότητα καθορισμού επιτρεπόμενων και απαγορευμένων κλήσεων. Σύμφωνα με εκπροσώπους των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, οι λίστες που καθορίζουν τις ομάδες χρηστών με διαφορετικά “προνόμια” είναι δυνατό να αλλάζουν με ευκολία. Οπότε η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει ευέλικτα την πολιτική της απέναντι στους υπαλλήλους και επιπλέον να προσθέτει τηλεφωνικούς αριθμούς πελατών στους οποίους επιτρέπονται κλήσεις.

Η παροχή όλων των προαναφερόμενων υπηρεσιών είναι διαθέσιμη μόνο εντός Ελλάδας και αυτός είναι μάλλον και ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας.

Δωρεάν κλήσεις εντός της επιχείρησης από οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο

Η Cosmote παρέχει αυτή τη στιγμή την υπηρεσία Wireless Office κατ’ αποκλειστικότητα, με την οποία οι συνδιαλέξεις εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων και μεταξύ των εταιρικών τηλεφώνων πραγματοποιούνται δωρεάν.

Αυτό σημαίνει ότι ο υπάλληλος της επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο και ως ασύρματο σταθερό τηλέφωνο (τύπου DECT) και μάλιστα με τον ίδιο αριθμό κλήσης. Οπότε καλεί τους συναδέλφους του στα κινητά ή τα σταθερά τους τηλέφωνα, ή αντίστοιχα τον καλούν από αυτά με μηδενική χρέωση, εφόσον όλοι βρίσκονται μέσα στο κτίριο της εταιρείας.

Σύντομα η υπηρεσία Wireless Office θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός ασύρματου τοπικού δικτύου (Wireless LAN), επιτρέποντας στους εταιρικούς χρήστες φορητών υπολογιστών να έχουν ασύρματη πρόσβαση στο Intranet ή το Internet σε οποιοδήποτε χώρο του κτιρίου κι αν βρίσκονται.

Η χρέωση της υπηρεσίας γίνεται με μηνιαίο πάγιο ανά σύνδεση, το οποίο καλύπτει όλες τις κλήσεις που πραγματοποιούνται εντός του κτιρίου.