Μια παγκόσμια πρωτιά κατάφερε η ελληνική συμβουλευτική εταιρεία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Digital Transformation, Convert Group. Μετά από 12 μήνες έρευνας και ανάπτυξης μπόρεσε να μετρήσει τα μερίδια αγοράς προϊόντων που πωλούνται ηλεκτρονικά.

Το project έχει την ονομασία eRetail Audit (www.convertgroup.com/eretail-audit) και ανακοινώθηκε την 1η Νοεμβρίου. Η ομάδα του eRetail Audit έχει στελεχωθεί με προγραμματιστές και ειδικευμένους αναλυτές δεδομένων. Είναι η πρώτη φορά που οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών μπορούν να γνωρίζουν τα μερίδια αγοράς τους στο κανάλι του ηλεκτρονικού εμπορίου. Περισσότερες πληροφορίες για το eRetail Audit και την Convert Group στο www.convertgroup.com/eretail-audit.