Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα των άρθρων 72 έως 77 (έτους 2022), εντάχθηκε ένα επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Condito, με απόφαση του αναπληρωτή προϊσταμένου της γενικής διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης), Θεοφύλακτου Παπαδόπουλου.

Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας αφορά στη μηχανολογική επέκταση της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής προϊόντων μουστάρδας, μαγιονέζας και κέτσαπ στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητάς της., συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.824.327,16 ευρώ.

Για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους 1.213.947,44 ευρώ και φορολογική απαλλαγή ύψους 141.729,60 ευρώ, δηλαδή συνολικά 1.355.677,04 ευρώ, ήτοι το 48% του συνόλου της επένδυσης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter