Σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της πέτυχε το 2001 η COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ. Ειδικότερα τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας, σύμφωνα με το Ελληνικό Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Greek GAAP), σημείωσαν αύξηση ύψους 75% και διαμορφώθηκαν σε 166,2 εκατ. ευρώ (56,6 δισ. δρχ.).

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της πέτυχε το 2001 η COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ. Ειδικότερα τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας, σύμφωνα με το Ελληνικό Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Greek GAAP), σημείωσαν αύξηση ύψους 75% και διαμορφώθηκαν σε 166,2 εκατ. ευρώ (56,6 δισ. δρχ.).

Το ίδιο διάστημα τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων (EBITDA), σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS), ανήλθαν σε 492,6 εκατ. ευρώ (167,8 δισ.δρχ.), παρουσιάζοντας αύξηση 18% σε σχέση με τα αντίστοιχα συγκρίσιμα αποτελέσματα του 2000, ενώ ο όγκος πωλήσεων της εταιρείας αυξήθηκε κατά 8% και διαμορφώθηκε σε 1.085,8 εκατ. unit κιβώτια.

Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το 2001 σε 3.511,2 εκατ. ευρώ (1,2 τρισ. δρχ.), παρουσιάζοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2000. Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, Irial Finan, το 2001 υπήρξε έτος αξιοσημείωτης επιτυχίας και προόδου για τον όμιλο. «Με την ένταξη των νεοαποκτηθεισών τμημάτων της Ρωσίας, τα οποία δεν διαχειριζόταν στο παρελθόν ο όμιλος, καθώς και των χωρών της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία) βλέπουμε εξαιρετικές δυνατότητες περαιτέρω κερδοφόρας ανάπτυξης». Σχετικά με την οικονομική πολιτική του ομίλου, ανέφερε: «Η αποφασιστικότητά μας να ελέγχουμε το κόστος, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες για την αύξηση των εσόδων ανά κιβώτιο, μας επιτρέπει να αυξάνουμε τα κέρδη σε ποσοστά μεγαλύτερα της αύξησης του όγκου». Οι δύο μεγαλύτερες αγορές, η Ελλάδα και η Ιταλία, σημείωσαν αύξηση όγκου της τάξεως του 5% για το έτος. Σε αυτές και σε άλλες ανεπτυγμένες αγορές ο όμιλος αναζητά συνεχώς νέους τρόπους για να ενδυναμώσει την αγορά και να επενδύσει μεγαλύτερα ποσά στα δίκτυα πωλήσεων και στην προώθηση των προϊόντων της.

Στο πλαίσιο αυτό έχει εστιαστεί στο λανσάρισμα νέων προϊόντων, προκειμένου να επιτευχθεί η ευρύτερη γκάμα επιλογών των καταναλωτών ως προς τα προϊόντα και τις συσκευασίες. Στην Ελλάδα λανσαρίστηκαν εκ νέου οι χυμοί Amita με θετικά αποτελέσματα. Η επένδυση που έγινε στο εν λόγω brand κατά το 2001 θεωρείται ότι θα αποδειχθεί κερδοφόρα για πολλά ακόμη χρόνια. Ο όγκος των πωλήσεων στις ανεπτυγμένες αγορές αυξήθηκε κατά 3% συγκριτικά με το 2000 φτάνοντας τα 502,3 εκατ. unit κιβώτια. Σε όλες τις ανεπτυγμένες αγορές συνεχίζεται η ανάπτυξη του βασικού brand, παρουσιάζοντας αυξητικές τάσεις στις πιο κερδοφόρες ατομικές συσκευασίες.

Όπως επεσήμανε ο κ. Finan, σε διάστημα δύο ετών το καθαρό αποτέλεσμα του ομίλου μετετράπη από pro forma ζημία ύψους 122 εκατ. ευρώ το 1999, σε οριακή κερδοφορία 1.6 εκατ. ευρώ το 2001. Οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές ήταν το 2001 κατά 3% χαμηλότεροι σε σύγκριση με το 2000 και ανήλθαν σε 232,8 εκατ. unit κιβώτια. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν ωστόσο σε 19%, υψηλότερα κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κάτι που η διοίκηση αποδίδει στην εστίαση σε υψηλότερες τιμές πώλησης, στη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους και στον έλεγχο των δαπανών. Όσον αφορά στην εξέλιξη των αποτελεσμάτων κατά την τρέχουσα χρήση, τονίστηκε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2002 συνεχίζεται η τάση ως προς την αύξηση του όγκου πωλήσεων και την αύξηση του EBITDA. Συγκεκριμένα αναμένεται αύξηση όγκου κατά 6-8% σε όλες τις αγορές και αύξηση του EBITDA κατά 13-15% για το διευρυμένο όμιλο.