Τη στρατηγική 24/7 που ακολουθεί εντονότερα από πέρσι η Coca Cola 3Ε φαίνεται να δικαιώνει η αύξηση όγκου πωλήσεων του 2023, κατά 6,12%, από τα 112,7 εκατομμύρια κιβώτια στα 119,6.
Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική ανάπτυξη και δημιουργία αξίας στην αγορά, ώστε οι καταναλωτές να λαμβάνουν το κατάλληλο προϊόν, στην κατάλληλη συσκευασία και τιμή από το κατάλληλο κανάλι διανομής, σε κάθε ευκαιρία κατανάλωσης. Η 24/7 στρατηγική επιτρέπει στην Coca Cola 3E βέλτιστη τελική τιμή και αντίστοιχη συσκευασία στις συνέργειες με τους πελάτες της, με διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

Το 2023, η εταιρεία συμπλήρωσε την πρώτη οικονομική χρήση της συνεργασίας με την AB InBev, η οποία περιλαμβάνει πωλήσεις, διανομή, trade marketing και αλληλοσυμπληρούμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Το Μάρτιο 2023 προστέθηκαν στο portfolio της Coca Cola 3Ε και τα προϊόντα Three Cents.

Η ίδια χρήση περιλαμβάνει και τη χρήση μη αποσπώμενων καπακιών στις αντίστοιχες συσκευασίες προϊόντων. Οι συνολικές αγορές συμπυκνωμένης πρώτης ύλης από την The Coca-Cola Company για εμφιάλωση ανήλθαν σε 128,5 εκατ. ευρώ, έναντι 101,1 εκατ. ευρώ το 2022.

Οι συμβάσεις εμφιαλώσεως ανανεώθηκαν στην περσινή χρήση για δέκα ακόμη χρόνια, έως και 31/12/2033.

Η Frigoglass AE έπαψε πέρσι να αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της Coca Cola Τρία Έψιλον, εξαιτίας της αναδιάρθρωσης των οφειλών της. Μέχρι και τον Απρίλιο 2023, η Coca Cola 3Ε είχε πραγματοποιήσει αγορές ύψους 4,8 εκατ. ευρώ από τη Frigoglass ΑΕ μέσα στη χρονιά: 3,1 εκατ. ευρώ ψυγεία, γυάλινα μπουκάλια, πώματα και 1,7 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες συντήρησης.

Αύξηση καθαρών πωλήσεων, μείωση υποχρεώσεων
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας μειώθηκαν κατά 19,1%, από τα 158,9 εκατ. ευρώ του 2022 στα 128,5 εκατ. ευρώ το 2023. Αυξήθηκαν κατά 17,9% οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, από 23,5 εκατ. ευρώ σε 27,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, μειώθηκαν οι εμπορικές απαιτήσεις, κατά 35,4%, από 36,2 εκατ. ευρώ, σε 23,4 εκατ. ευρώ.

Οι καθαρές πωλήσεις της Coca Cola 3E διαμορφώθηκαν σε 669,4 εκατ. ευρώ για το 2023, έναντι 573,6 εκατ. ευρώ του 2022 (αύξηση 16,7%). Αφαιρεθέντος του υψηλότερου πέρσι κατά 13,5% κόστους πωληθέντων των 446,2 εκατ. ευρώ, τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 23,7%, από τα 180,5 εκατ. ευρώ σε 223,2 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 61 εκατ. ευρώ, έναντι 39,4 εκατ. ευρώ το 2022 (αύξηση 54,8%) και τα κέρδη μετά φόρων τα 43,9 εκατ. ευρώ, έναντι 26,6 εκατ. ευρώ το 2022 (αύξηση 65%).

Τα χρηματικά διαθέσιμα εντός δωδεκαμήνου 2023 αυξήθηκαν κατά 37,6 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου στα 66,8 εκατ. ευρώ.

Η Coca Cola 3Ε διατηρεί μηδενικό εταιρικό δανεισμό. Διακρίνεται για την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης, όπως διαφαίνεται και στο δείκτη Dow Jones Sustainability Index του Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter