Τρεις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Coca Cola Τρία Έψιλον στην 6η απονομή των Environmental Awards 2020, για τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και τις πρακτικές κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζει: Το χρυσό βραβείο για την 100% ανακύκλωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων στο Σχηματάρι Mega Plant, το χρυσό βραβείο για τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων του εργοστασίου παραγωγής τσιπς Τσακίρης στην Αταλάντη και το αργυρό βραβείο για τη στρατηγική αξιοποίησης «πράσινης» ενέργειας και μείωσης των εκπομπών CO2 με τη χρήση νέων ηλεκτρικών περονοφόρων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της.