Σύμφωνα με ανακοίνωση της Coca-Cola HBC AG, στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους αυξήθηκε ο όγκος πωλήσεων του ομίλου κατά 0,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, εν μέσω ποικίλων εμπορικών συνθηκών στις 28 εθνικές αγορές δραστηριοποίησής του.

Η βελτιωμένη απόδοση σε πολλές από τις εν λόγω αγορές σε σχέση με τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς αντισταθμίστηκε μερικώς από τη χρονική συγκυρία του Πάσχα, το οποίο μετατοπίστηκε στο δεύτερο τρίμηνο φέτος, καθώς και από την έμφαση των εταιρειών του ομίλου στην προβολή προϊόντων αυξημένης αξίας σε ορισμένες από τις αγορές, όπως η πολωνική και η ιταλική.

Κατά την ανακοίνωση, η διαρκής εστίαση σε πρωτοβουλίες αποδοτικής διαχείρισης των εσόδων, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις τιμών, κυρίως στη Νιγηρία και σε άλλες αναδυόμενες αγορές, συνετέλεσαν στην αξιόλογη βελτίωση των καθαρών εσόδων του ομίλου από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 4,5% στο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα του ομίλου από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,5%, με δυσμενή αντίκτυπο από συναλλαγματικές διακυμάνσεις της τάξης του 0,7%.