Δημοσιεύτηκε η Ετήσια Ενοποιημένη Έκθεση του ομίλου Coca-Cola HBC AG για το 2018 υπό τον τίτλο «In good company».

Στην έκθεση καταγράφεται η πρόοδος σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της εταιρικής διακυβέρνησης και των επιδόσεων αειφορίας του ομίλου στη διάρκεια του 2018, ενώ επισημαίνεται η πρόοδος ως προς τις δεσμεύσεις του για την αειφορία, με ορίζοντα το 2020, στο πλαίσιο της πορείας διαμόρφωσης των νέων ολοκληρωμένων σχετικών του δεσμεύσεων έως το 2025.