Σημαντικούς ρόλους με έδρα την Αθήνα ανέλαβαν δύο Έλληνες, έμπειρα στελέχη της Coca-Cola, στη διευρυμένη Επιχειρησιακή Μονάδα «Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης».

Ειδικότερα, από 1ης Νοεμβρίου ο κ. Δημήτρης Ξυνοτρούλιας ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή μάρκετινγκ στον τομέα των Flavors για τις 26 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και η κ. Λίλιαν Νεκταρίου ανέλαβε (στη θέση του πρώτου) καθήκοντα γενικής διευθύντριας για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.