Αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 1,623 εκατ. κιβώτια εμφάνισε στο 9μηνο φέτος η Coca-Cola 3Ε, τονωμένη κατά 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Στο ίδιο διάστημα, τα καθαρά έσοδά της ανήλθαν σε 5,389 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% έναντι του 2007, τα λειτουργικά κέρδη της έφτασαν τα 600 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα καθαρά της κέρδη έφτασαν τα 422 εκατ. ευρώ, μειωμένα αντιστοίχως επίσης κατά 3%.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, ο όγκος πωλήσεων της εταιρείας έφτασε τα 610 εκατ. κιβώτια, αυξημένος κατά 4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007, ενώ τα καθαρά έσοδά της ανήλθαν σε 2,075 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% έναντι του 2007, τα λειτουργικά κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 286 εκατ. ευρώ, αμετάβλητα ως προς τα επίπεδα του 2007, όπως και τα καθαρά κέρδη της, που διαμορφώθηκαν στα 213 εκατ. ευρώ.