Συνεργασία με το online κανάλι μαγειρικής Sortedfood ξεκίνησε η αλυσίδα Co-op στη Μ. Βρετανία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε, η οποία αποκάλυψε τις ελλείψεις των πολιτών της χώρας, αλλά ιδιαίτερα των Millennials, στον συγκεκριμένο τομέα.

Η έρευνα με τίτλο «Millenials’ cooking skills gap» κατέγραψε πως το μαγείρεμα στο σπίτι μειώθηκε κατά τουλάχιστον 54% τα τελευταία 30 χρόνια.

Μεταξύ των Millenials, ένα ποσοστό 27% δήλωσε πως δεν ενδιαφέρεται να μάθει να μαγειρεύει, ενώ το 28% εκείνων που δεν γνωρίζουν να μαγειρεύουν είπαν πως δεν βρίσκουν κανέναν λόγο να μάθουν. Περίπου ένα τρίτο των ερωτηθέντων (31%) γνωρίζει να ετοιμάζει έναν ελάχιστο αριθμό συνταγών και το 48% επαφίεται στους γονείς για την εκπαίδευση στη μαγειρική. Κατά 16% οι ερωτηθέντες απάντησαν πως τη μαγειρική είναι απλώς ένα μέσον που εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό, παρά κάτι που θα επέλεγαν να κάνουν για την ευχαρίστησή τους. Οι μελετητές θεωρούν πως μεγάλη ευθύνη για τα απογοητευτικά ευρήματα φέρει η σχολική εκπαίδευση.

Η Co-op δήλωσε πως τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές αγοράζουν περισσότερο έτοιμο φαγητό ή έτοιμα συστατικά γευμάτων, όπως σάλτες ζυμαρικών, σαλάτες κλπ. Η συνεργασία με το Sortedfood στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης, όπως αυτή καταγράφηκε στην έρευνα, με την εκπαίδευση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών στη μαγειρική.