Σημαντική αύξηση τζίρου και επιστροφή στην κερδοφορία πέτυχε κατά τη χρήση 2021-22 η βιομηχανία χυμών Ασπίς, που προβλέπει αντίστοιχη πορεία και κατά την τρέχουσα χρήση, η οποία ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της αργείτικης εταιρείας, κατά τη χρήση 2021-22 (1η Ιουλίου 2021 – 30ή Ιουνίου 2022) οι πωλήσεις της Ασπίς ανήλθαν στο ποσό των 61,58 εκατ. ευρώ, όταν στη χρήση 2020-21 είχαν ανέλθει στο ποσό των 48,71 εκατ. ευρώ,. δηλαδή παρουσίασαν αύξηση κατά 12,9 εκατ. ευρώ ή κατά 26,43% σε ετήσια βάση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής προέρχεται από τις εξαγωγές της εταιρείας: το 2021-22 οι πωλήσεις της εντός της ευρωπαϊκής αγοράς αυξήθηκαν στα 19,52 εκατ. ευρώ (από 12,94 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα), οι πωλήσεις σε αγορές τρίτων χωρών αυξήθηκαν στα 16,39 εκατ. ευρώ (από 12,75 εκατ.), ενώ και οι πωλήσεις εντός των ελληνικών συνόρων επίσης κινήθηκαν ανοδικά, φτάνοντας τα 25,67 εκατ. ευρώ (από 23,02 εκατ. ευρώ). Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το ποσοστό του τζίρου της Ασπίς που προέρχεται από εξαγωγές ανέρχεται πλέον στο 58,31%, έναντι 52,73% το 2021-22.

Σχεδόν τριπλασιάστηκε η μικτή κερδοφορία
Θεαματικά αυξημένη ήταν και η μικτή κερδοφορία της εταιρείας, που σχεδόν τριπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 10,15 εκατ. ευρώ (2020-21: 3,61 εκατ.). Το αποτέλεσμα προ φόρων της χρήσης 2021-22 ανήλθε σε κέρδη ύψους 5,85 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσμα προ φόρων της χρήσης 2020-21 είχε διαμορφωθεί σε ζημίες ύψους 547.836,51 ευρώ. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους έκλεισε στα 5,02 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 547.836,51 ευρώ το 2020-21.

Αισιοδοξία για αύξηση πωλήσεων και κερδών και κατά την τρέχουσα χρήση
Όσον αφορά στην τρέχουσα χρήση, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι πωλήσεις της Ασπίς θα κινηθούν στα ίδια αυξητικά επίπεδα όπως και το προηγούμενο έτος και τα κέρδη θα παρουσιάσουν αναλογική αύξηση. Όπως επισημαίνει, «η ποιότητα των προϊόντων μας και οι καλές τιμές τους, και με το γεγονός ότι η εταιρεία έχει αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τα ήδη υπάρχοντα μηχανήματα και έχει διευρύνει αρκετά το δίκτυο διανομής της, με αποτέλεσμα να διατηρήσει το μερίδιο της στην αγορά, αισιοδοξούμε ότι οι πωλήσεις της εταιρείας θα είναι σχετικά ικανοποιητικές για το νέο έτος».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter