Με αφορμή τον καθ' όλα θετικό απολογισμό της SAP στην Ελλάδα και την Κύπρο για την παρελθούσα χρονιά, αλλά κυρίως λόγω της παρουσίασης της λύσης SAP ERP Baseline, μιας λύσης ειδικά σχεδιασμένης για τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, είχαμε την ευκαιρία μιας πολύ ενδιαφέρουσας συνομιλίας με τον κ. Χρήστο Τριζόγλου, πρόεδρο & διευθύνοντα σύμβουλο της SAP για Ελλάδα και Κύπρο, σχετικά την πορεία της SAP και τις προοπτικές της αγοράς πληροφορικής στη χώρα μας αλλά και τη συμβολή των νέων τεχνολογικών εργαλείων στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσων ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου.

Η ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση της λύσης SAP ERP Baseline στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλειστικά μέσω του δικτύου πιστοποιημένων συνεργατών της SAP στην Ελλάδα -και μάλιστα με τη δυνατότητα αξιοποίησης ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τη γνωστή τράπεζα BNP Paribas– συνέπεσε με την παρουσίαση του καθ’ όλα θετικού απολογισμού της SAP στην Ελλάδα και την Κύπρο για την παρελθούσα χρονιά. Με αφορμή τα παραπάνω, το περιοδικό Retail Technology είχε την ευκαιρία να καταγράψει τις απόψεις του κ. Χρήστου Τριζόγλου, προέδρου & διευθύνοντα συμβούλου της SAP για Ελλάδα και Κύπρο, σχετικά την πορεία της SAP και τις προοπτικές της αγοράς πληροφορικής στη χώρα μας αλλά και τη συμβολή των νέων τεχνολογικών εργαλείων, όπως το SAP ERP Baseline, στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσων ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου.

<MIDTIT>Μια πολύ σημαντική χρονιά

R.T.: Κύριε Τριζόγλου, το 2006 φαίνεται ότι ήταν μια επιτυχημένη χρονιά για την SAP Hellas, καθώς όλοι οι δείκτες εμφάνισαν ανοδική πορεία, και μάλιστα σημειώθηκε η υψηλότερη κερδοφορία στην εταιρεία από το 2001. Ποιοι είναι οι λόγοι που κατά τη γνώμη σας βρίσκονται πίσω από αυτή την καλή εικόνα των αριθμών;

Χ.Τ.: Το 2006 ήταν, όντως, μια πολύ σημαντική χρονιά για την SAP Hellas και αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά για το γεγονός ότι η κερδοφορία μας βρέθηκε στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας. Η SAP Hellas παρουσίασε ενισχυμένο κύκλο εργασιών, που έφθασε τα 22,6 εκατ. ευρώ -αυξημένο κατά 16% σε σχέση με το 2005- και βελτιωμένη κερδοφορία, που προσέγγισε τα 1,7 εκατ. ευρώ. Αυτή μας η επιτυχία στηρίχτηκε στο τρίπτυχο: ανάπτυξη των πωλήσεων λογισμικού (+18% σε σχέση με το 2005), μείωση του κόστους λειτουργίας μέσω της αναδιοργάνωσης της εταιρείας γύρω από τους στρατηγικούς της στόχους και ραγδαία αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών.

Βασικός μας στόχος παραμένει -σε διαρκή βάση- η παροχή καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων επιχειρησιακού λογισμικού, στηρίζοντας την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών και συμβάλλοντας στην υψηλότερη απόδοση των επενδύσεών τους. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η αγορά αναγνώρισε τις προσπάθειες της SAP να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για μεγάλες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες είτε για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, πράγμα που μας βοήθησε να αναπτυχθούμε με ρυθμούς ταχύτερους του μέσου όρου της ελληνικής αγοράς πληροφορικής.

Κλειδί στην αναπτυξιακή μας πορεία -που θα βοηθήσει πιστεύω ακόμη περισσότερο στην διατήρηση της οργανικής μας ανάπτυξης και στο μέλλον- θεωρούμε το γεγονός ότι αφενός ενισχύσαμε σημαντικά τις σχέσεις μας με τους υπάρχοντες πιστοποιημένους συνεργάτες μας και αφετέρου ξεκινήσαμε την ανάπτυξη νέων συνεργασιών, με εξειδικευμένο αντικείμενο την κάλυψη των αναγκών των αναπτυσσόμενων εταιρειών, κερδίζοντας ολοένα και περισσότερους πελάτες από τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που αναζητούν τρόπους για την περαιτέρω σταθερή και προσοδοφόρο ανάπτυξη τους.

<MIDTIT>Αγορά πληροφορικής: ανάπτυξη υπό όρους

R.T.: Πιστεύετε ότι οι προβλέψεις για τον κλάδο της πληροφορικής στη χώρα μας είναι εξίσου ευοίωνες, ώστε να μας επιτρέπουν να ευελπιστούμε σε μια “άνοιξη” του επιχειρηματικού λογισμικού για τη χώρα μας τα προσεχή χρόνια; Συναινούν σε μια τέτοια προοπτική οι γενικότερες εξελίξεις που σημάδεψαν την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, με σημαντικές επενδύσεις ξένων κεφαλαίων σε ελληνικές εταιρείες αλλά και την είσοδο νέων πολυεθνικών “παικτών” σε κλάδους που εμφανίζουν ιδιαίτερη κινητικότητα, όπως αυτός του λιανεμπορίου;

Χ.Τ.: Η ελληνική αγορά πληροφορικής χαρακτηρίζεται από μία υπέρμετρη εξάρτηση πολλών εταιρειών του κλάδου από τα ευρωπαϊκά ή τα κρατικά κονδύλια, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Επίσης, χαρακτηρίζεται από την ανάγκη αναβάθμισης των τεχνολογικών υποδομών πολλών οργανισμών του δημοσίου τομέα και από τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πάντα σε σχέση με τους αντίστοιχους δείκτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Η γενική αίσθηση είναι ότι η ελληνική αγορά πληροφορικής υστερεί σε χαρακτηριστικά “αυτοδυναμίας”, αφού οριοθετείται ετεροβαρώς γύρω από την “κατανάλωση” εισαγόμενης τεχνολογίας έναντι της δημιουργίας των αναγκαίων “επενδύσεων” για μια πιο αυτοδύναμη -και συνεπώς πιο βιώσιμη- ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το γεγονός ότι έχουν εισέλθει στην αγορά πολυεθνικοί “παίκτες” θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για τη συνολικότερη αναβάθμιση και ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς πληροφορικής. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρατηρείται ακόμη μία δυστοκία στις επενδύσεις των επιχειρήσεων, παρά το γεγονός ότι διαμορφώνονται συνθήκες για ένα “αναπτυξιακό άλμα”, όπως είναι η ολοένα αυξανόμενη διείσδυση της ευρυζωνικότητας και η αύξηση του προϋπολογισμού για επενδύσεις στην τεχνολογία από τις ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση των όποιων ευνοϊκών συνθηκών, θα παίξει η ευρύτερη αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, που θα οδηγήσει σε συμπράξεις με τον ιδιωτικό και θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού, αφού θα έχει καταδειχθεί με τον πλέον εμφατικό τρόπο η ανάγκη για “αλλαγή” και η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και νέων μοντέλων λειτουργίας, όπως ήδη επιτάσσουν οι ανάγκες της εποχής και ο συνεχώς εντεινόμενος ανταγωνισμός.

Σε ό,τι αφορά στην εταιρεία μας, οι προοπτικές για την SAP Hellas μοιάζουν εξίσου ευοίωνες και για το 2007, αφού επιπρόσθετα, βλέπουμε να υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τη νέα λύση SAP ERP Baseline, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, διατίθεται σε ιδιαίτερα προσιτό κόστος, και μία “προτυποποιημένη” λύση μπορεί να τεθεί σε λειτουργία σε διάστημα από 10 ημέρες μέχρι 3 μήνες. Παράλληλα, υπάρχει σαφές πλέον αίτημα για τη συνολικότερη τεχνολογική αναβάθμιση του δημόσιου τομέα και των ΔΕΚΟ, όπου η SAP, κεφαλαιοποιώντας την αποδεδειγμένη εμπειρία της στους αντίστοιχους οργανισμούς σημαντικών αγορών του εξωτερικού, διαθέτει τεχνογνωσία και τις κατάλληλες συνεργασίες, προκειμένου να παράσχει τις απαιτούμενες λύσεις.

<MIDTIT>Στηρίζοντας τη στρατηγική των μικρομεσαίων

R.T.: Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις φαίνεται να αποτελούν στρατηγικό στόχο την τρέχουσα χρονιά -αλλά και αυτές που θα ακολουθήσουν- για την SAP Hellas. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες αυτού του κομματιού της αγοράς και κατά πόσο η SAP Hellas είναι έτοιμη να μιλήσει με τις εταιρείες αυτές στη δική τους γλώσσα, καθώς η οργανωτική τους δομή αλλά και ο τρόπος της καθημερινής τους λειτουργίας διαφέρουν σημαντικά από ό,τι ενδεχομένως είχατε μέχρι σήμερα συνηθίσει από μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς, που ανήκουν στο πελατολόγιο σας;

X.T.: Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις αποτελούν πραγματικά έναν ιδιαίτερο τομέα της αγοράς και απαιτούν έναν ειδικό τρόπο προσέγγισης. Το υπάρχον επιχειρηματικό πλαίσιο, με τον ανταγωνισμό να γίνεται ολοένα εντονότερος και τις αγορές να προσφέρουν υπερπληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών, αναγκάζει τις αναπτυσσόμενες -κατά κανόνα μεσαίες και μικρές- επιχειρήσεις, να ψάχνουν για τρόπους που θα ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και θα βελτιώσουν την κερδοφορία τους. Παράλληλα όμως, είναι επιφυλακτικές απέναντι στις επενδύσεις σε συστήματα επιχειρησιακής οργάνωσης (ERP), κυρίως γιατί θεωρούν ότι μια τέτοια επένδυση μπορεί τελικά να αποδειχθεί ακριβή, σε σχέση με τον προγραμματισμό τους. Επιπλέον, αν και αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα συστημάτων ERP για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, παρατηρούμε συχνά ότι οι ΜΜΕ αμφισβητούν το πόσο γρήγορα μπορούν να αποδώσουν αυτές οι επενδύσεις, πολλές φορές πιστεύοντας ότι εξυπηρετούν μόνο μεγάλες σε μέγεθος εταιρείες ή οργανισμούς.

Με αυτούς ακριβώς τους προβληματισμούς, η SAP ανέπτυξε μία “προτυποποιημένη” λύση ERP βασισμένη σε βέλτιστες πρακτικές, γρήγορη στην υλοποίηση, ανταγωνιστικού κόστους και προδιαγεγραμμένων παραδοτέων -γνωστών από την αρχή- με στόχο να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των αναπτυσσόμενων εταιρειών. Και όχι μόνον. Αξιοποιώντας το εταιρικό πρόγραμμα “SAP Financing” στην Ελλάδα, οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις έχουν πλέον στη διάθεσή τους ακόμη και “πρόγραμμα χρηματοδότησης”, που σε συνεργασία με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (hardware), λογισμικό (software), υπηρεσίες υλοποίησης και χρηματοδότηση -για το σύνολο της επένδυσης- σε ένα ενιαίο πακέτο.

Αυτό που μπορούμε εμείς να διαβεβαιώσουμε την κάθε αναπτυσσόμενη επιχείρηση, που ενδιαφέρεται για λύσεις SAP, είναι ότι σήμερα διαθέτουμε στην αγορά -πάντα σε συνεργασία με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας- τη λύση SAP ERP Baseline, σχεδιασμένη “στα μέτρα” τους. Πρόκειται για μια λύση προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών κάθε αναπτυσσόμενης επιχείρησης, προσφέροντας συγχρόνως σχεδόν απεριόριστες προοπτικές εξέλιξης, ανάλογα βέβαια και με τη στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει κάθε εταιρεία.

R.T.: Πόσο ξεκάθαρο είναι στη διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών ότι ο δρόμος για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία είναι συνυφασμένος με την αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων ικανών να υποστηρίζουν την επιλεγείσα επιχειρηματική στρατηγική; Η εμπειρία από τις μέχρι σήμερα εγκαταστάσεις που έχετε πραγματοποιήσει στην ελληνική αγορά φανερώνει ότι η τεχνολογία αξιοποιείται ως enabler της επιχειρηματικότητας ή επιλέγεται μάλλον στο πλαίσιο μιας λογικής “me too”, με βάση όσα επιβάλλει ο ανταγωνισμός και η μόδα της εποχής;

X.T.: Η αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων έχει διεθνώς αναγνωριστεί ως ένας από τους βασικούς παράγοντες για την εκπλήρωση των στόχων μιας αναπτυσσόμενης επιχείρησης και της προσοδοφόρου ανάπτυξης της. Πρόσφατη μάλιστα έρευνα του Economist Intelligence Unit (EIU), που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της SAP, έδειξε ότι το 70% των ΜΜΕ στην Ευρώπη βλέπουν την πληροφορική ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής τους στρατηγικής (σε σύγκριση μάλιστα με το 80%, που είναι το αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ). Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αποτελούν εξαίρεση, παρ’ όλες τις διαφαινόμενες ή, πολλές φορές, “επικαλούμενες” ιδιαιτερότητές τους.

Η έρευνα έδειξε επίσης, ότι τα πιο δημοφιλή “όπλα” των αναπτυσσόμενων εταιρειών στην Ευρώπη, σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρείες, είναι κατά σειρά προτεραιότητας: α) η ευελιξία και η δυνατότητα προσαρμογής τους σε νέες ανάγκες, β) η δυνατότητα διατήρησης στενών σχέσεων με τους πελάτες τους, γ) η μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση των τιμολογιακών τους πολιτικών, δ) η καλύτερη γνώση της τοπικής αγοράς, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ε) το χαμηλό λειτουργικό τους κόστος. Πώς αλλιώς θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις προκλήσεις;

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι διοικητικά στελέχη σε εταιρείες μεσαίου κυρίως μεγέθους, βλέπουν την πληροφορική ως αναγκαιότητα, προκειμένου να υποστηρίξουν την ανάπτυξη τους, να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, να υιοθετήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και να καλλιεργήσουν στενότερες σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές τους.

Κι αυτό το αποδίδουμε στο ότι η “επιχειρηματική” καινοτομία πρέπει να συνάδει με την “επιχειρησιακή” καινοτομία, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας, διότι η επιχειρησιακή καινοτομία άπτεται της οργάνωσης, των διαδικασιών, της αξιοποίησης της πληροφορίας, της ταχύτητας ανταπόκρισης, της εταιρικής διακυβέρνησης κλπ, που -δυστυχώς θα μπορούσε να πει κανείς- δεν αποτελούν πονοκέφαλο των μεγάλων μόνο οργανισμών. Συχνά, ο βαθμός πολυπλοκότητας του “επιχειρείν” μίας αναπτυσσόμενης επιχείρησης φθάνει (ή και ξεπερνάει ακόμη -τηρουμένων των αναλογιών) αυτόν των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, που όμως διαθέτουν περισσότερους πόρους.

Όλα αυτά από μόνα τους καταδεικνύουν, πιστεύω, ότι δεν τίθεται απλώς θέμα “μιμητισμού” μεταξύ των επιχειρήσεων. Τίθεται θέμα ανάγκης. Όλοι ψάχνουν για λύσεις που θα κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη και θα τους δώσουν την απαραίτητη άνεση κινήσεων για την πλήρη εφαρμογή του στρατηγικού τους σχεδιασμού. Η λογική λοιπόν της αξιοποίησης των διαθέσιμων τεχνολογιών, ως οδηγών στην ανάπτυξη, είναι ήδη εδραιωμένη και στις ΜΜΕ, ειδικά επειδή οι ευκαιρίες ανάπτυξης μπορούν να παρουσιαστούν ανά πάσα στιγμή και οι “προετοιμασμένοι” είναι αυτοί που θα μπορέσουν τελικά να κερδίσουν.

<MIDTIT>Μια λύση “στα μέτρα” των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων

R.T.: Το SAP ERP Baseline, η λύση της SAP που είναι σχεδιασμένη ειδικά για τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, υπόσχεται να καλύψει με επάρκεια τους κρίσιμους τομείς επιχειρησιακής λειτουργίας μιας εταιρείας αυτού του μεγέθους, ενώ παράλληλα προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης, καθώς η εταιρεία θα μεγαλώνει και μαζί με αυτήν οι ανάγκες της. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τής πολλά υποσχόμενης αυτής πρότασης από πλευράς λειτουργικότητας, κόστους και αναμενόμενου χρόνου υλοποίησης της συγκεκριμένης εφαρμογής;

X.T.: Το SAP ERP Baseline είναι μια λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μικρομεσαίων -αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων. Βασίζεται στην ανοιχτή πλατφόρμα εφαρμογών SAP ERP και ενοποίησης δεδομένων SAP NetWeaver και καλύπτει τους πιο κρίσιμους τομείς επιχειρησιακής λειτουργίας, όπως χρηματοοικονομική λογιστική, πωλήσεις και διανομή, διοικητική πληροφόρηση & κοστολόγηση, προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής και διαχείριση προμηθειών και αποθεμάτων.

Είναι μια λύση εύκολα και γρήγορα υλοποιήσιμη, με σχετικά χαμηλό κόστος, ιδιαίτερα αφού μέσω του SAP Financing καλύπτονται όλα τα κόστη της μηχανογραφικής υποδομής, δηλαδή της εγκατάστασης του εξοπλισμού, των αδειών χρήσης λογισμικού και των υπηρεσιών υλοποίησης.

Ο χρόνος υλοποίησης δεν ξεπερνά τους 3 μήνες και έτσι η παραγωγική δραστηριότητα μπορεί να ξεκινήσει γρήγορα, συμβάλλοντας άμεσα στην επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης.

R.T.: Πόσο εύκολο είναι -σύμφωνα με την εμπειρία που διαθέτετε τόσο από την παγκόσμια όσο και από την εγχώρια αγορά- να υιοθετήσει μια μικρομεσαία επιχείρηση ένα τέτοιο λογισμικό και να το θέσει σε αποδοτική λειτουργία, χωρίς να χρειαστεί να παρασυρθεί σε έναν επιμήκη κύκλο σχεδιασμού και ανάπτυξης; Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του δικτύου των εξειδικευμένων συνεργατών σας στην ανάληψη και επιτυχή ολοκλήρωση παρόμοιων έργων;

X.T.: Η SAP και οι συνεργάτες της εγγυώνται για την παροχή μιας λύσης καθ’ όλα αξιόπιστης, ευέλικτης και φιλικής στη χρήση, που εξασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο στη λειτουργία και την οργάνωση, πράγματα πολύ σημαντικά για τις αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις.

Η φιλοσοφία της λύσης είναι απλή και βασίζεται στην προ-παραμετροποίηση του λογισμικού, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών μίας εταιρείας. Αυτό που απαιτείται, είναι μόνο ο προσδιορισμός των αναγκαίων αλλαγών-διαφοροποιήσεων και η προσαρμογή του λογισμικού στις ιδιαιτερότητες μίας επιχείρησης. ΄Ετσι, το συνολικό κόστος υλοποίησης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες υπηρεσίες προσαρμογής, χωρίς να απαιτείται ο πλήρης κύκλος σχεδιασμού και ανάπτυξης της λύσης.

Εάν μάλιστα αναλογιστεί κανείς ότι οι πιστοποιημένοι συνεργάτες της SAP παρέχουν εξειδικευμένες λύσεις σε κάθετες αγορές, βασισμένες στην τεχνογνωσία και την εμπειρία τους στην συγκεκριμένη αγορά, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος της εξοικονόμησης κόστους, που απορρέει από την αξιοποίηση γνωστών και δοκιμασμένων βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών, από αντίστοιχες εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού. ΄Αλλωστε, η αγορά των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων δεν αποτελεί κάτι καινούργιο για την SAP. Πάνω από 18.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αριθμός που αντιπροσωπεύει περίπου το 50% των πελατών μας σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιοποιούν ήδη τις λύσεις της SAP με επιτυχία.

Σήμερα, η SAP Hellas και οι συνεργάτες της, στηρίζουν την προσπάθεια ανάπτυξης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αναπτυσσόμενων ελληνικών επιχειρήσεων, διαθέτοντας τη λύση SAP ERP Baseline, για άμεση παραγωγική λειτουργία σε προσιτό κόστος.

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα του SAP ERP Baseline, συγκαταλέγονται το προσιτό κόστος απόκτησης και λειτουργίας της λύσης (με δυνατότητα χρηματοδότησης), οι ολοκληρωμένες λειτουργίες οικονομικής διαχείρισης, εφοδιαστικής αλυσίδας, κοστολόγησης και παραγωγής και διοικητικής πληροφόρησης, η ταχεία έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και η τεχνογνωσία των ιδιαίτερων αναγκών κάθε κλάδου.

Για να μπορούμε να παρέχουμε όλα αυτά, βασιζόμαστε στους στρατηγικής σημασίας εξειδικευμένους συνεργάτες μας, που αναλαμβάνουν την επιτυχή υλοποίηση παρόμοιων έργων, εφόσον είναι πρακτικά αδύνατο για μία -οποιαδήποτε- εταιρεία από μόνη της, να αντεπεξέλθει ταυτόχρονα, στις ανάγκες και στις προσδοκίες του τεράστιου αριθμού, γεωγραφικά διεσπαρμένων και με διαφορετικές ανάγκες, αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων που υπάρχουν στην ελληνική αγορά, με αποτελεσματικότητα και ποιότητα.

Η δε συσσωρευμένη τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση, που διαθέτει αθροιστικά η SAP και το οικοσύστημα της, εγγυώνται την άμεση, αποτελεσματική και ποιοτική εξυπηρέτηση κάθε εταιρείας και κάθε οργανισμού σε όλη την επικράτεια, κάτι που μόνο μέσα από στρατηγικές συνεργασίες είναι δυνατόν να επιτευχθεί.

Περισσότερα για τη λύση SAP ERP Baseline, τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.sap.com/greece/solutions/erpbaseline/index.epx