Το αίσθημα ότι όλοι οι εργαζόμενοι ανήκουν ανεξαρτήτως προέλευσης σε μία ομάδα, με κοινούς στόχους και δέσμευση από τις ίδιες αξίες, αποτελεί πλέον θεμελιώδη κατάκτηση της Metro στα σχεδόν τρία χρόνια από την εξαγορά του δικτύου της Αφοί Βερόπουλοι. Οι εργαζόμενοι στο σύνολο πλέον της Metro αποτύπωσαν τα αισθήματα και τις σκέψεις τους για την εταιρεία, σε πρόσφατη σχετική έρευνα που διενήργησε στο εσωτερικό της. «Και μόνο αυτό αποτελεί επισφράγιση της επιτυχίας», τονίζει ο κ. Χριστόφορος Γκόκας, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας Καταστημάτων χονδρικής και λιανικής της Metro.

Το νήμα των εμπειριών της κατά γενική ομολογία επιτυχούς ενσωμάτωσης των δομών της Αφοί Βερόπουλοι στο δίκτυο των My market, ειδικά στον τομέα της λειτουργίας των καταστημάτων, άρχισε να ξετυλίγεται άμεσα από το συνομιλητή μας: «Ουσιαστικά με τη συνένωση αυτή η Metro πέτυχε ένα άλμα δεκαπενταετίας, αφού απέκτησε μονομιάς ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Θα ήταν, βλέπετε, πολύ δύσκολο να τα δημιουργεί ένα προς ένα σε βάθος χρόνου. Αντίστοιχο άλμα, όμως, έγινε και για το δίκτυο που εξαγόρασε η εταιρεία, καθώς με τη στήριξη της οργάνωσής μας, τεχνικής και εμπορικής, θα μπορέσει να φτάσει σε λαμπρά αποτελέσματα. Πάντως, το να βρεθείς με 225 σούπερ μάρκετ σε πλήρη συντονισμό λειτουργίας από 67 προ τριετίας, είναι άθλος. Όταν συζητήσαμε στην εταιρεία τη συμφωνία της εξαγοράς το φθινόπωρο του 2015, γνωρίζαμε ότι το έργο της ενοποίησης που είχαμε μπροστά μας είναι πρωτόγνωρο, μεγάλο και πολύ απαιτητικό. Από την πρώτη στιγμή όλες οι γενικές διευθύνσεις συντονιστήκαμε σε κοινή γραμμή εργασιών, που ξεκίνησε με την αναλυτική καταγραφή των φάσεων του έργου και τον προγραμματισμό τους σε κάθε λεπτομέρεια. Με την επισημοποίηση της εξαγοράς, μπήκαμε στα βαθιά…».

  σελφ σέρβις: Κάνατε αντιμεταθέσεις προσωπικού στα καταστήματα των δύο οργανισμών, προκειμένου να επιταχύνετε τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την «ώσμωση» του ανθρώπινου δυναμικού;

Χριστόφορος Γκόκας: Στην πλειονότητά τους οι εργαζόμενοι που προέρχονται από την Αφοί Βερόπουλοι παραμένουν στις θέσεις εργασίας που κατείχαν, όπως επίσης και η διοικητική ομάδα του τομέα λειτουργίας των καταστημάτων. Δεν υπήρχε λόγος να μεταθέσουμε στελέχη μας στα νεοαποκτηθέντα καταστήματα. Το πρόγραμμα λειτουργικής συνένωσής τους στις δομές μας βασίστηκε στους εργαζομένους σε αυτά, που φροντίσαμε να εκπαιδευτούν άμεσα σύμφωνα με τις αξίες μας, την εταιρική μας κουλτούρα και τις διαδικασίες της τεχνικής μας οργάνωσης. Αυτό το πετύχαμε μέσω της δημιουργίας των λεγόμενων «ομάδων συνένωσης», δηλαδή ομάδων συγκροτημένων από έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Λειτουργίας Καταστημάτων των My market, που ανέλαβαν την εκπαίδευση όλων ανά ειδικότητα και αρμοδιότητα εργασίας, ώστε να εμπεδωθεί το οργανόγραμμα λειτουργίας μας παντού. Φυσικά, η γνώση και αφομοίωση του Κανονισμού Λειτουργίας των My market ήταν η βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε η δράση των ομάδων συνένωσης. Στον δεύτερο χρόνο της ενοποίησης έγιναν και 1.000 μετακινήσεις εργαζομένων, στελεχών και υπαλλήλων καταστημάτων.

Η δράση των «ομάδων συνένωσης»

  σ. σ.: Υπήρχε συνάφεια λειτουργιών στα δύο δίκτυα; Από τη διαφορά ή την τυχόν συνάφεια πώς περάσατε στην ταυτότητα;

Χ. Γ.: Παρότι οι δύο οργανισμοί δεν απείχαν πολύ σε ό,τι αφορά τα γενικά τους χαρακτηριστικά, πολλοί τρόποι λειτουργίας και εκτέλεσης των εργασιών ήταν μεταξύ τους ασύμβατοι, καθώς σχετίζονταν με ουσιώδεις διαφορές στο επίπεδο της τεχνικής οργάνωσης και διαχείρισης. Για παράδειγμα, διαφέραμε στην όλη διαδικασία λειτουργίας των ταμείων, καθώς σ’ εμάς βασίζεται σ’ ένα πλήρες μηχανογραφικό σύστημα. Ήταν συνεπώς υποχρεωτική η μετάβαση σε αυτό. Φανταστείτε, λοιπόν, την ομάδα συνένωσης πρώτα να εκπαιδεύει σχετικά το αρμόδιο προσωπικό ως την ημέρα της μετάβασης και στη συνέχεια να συνυπάρχουν καθημερινά πάνω στη δουλειά, τουλάχιστον για ένα δεκαήμερο, με την καθοδήγηση πια του ίδιου του μηχανογραφικού, έτσι ώστε να είναι όλοι βέβαιοι ότι γνωρίζουν πλέον τι πρέπει να κάνουν, προκειμένου να αποφεύγονται λάθη και αστοχίες. Μ’ έναν αντίστοιχο τρόπο έγινε η εκπαίδευση του προσωπικού στην εμπορευματική διαχείριση και σε όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες. Οι ομάδες αυτές ανέπτυξαν δράση «κυκλικά» σε όλα τα καταστήματα του νέου δικτύου μας. Το σχετικό πλάνο έπρεπε να υλοποιηθεί εντός εξαμήνου από τις 20 Μαρτίου του 2016. Ωστόσο, με την αμέριστη συμπαράσταση της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής πριν τελειώσει ο Σεπτέμβρης καταφέραμε όλα τα καταστήματα να λειτουργούν, όπως το προϋπάρχον δίκτυο των My market.

Ενθουσιώδη τα αποτελέσματα της έρευνας προσωπικού

  σ. σ.: Εκδηλώθηκαν προβλήματα διαφοράς νοοτροπιών; Αισθάνεται σήμερα το προσωπικό ταυτότητα και συναντίληψη με τους συναδέλφους του παλαιού δικτύου My market;

Χ. Γ.: Το πρόβλημα δεν ήταν τόσο νοοτροπίας, όσο διαφοράς κουλτούρας και προσεγγίσεων. Στην αρχή οι νέοι συνάδελφοι πιέστηκαν ιδιαίτερα, αλλά μας κάνει περήφανους για λογαριασμό τους το γεγονός ότι παρά τα στενά χρονικά περιθώρια και την αναγκαιότητα των αλλαγών συμπεριφέρθηκαν στη συντριπτική τους πλειονότητα άψογα. Το Σεπτέμβριο φέτος υλοποιήσαμε μια έρευνα προσωπικού σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόσφατα πήραμε τα αποτελέσματα κι είναι πράγματι εντυπωσιακά. Πρώτα απ’ όλα η συμμετοχή των εργαζομένων, παρά το γεγονός ότι ήταν προαιρετική και μυστική, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αξιολόγησαν την εταιρεία περίπου 9.000 εργαζόμενοι, πράγμα που αποδεικνύει το βάθος του αισθήματος του «συνανήκειν» που έχουμε κατακτήσει, αλλά και τη διαθεσιμότητα όλων να συμβάλουν περαιτέρω στην ποιοτική ανάπτυξη και πρόοδο της εταιρείας. Άρα η συνένωση δεν πήγε απλώς «καλά»… «Αποκρυπτογραφώντας» τις κρίσεις αποκλειστικά του κόσμου των καταστημάτων, λέω ότι, όταν στην κλίμακα του 5 η αξιολόγηση της «οργάνωσης-δέσμευσης-αφοσίωσης της εταιρείας» είναι 3,81, όταν η έμφαση της εταιρείας στον πελάτη της αναγνωρίζεται βαθμολογικά με 4,2, όταν η οργάνωσή της αξιολογείται με 4,1, όταν το προσωπικό κρίνει την εξαγορά με 4, περιττεύει να προσθέσω οτιδήποτε παραπάνω.


Όταν οι εταιρικές αρχές εμπνέουν εμπιστοσύνη

  σ. σ.: Και μόνο το γεγονός ότι η διασφάλισε τις θέσεις εργασίας, δεν είναι επαρκής λόγος ανταπόδοσης εξαγορά της εκτίμησης των εργαζομένων;

Χ. Γ. Άλλο η ευγνωμοσύνη του εργαζόμενου για τη διάσωση της θέσης και του μισθού του από την εταιρεία κι άλλο η εκτίμησή του γι’ αυτήν. Η εκτίμηση κερδίζεται κάθε ημέρα για το περιβάλλον εργασίας και τις καθημερινές πρακτικές της. Δεν θεωρήσαμε ποτέ ότι οι νέοι μας συνάδερφοι μας οφείλουν κάτι, αλλά αντίθετα ότι εμείς έπρεπε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Η πρόσφατη έρευνα πιστοποιεί πως την εκτίμηση αυτή την ενισχύουν πολλαπλασιαστικά το ότι η Metro ήταν και παραμένει μια από τις πιο εύρωστες εταιρείες του κλάδου, αλλά κυρίως ότι οι καθαρές εξηγήσεις απέναντί τους από την πρώτη στιγμή δεν ήταν απλώς λόγια, αλλά δέσμευση αδιαπραγμάτευτων εταιρικών μας αρχών, όπως το διαπιστώνουν, άλλωστε. Στην πρώτη επαφή μου με τους διευθυντές και υποδιευθυντές των καταστημάτων τους είπα: «Δεν θα προσπαθήσω να σας «πουλήσω» το οτιδήποτε. Αυτές είναι οι αρχές της εταιρείας μας και το κατά πόσο δεσμεύεται σχετικά, είναι θέμα χρόνου να το βιώσετε από πρώτο χέρι. Αλλά πρέπει να επισπεύσουμε την προσπάθεια, να δείξουμε όλοι υπομονή κι επιμονή. Εμείς για να σας δείξουμε κι εσείς για να μάθετε. Να θυμάστε μόνο ότι η ισονομία και η ισοτιμία σας εσωτερικά στην εταιρεία, που σήμερα σας εγγυώμαι για λογαριασμό της, είναι η φυσική εξέλιξη των αρχών μας από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας μας».

  σ. σ.: Θεωρείτε, λοιπόν, ότι οι αρχές σας διαφέρουν από τις αντίστοιχες άλλων εταιρειών;

Χ. Γ.: Ενδεχομένως στη διατύπωσή τους όχι. Αλλά όταν εμείς μιλάμε για την ενότητα και την ομαδικότητά μας, για το πάθος με τη δουλειά μας, για το ήθος και τη φροντίδα του ενός για τον άλλον και της εταιρείας για όλους, για τη συνέπεια προς κάθε κατεύθυνση, ξέρουμε ότι όλα αυτά εμπνέουν το πολύτιμο αίσθημα της εμπιστοσύνης. «Εδώ νοιώθεις εμπιστοσύνη», είναι το σλόγκαν των My market. Μη θαρρείτε ότι βγήκε από έμπνευση της στιγμής. Αποτελεί συμπύκνωση έκφρασης κάθε πτυχής της φιλοσοφίας της Metro, στο κοινό εσωτερικά της και προς τα έξω, είναι όλα όσα ξέρουμε για την εταιρική μας ιστορία και την πραγματικότητα, όπως όλοι τη βιώνουμε κάθε ημέρα. Ό,τι λέμε, το τηρούμε, πράγμα που το ξέρουν στην καθημερινότητα των σχέσεών μας οι προμηθευτές, οι πελάτες και το προσωπικό μας. Δεν κάνουμε τίποτα μισό ή διφορούμενο, δεν αφήνουμε τέτοια περιθώρια. Πάντα έτσι ήμασταν κι αυτό δεν αλλάζει. Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ τη βαθιά εντύπωση που μου έκανε, όταν χρόνια πριν ο ιδρυτής της εταιρείας μας είπε: «Λάθος απόφαση μπορεί κάποτε να πάρετε π.χ. σε βάρος της εταιρείας και προς όφελος κάποιου προμηθευτή. Να την τηρήσετε, όμως τη συμφωνία μέχρι τέλος απέναντί του. Απ’ αυτό κυρίως θα κριθείτε κι όχι τόσο από το λάθος». Έτσι χτίζεται η εμπιστοσύνη.

Ο επίλογος της συνένωσης

  σ. σ.: Ποιο είναι το επόμενο βήμα σας ως προς τη συνένωση του δικτύου;

Χ. Γ.: Το πλάνο της συνένωσης φτάνει στο τέλος του με την ολοκλήρωση των ανακαινίσεων όλων των καταστημάτων του νέου δικτύου έως το τέλος της χρονιάς. Δεν είναι εύκολο να υπολογίζει κανείς με ακρίβεια τους χρόνους, όταν υλοποιεί ριζικές ανακαινίσεις σε καταστήματα με απαρχαιωμένο εξοπλισμό -δηλαδή με δυσκολίες ενίοτε πολύ μεγάλες. Υπολείπεται να προχωρήσουμε στον πλήρη εμπορικό συντονισμό όλων των καταστημάτων του δικτύου. Και σε αυτό, όμως, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν θα καθυστερήσουμε. Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, θα επικεντρωθούμε στην υλοποίηση περαιτέρω εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσής του, ώστε να προσθέσουμε αξία στη δουλειά μας, παρέχοντας νέα κατάρτιση στους ανθρώπους που την επιτελούν. Στο επίπεδο των ειδικοτήτων του καταστήματος η εκπαίδευση του προσωπικού είναι λεπτομερής, είτε με σεμινάρια είτε εξ αποστάσεως με ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα e-learning. Την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ακολουθεί η αξιολόγηση κι η πιστοποίηση της γνώσης του εκπαιδευομένου. Δεν εξαιρείται από την εκπαίδευση κανένα αντικείμενο αρμοδιοτήτων και καμία βαθμίδα ιεραρχίας.

  σ. σ.: Πότε αρχίσατε να απαλλάσσεστε από το άγχος της συνένωσης;

Χ. Γ.: Θα σας φανεί παράδοξο, αλλά δεν ένοιωσα σε καμία φάση το άγχος της αμφιβολίας για την επιτυχία της ενοποίησης. Από την πρώτη στιγμή είχαμε τη βεβαιότητα για τη θετική προδιάθεση των νέων συναδέλφων μας, και τους εμπιστευτήκαμε. Ειδικά, όταν είδα τα δύο πρώτα καταστήματα Βερόπουλος να μεταμορφώνονται σε My market, πείστηκα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρουμε. Αν κάτι απογείωσε την συνένωση, ήταν η άψογη συνεργασία των εργαζομένων ανεξάρτητα από την προέλευση τους κι αυτό τιμά ιδιαίτερα όλους. Αισθάνομαι περήφανος γι’ αυτό.

Οι ανακαινίσεις απογειώνουν τον τζίρο

  σ. σ.: Ποιες περιοχές δίνουν μεγάλο τζίρο στα φρεσκοανακαινισμένα πρώην Βερόπουλος; Είστε ικανοποιημένος από τη δυναμική τους;

Χ. Γ.: Υπάρχουν περιοχές που ο τζίρος μετά τις ανακαινίσεις έχει παρουσιάσει θεαματική βελτίωση και σταθερότητα. Μιλώ για το Αγρίνιο, τον Πύργο, τα Τρίκαλα, τα Γιάννενα κ.α. και φυσικά για πολλές περιπτώσεις καταστημάτων στην Αττική. Γενικά δεν νοείται άνοδος τζίρου νεοαποκτηθέντος ανακαινισμένου καταστήματος κάτω του 30%. Σημειώνω δε ότι η βάση σύγκρισης των πωλήσεων καθενός είναι οι περσινές του επιδόσεις κι όχι εκείνες του προηγούμενου ιδιοκτησιακού του καθεστώτος. Διαφορετικά θα μιλούσα για αναπτύξεις τζίρου της τάξης του 80%. Με αυτή την έννοια ήδη είμαστε πολύ κοντά στους στόχους μας πριν καν κλείσει η τριετία από την εξαγορά και μολονότι θέσαμε εκτός λειτουργίας 34 μικρότερα μαγαζιά του εξαγορασθέντος δικτύου. Σχετικά με αυτό το τελευταίο σημειώστε ότι όχι μόνο κανένας υπάλληλός τους δεν απολύθηκε, αλλά, στο μεταξύ, έγιναν περίπου 1.000 νέες προσλήψεις, καθώς στη διάρκεια της ίδιας περιόδου εγκαινιάσαμε και 14 νέα My market.

  σ. σ.: Τι σκέπτεστε για τις επιδόσεις των δικτύου των My market στη νέα χρονιά;

Χ. Γ.: Το 2019 πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να εισπράττουμε μερίδια αγοράς από τις ανακαινίσεις και την πλήρη ενεργοποίηση του νεοαποκτηθέντος δικτύου. Οι σοβαρές μάχες είναι μπροστά μας, όταν η αγορά του κλάδου ισορροπήσει μετά τις μεγάλες εξαγορές. Τις περιμένουμε με πίστη στις δυνάμεις μας.