Η χρηματοοικονομική λειτουργία είναι από τις σημαντικότερες λειτουργίες των επιχειρήσεων, κυρίως επειδή βάσει αυτής της λειτουργίας οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν το θέμα της ρευστότητας. Σε περιόδους κρίσεων, ύφεσης και μείωσης της κατανάλωσης η περιστολή της ρευστότητας γίνεται βρόχος απειλώντας την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και συχνά και την υπόστασή της.

Τα τελευταία χρόνια, τόσο από τις στήλες του περιοδικού όσο και από την ετήσια έκδοση «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ», έχει αναδειχθεί η σημαντικότητα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Ταυτόχρονα, έχει επισημανθεί και η υποβάθμισή της στη συντριπτική πλειοψηφία των αλυσίδων, μη εξαιρουμένων των μεγάλων. Στην κατάσταση αυτή είχε συμβάλει και η αυξημένη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, επακόλουθο των αναπτυξιακών επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας. Τα επιτόκια είχαν κατρακυλήσει και τα δάνεια έρρεαν απρόσκοπτα προς τις επιχειρήσεις.

Δεν είμαστε οι μόνοι, αλλά συγκαταλεγόμαστε στους λίγους που είχαμε επισημάνει ότι η ανάπτυξη με δανεικά λεφτά και η διόγκωση της κατανάλωσης μέσω κάθε λογής καταναλωτικών δανείων είναι «ανάπηρη ανάπτυξη» που αργά αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει ανισορροπίες και αδιέξοδα, καθώς δεν στηρίζεται σε παραγωγική βάση αλλά σε «εικονική πραγματικότητα».

 Πίνακας: Χρηματοοικονομικά μεγέθη & δείκτες 2009-2010 (ποσά σε εκατ. ευρώ)

 Μεγέθη & δείκτες  2009  2010  Διαφορά  Μεταβολή
 Κύκλος εργασιών  9.359  9.442  83  0,89%
 Πιστώσεις προμηθευτών  2.405  2.519  114  4,73%
 Αποθέματα  1.059  1.035  -24  -2,28%
 Διαφορική πίστωση  1.346  1484  138  10,24%
 Διαφορική πίστωση % στις πωλήσεις  14,38%  15,72%  –  1,33%
 Ημέρες πιστώσεων  106  110  3,7  3,48%
 Ημέρες αποθεμάτων  47  45  -1,6  -3,41%
 Διαφορικές ημέρες πιστώσεων  60  65  5,3  8,89%
 Πάγιο ενεργητικό  3.029  3.292  262  8,65%
 Βραχυπρόθεσμος τραπ. δανεισμός  560  711  151  27,04%
 Μακροπρόθεσμος τραπ. δανεισμός  428  662  234  54,75%
 Σύνολο τραπ. δανεισμού  987  1.373  385  39,04%
 Κέρδη προ αποσβέσεων  318  142  -176  -55,29%

 Πηγή: Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2011. Δείγμα 74 επιχειρήσεων. Δεν περιλαμβάνεται η Ατλάντικ ΑΕ, η οποία δεν δημοσίευσε ισολογισμό για το 2010 και η Makro, η οποία δεν είχε δημοσιοποιήσει τον ισολογισμό της μέχρι το τέλος της συγκέντρωσης των δεδομένων της έκδοσης.

Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με τον υπερτροφικό και αντιπαραγωγικό κρατικό μηχανισμό, τις αντιπαραγωγικές δημόσιες επενδύσεις και τη συναφή… ρεμούλα, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μείγμα, που οδήγησε στη διόγκωση των δημοσίων ελλειμμάτων και την ασύστολη μεγέθυνση του κρατικού χρέους. Τα μέτρα που πάρθηκαν για να μπαλωθεί η τρύπα, αφαίρεσαν εισόδημα από τα νοικοκυριά καταλήγοντας σε περιορισμό της κατανάλωσης, ύφεση, μείωση και φυγάδευση των καταθέσεων προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εν τέλει, περιόρισαν τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος και της αγοράς, με όλα τα δυσμενή επακόλουθα.

Τα αυξημένα ελλείμματα και η δανειακή διόγκωση, δεν αποτελούν ελληνική πρωτοτυπία, αλλά ενδημικό φαινόμενο σε αρκετές χώρες της ευρωζώνης, ακόμη και μεγάλες. Βέβαια, το φαινόμενο παρουσιάζει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα. Στη δική μας χώρα, με όλες τις δυσλειτουργίες, τις παραμορφώσεις και τις ανεπάρκειες, έχει λάβει οξύτατες διαστάσεις. Τόσο που μια ανάκαμψη, παρά τα σκληρά μέτρα, δεν είναι ορατή στο άμεσο μέλλον.


Η ρευστότητα στα σούπερ μάρκετ
Τα σούπερ μάρκετ καλούνται σε αυτό το δυσμενές κλίμα να αντεπεξέλθουν με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Γι’ αυτό θα επαναλάβουμε ορισμένες θέσεις-απόψεις για τη χρηματοοικονομική τους λειτουργία.

Οι τράπεζες έχουν σφίξει τις στρόφιγγες χρηματοδοτήσεων αυξάνοντας ταυτόχρονα τα επιτόκια. Από την άλλη, αγωνιούν γιατί οι κίνδυνοι «κανονιών» είναι αυξημένοι. Η αδυναμία πολλών νοικοκυριών να εξυπηρετήσουν τα στεγαστικά δάνεια, αυξάνει τις επισφάλειες. Όπως όλη η αγορά, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό, η ρευστότητα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ξεπέρασε τα ασφυκτικά όρια και σε μερικές περιπτώσεις καταλήγει σε μοιραία αποτελέσματα. Τρανταχτό παράδειγμα η Ατλάντικ ΑΕ, που συγκαταλεγόταν ανάμεσα στις 5 μεγαλύτερες της χώρας.

Για την πληρότητα του σχολίου να θυμίσουμε ότι η δυσπραγία της αλυσίδας αυτής είχε με τεχνοκρατικούς όρους επισημανθεί από εμάς σε άρθρα στο περιοδικό και στο Πανόραμα, επισύροντας τη δυσφορία και τη μήνι της διοίκησής της. Μια σειρά λανθασμένων επιλογών, καθώς και η υποβάθμιση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, συνέβαλαν στην αρνητική της πορεία -παράδειγμα προς αποφυγή.

Όσο και αν φαίνεται παράξενο, οι περισσότερες αλυσίδες βρέθηκαν απροετοίμαστες για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης. Κι αυτό αφορά στην έλλειψη εσωτερικών μηχανισμών και «παιδείας» χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αλλά και στην ελλιπή ή και ανύπαρκτη τεχνική υποδομή: Οργανωτική υποδομή, ικανά στελέχη, μηχανογραφική υποστήριξη, διοικητική διάρθρωση.

Σε πάμπολλες περιπτώσεις οι ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης και κεφάλαια αναπτυξιακών επενδύσεων αντιμετωπίζονταν εκ των ενόντων, περιπτωσιολογικά, με αμετροέπεια και έλλειψη μακροπρόθεσμου business plan. Κύρια αλλά και γενικά χαρακτηριστικά: Η περιορισμένη κερδοφορία, που δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια αυτοχρηματοδότησης, η σχετικά εύκολη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, η χρηματοδότηση επενδύσεων (μακροπρόθεσμης απόσβεσης), με βραχυπρόθεσμα κεφάλαια τραπεζικού δανεισμού και πιστώσεων των προμηθευτών.

Μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν οι τράπεζες. Προκειμένου να αυξήσουν τον τζίρο τους και τα υπερκέρδη, χαλάρωναν τα κριτήρια, χορηγώντας δάνεια ακόμα και με ελλιπή οικονομικά στοιχεία ή εθελοτυφλούσαν αφήνοντας πολλά περιθώρια ανοχής. Με μεγάλη ευκολία εφάρμοζαν γενικούς χρηματιστηριακούς δείκτες αξιολόγησης, παραβλέποντας την ιδιαιτερότητα του κλάδου και των επί μέρους επιχειρήσεων. Όλα θυσία στο κυνήγι των υπερκερδών. Γνώριζαν πολύ καλά την κατάσταση. Εάν είχαν εφαρμόσει ορθολογιστικά την αξιολόγηση των αλυσίδων, θα είχαν βοηθήσει εξαναγκάζοντας τες σε εκσυγχρονισμό και συνετή διαχείριση.

Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από τις ευθύνες τους. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πως σε πολλές περιπτώσεις οι δυσλειτουργίες, τα ελλιπή στοιχεία και η έλλειψη κουλτούρας, είχαν επισημανθεί στις αλυσίδες. Εκείνες παραγνώριζαν τις επισημάνσεις. Γνωρίζω περιπτώσεις όπως αυτή όπου μια τράπεζα «έσφιγγε τα λουριά» περιορίζοντας τη χρηματοδότηση, ενώ μια άλλη έσπευδε να δώσει τη χρηματοδότηση και με καλύτερους όρους. Ο άκριτος ανταγωνισμός είχε δυσμενή αποτελέσματα και για τις τράπεζες και για τις επιχειρήσεις.

Πώς αντιμετώπισαν τη χρηματοπιστωτική κρίση οι αλυσίδες
Οι αλυσίδες αντιμετώπισαν με διαφορετικούς τρόπους το πρόβλημα:

• Μείωσαν τα αποθέματα. Όπου αυτό συνδυάστηκε με την πορεία των πωλήσεων και το απαραίτητο στοκ ασφάλειας, είχε θετικά αποτελέσματα. Όπου δεν έγινε σωστή διαχείριση αποθεμάτων, με ελλιπή εργαλεία και αναποτελεσματικούς χειρισμούς, δημιουργήθηκαν ελλείψεις στα ράφια με επακόλουθο την πτώση των πωλήσεων.

• Αύξησαν –μονομερώς– τις ημέρες πίστωσης των προμηθευτών. Η αναταραχή που προέκυψε είναι μεγάλη. Ακόμα δεν διαμορφώθηκε μια κοινά αποδεκτή ισορροπία. Το θέμα θα τραβήξει σε μάκρος. Εδώ υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της κατάστασης, αν τηρηθούν ορισμένοι κανόνες και από τις δύο πλευρές.

• Ανέστειλαν την ανάπτυξή τους. Μηδένισαν την επέκταση του δικτύου τους, και ανέστειλαν και την ανανέωση του εξοπλισμού τους. Ούτε λόγος για ανακαίνιση παλαιών καταστημάτων. Να αναφέρουμε ότι ενώ αυτή είναι η γενική εικόνα, επί μέρους αλυσίδες, έχοντας διαφορετικές υποδομές, οικονομικές αντοχές και κεφαλαιακή βάση, ακολούθησαν διαφορετική πολιτική. Ορισμένες μάλιστα επωφελήθηκαν, αγοράζοντας σε τιμή ευκαιρίας μικρές αλυσίδες ή μεμονωμένα καταστήματα.


Τι πρέπει να έχουν υπόψη τους οι επιχειρήσεις
Η ρευστότητα των επιχειρήσεων γενικά προέρχεται:
• Από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Καταθέσεις των μετόχων.

• Από κέρδη της επιχείρησης. Το ποσό αυτής της αυτοχρηματοδότησης μιας χρήσης προκύπτει από τα κέρδη προ αποσβέσεων μείον του φόρους κερδών της προηγούμενης χρήσης. Ο κλάδος των σούπερ μάρκετ δεν φημίζεται για τις επιδόσεις του στους δύο αυτούς τομείς. Αντίθετα, μαστίζεται από χρόνια χρηματοπενία και μικρή κερδοφορία. Την ίδια στιγμή, η επέκταση των δικτύων ήταν γιγαντιαία σε σχέση με την κεφαλαιουχική τους βάση.

• Από πιστώσεις των προμηθευτών και ορθολογική διαχείριση αποθεμάτων. Εδώ είναι το μεγάλο χρηματοοικονομικό πρόβλημα και όχι στον τραπεζικό δανεισμό, όπως πολλοί ισχυρίζονται. Οι πιστώσεις των προμηθευτών «ορθολογικά» θα έπρεπε να καλύπτουν τα αποθέματα εμπορευμάτων, συν ένα ποσό ασφαλείας και διακυμάνσεων. Αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Ελλάδα η σχέση αυτή είναι πολύ διαφορετική. Οι πιστώσεις προμηθευτών είναι υπερδιπλάσιες των αποθεμάτων και σε ημέρες πωλήσεων και σε απόλυτα ποσά. Το επί πλέον ποσό των πιστώσεων (πιστώσεις προμηθευτών μείον αποθέματα) αποτελεί τη διαφορική πίστωση, η οποία καλύπτει επενδύσεις, που είναι μακροπρόθεσμα αποσβέσιμες, με κερδοφορία περιορισμένη τα πρώτα χρόνια.

Τα χρηματοοικονομικά μεγέθη και οι δείκτες του κλάδου, όπως απεικονίζονται στον σχετικό πίνακα, δείχνουν τη λογική της διαχείρισης για το 2010. Με μεταβολή των πωλήσεων +0,89% τα αποθέματα μειώθηκαν με μεγαλύτερη ταχύτητα, γεγονός που αποτελεί σωστή διαχειριστική εξέλιξη. Αντίθετα, οι πιστώσεις παρουσίασαν υπερβολική αύξηση κατά 4,73%. Η ίδια εικόνα προκύπτει και από τα μεγέθη και τις μεταβολές σε ημέρες πωλήσεων.

Εδώ υπεισέρχεται ο παράγων κερδοφορία προ αποσβέσεων, η οποία εξελίχθηκε αρνητικά ελαττωμένη κατά 176 εκατ. ευρώ. Επομένως, οι επιχειρήσεις είχαν δυσμενέστερη –μικρότερη– αυτοχρηματοδότηση.

• Από τραπεζικό δανεισμό. Για κεφάλαιο κίνησης (αγορές εμπορευμάτων κυρίως). Βραχυπρόθεσμος δανεισμός, με τρίμηνη ή εξάμηνη ανακύκλωση. Για κεφάλαια επενδύσεων (κύρια για ανανέωση εξοπλισμού, επέκταση του δικτύου και ανακαίνιση καταστημάτων). Μακροπρόθεσμος δανεισμός, με διάρκεια συνήθως από 3 χρόνια και πάνω, μέχρι και 15 (leasing ακινήτων).

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ήταν αυξημένος κατά 385 εκατ. ευρώ, ενώ και οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό αυξήθηκαν απορροφώντας ποσό 262 εκατ. ευρώ.

Άρα, η χρηματοοικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων δεν κινήθηκε σωστά και εναρμονισμένα. Γι’ αυτό, προέκυψαν ανυπέρβλητες δυσκολίες στις πληρωμές, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις έλαβαν σοβαρές διαστάσεις. Δυστυχώς, οι δυσκολίες συνεχίζουν σε οξύτερο βαθμό, καθώς η κρίση δε θα ομαλοποιηθεί σύντομα.

Συμπέρασμα
1. Τα αποθέματα. Θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση ισόρροπη σχέση με τις πωλήσεις. Η επιχείρηση αγοράζει ό,τι προβλέπεται να πωληθεί, έχοντας σταθμίσει το απόθεμα στα ράφια και στις κεντρικές αποθήκες, ανάλογα με την επιφάνεια των καταστημάτων και τα αναπτυγμένα μέτρα ραφιών, σε συνδυασμό με την τάση των πωλήσεων.

Με απλά λόγια, ακολουθούμε το σύστημα «1 προς 1», ένα πωλούμε – ένα αγοράζουμε. Αυτό στην εφαρμογή του διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των ειδών, την εποχιακή διακύμανση και τη γενική τάση της κατανάλωσης στον κλάδο. Όσο πιο σωστές εκτιμήσεις γίνονται (τεχνοκρατικές με αυτοματοποιημένα στατιστικά στοιχεία ή με παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα), τόσο πιο ακριβείς είμαστε στα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική διαχείριση.

2. Οι πωλήσεις και οι αγορές. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη οργάνωση (κυρίως μηχανογραφικά), για να προβλέπει την τάση των πωλήσεων βραχυπρόθεσμα σε επίπεδο είδους, ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώσει σωστές παραγγελίες-αγορές.

3. Στάθμιση προβλέψεων πωλήσεων, αγορών και χρηματοροών. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη οργάνωση (κυρίως μηχανογραφικά), παιδεία, πληροφόρηση και εργαλεία για να σταθμίζει την πρόβλεψη (τάση) των πωλήσεων με τις χρηματοροές σε ετήσια βάση, σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη περίοδο και σε περίοδο ημέρας, τουλάχιστον 3 μηνών. Οι προβλέψεις αυτές διαμορφώνονται με τη μορφή ελαστικών προγραμμάτων που αναθεωρούνται τα μεν ετήσια και τα κυλιόμενα κάθε μήνα, τα δε ημερήσια σε εβδομαδιαία βάση.

4. Χρηματοροές. Με βάση την πρόβλεψη/τάση, των πωλήσεων/χρηματοροών και την εκτίμηση των παραγγελιών διαμορφώνεται το πρόγραμμα αγορών για τις ίδιες χρονικές περιόδους του προγράμματος πωλήσεων. Οι προβλέψεις αγορών προβάλλονται ως πληρωμές με βάση στα στατιστικά στοιχεία των ημερών εξόφλησης κατά προμηθευτή.

5. Έξοδα. Σταθμίζεται η πρόβλεψη δαπανών. Διαμορφώνεται το ετήσιο και το κατά μήνα αναλυτικό πρόγραμμα. Παρακολουθείται ο απολογιστικός έλεγχος των αποκλίσεων. Γίνεται αναθεώρηση με βάση την εκτέλεση/πραγματοποίηση.

6. Επενδύσεις. Διαμορφώνεται το πρόγραμμα επενδύσεων σε πάγιο ενεργητικό (ανανέωση εξοπλισμού, επέκταση δικτύου), βάσει κυρίως του επιπέδου αντοχής των διαθεσίμων της επιχείρησης σε ετήσια βάση. Αν τα ίδια κεφάλαια (από τα κέρδη προ αποσβέσεων) δεν επαρκούν, εκτιμάται η δυνατότητα μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού.

7. Τραπεζικός δανεισμός.
α. Για τα νέα σημεία πώλησης απαραίτητος είναι ο προϋπολογισμός του λογαριασμού εκμετάλλευσης και οι χρηματοροές εξυπηρέτησης του δανείου.
β. Το πρόγραμμα χρηματοροών, μέχρι το σημείο 5, θα μας δείξει αν η επιχείρηση έχει ανάγκη βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης. Ο δανεισμός αυτός θα πρέπει να κινηθεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της επιχείρησης και της πιστωτικής γραμμής που χορηγούν οι τράπεζες. Αν δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε θετική μεταβολή, θα πρέπει να επιδιωχθεί άλλη πηγή χρηματοδότησης, όπως προαναφέραμε: Εξοικονόμηση κεφαλαίων από αύξηση κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, από αύξηση των ημερών πίστωσης των προμηθευτών, από αναβολή εκτέλεσης δαπανών, από αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας κλπ.