Η Ομοσπονδία Μικρών Επιχειρήσεων έκανε στροφή 180ο στη θέση που είχε διατυπώσει σχετικά με την εξαίρεση των μελών της από τη χρέωση της σακούλας αγορών.

Η αλλαγή θέσης αιτιολογήθηκε από την Ομοσπονδία ως αποτέλεσμα της βαθύτερης μελέτης των θέσεων που είχαν διατυπώσει άλλες σχετικές ενώσεις, που καλούσαν τις μικρότερες επιχειρήσεις να εφαρμόσουν και αυτές τη σχετική χρέωση. Η χρέωση, ύψους 5 πενών, όπως δηλώνει η Ομοσπονδία, θα ενισχύσει την προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή της σχετικής ρύθμισης αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2015.  Ήδη στην Ουαλία, Ιρλανδία και Σκοτία, δεν υπάρχει εξαίρεση της χρέωσης για τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις.