Η επιχειρηματική κοινότητα αναμένει εναγώνια τις εξελίξεις γύρω από το νέο αναπτυξιακό νόμο και τις διαβουλεύσεις του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τις τράπεζες, για την εξασφάλιση δανειοδοτήσεων ύψους 800 εκ. ευρώ. Όλα θα εξαρτηθούν από τη στάση των τραπεζών έναντι των «απαιτήσεων» της κυβέρνησης για χορήγηση δανείων με επιτόκιο 4%, περίοδο χάριτος 5-7 ετών και χρόνο αποπληρωμής τους από τις επιχειρήσεις, τα δέκα έτη.

Άνωστός παράγοντας της αγοράς: «Η συμπεριφορά των τραπεζών θα κρίνει τα πάντα». Ο ίδιος, πάντως, εκφράζει την απαισιοδοξία του για την πορεία των διαβουλεύσεων. Θεωρεί, εν ολίγοις, ότι η κυβέρνηση θα χρειαστεί να ρίξει πολύ νερό στο κρασί της προκειμένου να «κλειδώσει» τα 800 εκατ. ευρώ των τραπεζών και μαζί με τα 400 εκατ. ευρώ, που διαθέτει το δημόσιο μέσω της ΕΕ, να εξασφαλίσει τις προνομιακές δανειοδοτήσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ, που προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος.

Στο μεταξύ, οι επιχειρηματίες έχουν πλέον τη δυνατότητα -ήδη από τη Μεγάλη Πέμπτη οπότε και ενεργοποιήθηκε ο νέος νόμος- να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια προς έγκριση.

Υπόλοιπα 4 δισ. ευρώ
Δεν ξεχνούν, ωστόσο, ότι τα χρωστούμενα του δημοσίου προς την επιχειρηματική κοινότητα από την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου, παραμένουν σε δυσθεώρητα ύψη. Υπολογίζεται ότι το «άνοιγμα του δημοσίου στις επιχειρήσεις φτάνει γύρω στο 1 δισ. ευρώ για κάθε χρόνο από τα τέσσερα (2007-2010) της εφαρμογής του εν λόγω νόμου.

Συνολικά, λοιπόν, λείπουν από τις επιχειρήσεις περί τα 4 δισ. ευρώ, σε μια περίοδο που μετρούν και το τελευταίο ευρώ. Πολύ δε περισσότερο, εφόσον υπάρχουν επιχειρήσεις που δανείσθηκαν, και ακριβά μάλιστα, μέχρις ότου λάβουν τα κεφάλαια που δικαιούνταν βάσει του νόμου, και σήμερα παραμένουν «ανοικτές» στους δανειστές τους, χωρίς μεγάλα περιθώρια ουσιαστικής αντίδρασης.

Στα χρωστούμενα του δημοσίου πρέπει να προστεθούν και τα καθυστερούμενα κοινοτικά κονδύλια του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου, τα οποία, ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι επιχειρηματίες, καταβάλλονται μεν αλλά με ρυθμούς χελώνας, ανάλογους δηλαδή τους ρυθμού λειτουργίας του δημοσίου…

Πώς θα μοιραστούν τα 1,2 δισ. ευρώ
Σε ό,τι αφορά το «πακέτο» που έχει προβλεφθεί να διατεθεί στην αγορά μέσω του νέου επενδυτικού νόμου, πέρα από τα κεφάλαια των 1,2 δισ. ευρώ για το 2011, περιλαμβάνονται και φοροαπαλλαγές της τάξης των 3,2 δισ. ευρώ.

Από τα 1,2 δισ. ευρώ σε πρώτη φάση θα προκηρυχθούν 500 εκατ. ευρώ για το καθεστώς περιφερειακής συνοχής, 100 εκατ. ευρώ για το καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης, 150 εκατ. ευρώ για το ειδικό καθεστώς νεανικής επιχειρηματικότητας και 50 εκατ. ευρώ για τη δικτύωση των επιχειρήσεων.

Οι φοροαπαλλαγές, σε πρώτη φάση θα αναγνωριστούν: 1 δισ. ευρώ για τη γενική επιχειρηματικότητα, 40 εκατ. ευρώ για την τεχνολογική ανάπτυξη, 200 εκατ. ευρώ για την περιφερειακή συνοχή και 560 εκατ. ευρώ για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια (σύνολο 1,8 δισ. ευρώ από τα 3,2 δισ. ευρώ του 2011 που προβλέπει ο επενδυτικός νόμος).

Στο μεταξύ, σύμφωνα με στελέχη του ΥΠΑΑ, το επενδυτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες.
• Στον επενδυτικό νόμο, στον οποίο ήδη αναφερθήκαμε.
• Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που αποβλέπει σε ενισχύσεις υψηλής οικονομικής απόδοσης και στην αναδιάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων.
• Στο ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) που αφορά σε συμπληρωματικές παρεμβάσεις στην εγχώρια αγορά κεφαλαίων, για την εξασφάλιση πρόσβασης σε ρευστότητα και τη μείωση του κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων.

Παράγοντες του υπουργείου, σχολιάζοντας το πώς ο νέος επενδυτικός νόμος θα μπορούσε να συνδυαστεί με το ΕΣΠΑ, επεσήμαναν στο σελφ σέρβις ότι οι επιχειρήσεις αρχικά μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή των προγραμμάτων τους στον επενδυτικό νόμο. Αφού αυτά εγκριθούν και αρχίσει η υλοποίησή τους, έχουν τη δυνατότητα να τα εντάξουν και στο ΕΣΠΑ, ώστε να αυξήσουν κατά ακόμη ένα ποσοστό τη συμμετοχή της επιδότησης. «Κατ’ αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση θα επιτύχει την αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ», συμπεραίνουν οι ίδιοι παράγοντες.


1,7 δισ. από το ΕΤΕΑΝ
Το αρχικό κεφάλαιο του ΕΤΕΑΝ, συνολικού ύψους άνω του 1,7 δισ. ευρώ, θα προέλθει από το κεφάλαιο της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, που με τη μορφή μετρητών ανέρχεται σε 212,8 εκατ. ευρώ και με τη μορφή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σε 1,5 δισ. ευρώ.

Στο ΕΤΕΑΝ προβλέπεται να υπαχθούν και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που πρόκειται να δημιουργηθούν, όπως το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Επιπρόσθετα, θα ενισχυθεί, στο μέλλον όμως, με τους εναπομείναντες πόρους των προγραμμάτων JEREMIE και JESSICA, οι οποίοι, μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω προγραμμάτων, θα παραχωρηθούν στο ΕΤΕΑΝ και θα επανεπενδυθούν, ανατροφοδοτώντας τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και της αστικής ανάπτυξης.

Πάντως στελέχη της αγοράς, αναφερόμενα στα κονδύλια του ΕΤΕΑΝ και προηγούμενα του ΤΕΜΠΜΕ, παρατηρούν ότι «μπορεί η κυβέρνηση να μετρά συνεχώς δισεκατομμύρια, όμως ελάχιστα από αυτά φθάνουν στις επιχειρήσεις που τα έχουν προγραμματικά ανάγκη». Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι στην πλειονότητά τους οι αιτήσεις δανειοδότησης, που υποβάλλονται προς τις τράπεζες, απορρίπτονται παρά το γεγονός ότι τα δάνεια που είναι να τους δοθούν φέρουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ, με αποτέλεσμα τα κεφάλαια που χορηγούνται με εγγύηση του ΕΤΕΑΝ να κατευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις, που έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα…

Στον επενδυτικό… εκ του πλαγίου
Στελέχη της οργανωμένης λιανικής επισημαίνουν ότι το εμπόριο, μικρό και μεγάλο, εξαιρέθηκε των ενισχύσεων του νέου επενδυτικού νόμου, τη στιγμή που οι εμπορικές επιχειρήσεις είχαν ενταχθεί στον πρώτο επενδυτικό νόμο, έστω και για περιορισμένες δράσεις (κέντρα logistics). Τονίζουν, ωστόσο, ότι αν μια επιχείρηση επιθυμεί έντονα να έχει τη στήριξη του νέου νόμου, η δυνατότητα αυτή της δίδεται… εκ του πλαγίου.

Ιδρύοντας, δηλαδή, μια θυγατρική η ενδιαφερόμενη εταιρεία, μέσω της οποίας θα εκτελέσει την επενδυτική της δράση, θα λάβει τις προβλεπόμενες από το νόμο ενισχύσεις. Αυτό, βέβαια, που πρέπει να σταθμίσει είναι το κατά πόσο αξίζει τον κόπο να αφιερώσει χρόνο και χρήμα, προκειμένου να εξασφαλίσει την επιδότηση, όπως και τα όποια φορολογικά οφέλη.

Οι ίδιοι παράγοντες εκτιμούν, πάντως, ότι ανάλογες πρωτοβουλίες ωφελούν περισσότερο τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σαφώς και έχουν περισσότερο ανάγκη μια επιδότηση της τάξης των 100.000-200.000 ευρώ απ’ ό,τι μια μεγάλη εταιρεία.

Προσθέτουν ακόμη ότι πολλές επιχειρήσεις θα εξαιρεθούν από το νέο νόμο, λόγω της συμμετοχής τους σε άλλα προγράμματα επιδότησης. Αποκλεισμένα από τον επενδυτικό νόμο είναι, βέβαια, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, καθώς τα περισσότερα έχουν επιδοτηθεί για θέσεις εργασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες ή για την επαναπρόσληψη ανέργων.

Οι φοροελαφρύνσεις
Αναφερόμενοι στο θέμα των φορολογικών ελαφρύνσεων που προβλέπει ο νέος επενδυτικός νόμος, τονίζουν ότι εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις ως προς το να τους αναγνωρίζονται εκπτώσεις στους φόρους, αντί να λαμβάνουν επιδοτήσεις.

Όπως αποδείχθηκε από τον προηγούμενο αναπτυξιακό, οι ενισχύσεις καταβάλλονται από το δημόσιο εκπρόθεσμα -μετά την πάροδο τριών ή και τεσσάρων ετών-, ενώ οι εκπτώσεις του φόρου υπολογίζονται χωρίς καθυστερήσεις στις δηλώσεις που υποβάλλουν οι εταιρείες. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όσοι επενδύσουν βασισμένοι στο νέο νόμο, όταν ολοκληρώσουν το έργο τους θα μπορούν να υπολογίσουν την έκπτωση του φόρου και να την εγγράψουν άμεσα στα βιβλία τους.