Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου εντάχθηκε πρόσφατα ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους άνω των 2,6 εκατ. ευρώ της Χήτος ΑΒΕΕ.

Ειδικότερα, με απόφαση του περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη, εγκρίθηκε η ενίσχυση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας που αφορά στην αύξηση της δυναμικότητας της παραγωγής ανθρακούχου νερού στην μονάδα παραγωγής της Χήτος ΑΒΕΕ στο 12ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κονίτσας, με κύριο χαρακτηριστικό του την αγορά και την εγκατάσταση μίας νέας γραμμής παραγωγής ανθρακούχου νερού, νέου σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και εργασιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Το ποσό της ενίσχυσης
Το επενδυτικό σχέδιο είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.644.222,10 ευρώ και η ενίσχυση που θα λάβει η Χήτος ΑΒΕΕ για την υλοποίησή του ανέρχεται σε 909.517,73 ευρώ με τη μορφή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και σε 15.960 ευρώ με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής, ήτοι συνολικά ποσοστό 35% επί του συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter