Νέα γραμμή παραγωγής ανθρακούχου νερού σε συσκευασία αλουµινίου περιλαμβάνουν τα σχέδια της Χήτος ΑΒΕΕ για την περαιτέρω ανάπτυξη της μονάδας εμφιάλωσης της εταιρείας στο Περίβλεπτο Ιωαννίνων, σύμφωνα με την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα από την αρμόδια διεύθυνση της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή:

  • Τροποποιείται η θέση της εφεδρικής υδρογεώτρησης «Πηγή Ζαγόρι», η οποία θα εγκατασταθεί σε όµορο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 4.017,16 τ.μ.
  • Μεταβάλλεται το µήκος αγωγού µεταφοράς νερού από την εν λόγω υδρογεώτρηση προς το δίκτυο παραγωγής της µονάδας από 57,31 µέτρα σε 109,4 µέτρα
  • Αντικαθίσταται η υφιστάµενη γραµµή παραγωγής µε δυνατότητα εµφιάλωσης πλαστικών φιαλών (PET) φυσικού μεταλλικού νερού 500ml («Γραµµή 1»), δυναµικότητας 28.000 φιαλών/ώρα, από νέα γραµµή παραγωγής µε δυνατότητα εµφιάλωσης πλαστικών φιαλών φυσικού μεταλλικού νερού 500ml δυναµικότητας 81.000 φιαλών/ώρα.
  • Καταργείται η γραµµή παραγωγής µε δυνατότητα εµφιάλωσης πλαστικών φιαλών (PET) Φυσικού Μεταλλικού Νερού 5 λίτρων («Γραµµή 4»), δυναµικότητας 1.000 φιαλών/ώρα.
  • Προστίθεται νέα γραµµή παραγωγής ανθρακούχου νερού σε συσκευασία αλουµινίου-can, χωρητικότητας 330ml και 500ml, µε συνολική παραγωγική δυναµικότητα 12.000 συσκευασιών αλουµινίου-can/ώρα
  • Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς της µονάδας αυξάνεται από 3.440,51
    σε 4.237,61 kW
  • Παρατείνεται ο χρόνος εκτέλεσης της αδειοδοτηµένης εφεδρικής γεώτρησης κατά 2 έτη.

Οι δύο επενδύσεις που μπήκαν στον αναπτυξιακό
Σημειώνεται ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου δύο επενδύσεις της Χήτος ΑΒΕΕ στη μονάδα της στη Βι.Πε. Ιωαννίνων. Τον Ιούλιο του 2021 είχε ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου το πλάνο της εταιρείας για την επέκταση δυναμικότητας κατά 8.000 λίτρα ανά ώρα της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής φυσικού μεταλλικού νερού σε γυάλινες φιάλες που διαθέτει, συνολικού επιλέξιμου κόστους 5.729.239,30 ευρώ, ενώ τον περασμένο μήνα εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης της γενικής επιχειρηματικότητας το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης που αφορά στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής πωμάτων και προ-φιαλιδίων, ώστε η εταιρία να καλύψει την αυξημένη ζήτηση των εργοστασίων εμφιάλωσης, με κύριο χαρακτηριστικό του επενδυτικού σχεδίου την αγορά και την εγκατάσταση νέου και σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

Η επένδυση αυτή είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 2.995.337 ευρώ και η ενίσχυση που θα λάβει η εταιρεία για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε 1.039.617,95 ευρώ με τη μορφή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ήτοι ποσοστό 35% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter