Η Chep, με τη συνεργασία της BXB Digital (αμφότερες είναι μέλη του ομίλου Brambles), ανέπτυξε ψηφιακές λύσεις βασισμένες στο Internet of Things, που επιδιώκουν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων των πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό, ένας αριθμός επαναχρησιμοποιήσιμων παλετών και containers της Chep σε όλη τη Νότια Ευρώπη έχουν εξοπλιστεί με συσκευές παρακολούθησης και ανίχνευσης, για τη βελτίωση της εποπτείας του εξοπλισμού και των μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Έντεκα μεγάλοι λιανέμποροι και διανομείς της Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας συμμετείχαν στις σχετικές δοκιμές, συμβάλλοντας στην ανίχνευση των δυσκολιών και των αιτίων απώλειας στοιχείων του εξοπλισμού στις εφοδιαστικές τους αλυσίδες. Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν δοκιμές και στην Ελλάδα.