Ανεξάρτητη πιστοποιημένη έρευνα της Intertek-RDC Environment (έδρα Βρυξέλλες), που έγινε σχετικά με τη χρήση παλετών, έδειξε ότι το σύστημα της Chep στην Ευρώπη έχει τις λιγότερες βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον, συγκρινόμενο με εναλλακτικά συστήματα ανταλλαγής παλετών και αυτό της μίας χρήσης λευκών παλετών.

Το σύστημα διαχείρισης παλετών Chep μειώνει κατά το ήμισυ την κατανάλωση φυσικών πόρων και εκπομπών, σε σχέση με το σύστημα ανταλλαγής λευκών παλετών, και αποδίδει 18 φορές λιγότερη ποσότητα αποβλήτων, σε σχέση με το σύστημα των μιας χρήσης παλετών.