Την εποχή που ανοίγουν τα σχολεία, το ράφι των ειδών χαρτοπωλείου αποδίδει τζίρο άνω του 80% επί των ετήσιων πωλήσεών του. Ωστόσο, οι ανάγκες που υπηρετεί δεν αφορούν μόνο το μαθητόκοσμο και, κυρίως, είναι «τρέχουσες» όλο το χρόνο...

Την εποχή που ανοίγουν τα σχολεία, το ράφι των ειδών χαρτοπωλείου αποδίδει τζίρο άνω του 80% επί των ετήσιων πωλήσεών του. Ωστόσο, οι ανάγκες που υπηρετεί δεν αφορούν μόνο το μαθητόκοσμο και, κυρίως, είναι “τρέχουσες” όλο το χρόνο…

Συγκεχυμένες παραμένουν οι εκτιμήσεις όσον αφορά το εύρος της αγοράς των χαρτικών και σχολικών ειδών, καθώς διαπιστώνεται μια γενικότερη ασάφεια σχετικά με το ποιες τελικά είναι οι κατηγορίες των προϊόντων που συμμετέχουν σε αυτήν και το πώς ορίζει ο καθένας την ένταξη των ειδών στην κάθε επιμέρους κατηγορία, υποκατηγορία ή ομάδα προϊόντων. Συνεπώς είναι αδύνατον να προσδιοριστεί ο ετήσιος τζίρος της ευρείας αυτής αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί εντάσσουν στο πλαίσιό της έως και τα αθλητικά είδη, ενώ εκ μέρους των εταιριών ερευνών δεν έχει προταθεί κάποια κατηγοριοποίηση αναφοράς ούτε επιχειρούνται σχετικές μετρήσεις. Έτσι, τα στοιχεία που δημοσιεύονται κατά καιρούς, εμφανίζοντας το ετήσιο μέγεθός της μεταξύ 100 και 125 δισ. δρχ., αμφισβητούνται έντονα. Εξάλλου, στην αγορά αυτή μετέχουν -σταθερά ή εποχικά και με σημαντικές διαφορές προσανατολισμού στις συλλογές των προϊόντων τους- διαφορετικοί κλάδοι του λιανεμπορίου, γεγονός που δυσκολεύει περαιτέρω την ανίχνευση των χαρακτηριστικών της.

Ωστόσο, ενδιαφέρουσα είναι η ερμηνευτική προσέγγιση του υπό αμφισβήτηση προτεινόμενου μεγέθους της αγοράς από την εταιρία HERLITZ Hellas. Σύμφωνα με έρευνες της εταιρίας, οι “στρατηγικοί πελάτες” της αγοράς των ειδών χαρτοπωλείου είναι α) τα κάθε είδους γραφεία και υπηρεσίες, με ποσοστό συμμετοχής στο τζίρο της 34%, β) οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, με ποσοστό συμμετοχής 26%, γ) οι υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ, με ποσοστό 13% και γ) οι επιχειρήσεις του εμπορίου, με 4%. Επομένως, το 77% του τζίρου αυτής της αγοράς προέρχεται επί το πλείστον από μαζικές παραγγελίες. Το υπόλοιπο 23% αφορά την αγορά των ειδών σχολείου, η οποία περιλαμβάνει και κατηγορίες ειδών που δεν εντάσσονται στα κλασικά είδη χαρτοπωλείου (π.χ. τσάντες, κασετίνες κλπ).

Χαρτικά γραφείου για περισσότερες ομάδες καταναλωτών

Τα σούπερ μάρκετ εισέβαλαν στην αγορά των χαρτοσχολικών ειδών (και των άλλων προϊόντων χαρτοπωλείου) μετά τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90 διεκδίκησαν ένα μερίδιο διανομής στα προϊόντα αυτά ίσο με το 20%-25% του συνόλου της αγοράς τους. Ακολουθώντας πολιτική χαμηλών ποσοστών κέρδους, απείλησαν και έθεσαν σε εγρήγορση τον κλάδο του κλασικού βιβλιοχαρτοπωλείου, ο οποίος -υπό τις εξελίξεις, στο μεταξύ, των διαδικασιών της δικής του συγκέντρωσης- βελτίωσε ανταγωνιστικά την ποικιλία των προϊόντων του, τις τιμές και το σύνολο των υπηρεσιών του προς τους καταναλωτές. Συνεπεία αυτού και δεδομένης της εμμονής των σούπερ μάρκετ στην αποκλειστικά εποχική αντιμετώπιση των προϊόντων αυτής της κατηγορίας, εκδηλώθηκε ένα ρεύμα επιστροφής των άμεσων καταναλωτών των ειδών αυτών στα βιβλιοχαρτοπωλεία.

Έτσι, σήμερα, εκτιμάται ότι το ράφι των χαρτοσχολικών στο σούπερ μάρκετ απευθύνεται κατά μείζονα λόγο στους γονείς, που αγοράζουν για λογαριασμό των παιδιών -κυρίως των παιδιών μικρής ηλικίας, που δεν έχουν ακόμα το κριτήριο της επιλογής και τη γνώση της ειδικής αγοράς- παρά στους ίδιους τους χρήστες. Απ’ αυτή την άποψη, το μερίδιο του σούπερ μάρκετ κρίνεται ότι έχει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης σε αυτή την κατηγορία προϊόντων, εάν και εφόσον α) επεκτείνει την παρουσία τους στο ράφι πέραν του διμήνου ή τριμήνου και, κυρίως, β) αν αναπτύξει την ποικιλία της κατηγορίας πέραν των αμιγώς σχολικών ειδών. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, “η απόδοση της κατηγορίας θα μεγιστοποιηθεί όταν αρχίσει να απευθύνεται στρατηγικά σε περισσότερες ομάδες καταναλωτών, όπως τους κάθε είδους επαγγελματίες, που είναι τακτικοί χρήστες των ειδών γραφείου και ανήκουν στο μόνιμο πελατολόγιο των σούπερ μάρκετ”.

Γενικό χαρακτηριστικό πάντως όλων των ειδών του βιβλιοχαρτοπωλείου είναι ότι προσφέρουν στο σούπερ μάρκετ, σε σχέση με άλλα προϊόντα, μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους ανά τετραγωνικό εκατοστό του ραφιού έκθεσής τους.

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερμηνευτική προσέγγιση της HERLITZ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οποίας τα βασικά μερίδια διανομής στα είδη χαρτοπωλείου κατανέμονται ως εξής: Χαρτοπωλεία 65%, σούπερ μάρκετ 20%-25%, λοιπά κανάλια διανομής 10%-15%. Δεδομένου, λοιπόν, ότι οι μαζικές αγορές των στρατηγικών πελατών του χώρου καθιστούν -στο μεγαλύτερο μέρος του- το μερίδιο διανομής των χαρτοπωλείων απρόσβλητο, τα σούπερ μάρκετ, δουλεύοντας την τελευταία δεκαπενταετία επί το πλείστον μόνον τα χαρτοσχολικά είδη, έφτασαν στα όρια των δυνατοτήτων τους για διείσδυση σε νέες αγορές. Επομένως, το άνοιγμα των υπηρεσιών τους προς ευρύτερες ομάδες καταναλωτών, που επισκέπτονται τα χαρτοπωλεία, είναι μονόδρομος. Σε αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, η MAKRO και η CONTINENT ήδη “ταράζουν τα νερά” προς όφελός τους.

Χαρτικά γραφής-αρχειοθέτησης

Η ειδική κατηγορία των ειδών χαρτιού γραφής (τετραδίων, χαρτιού σημειώσεων σε κύβους, αυτοκόλλητων χαρτιών σημειώσεων κλπ) και των ειδών αρχειοθέτησης (εξαιρουμένων των πλαστικών διαφανειών) εκτιμάται ότι αποδίδει συνολικό ετήσιο τζίρο περίπου 6,5-7 δισ. δρχ. (πηγή: ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ). Σημειώνεται ότι η εγχώρια ζήτηση απορροφά κατά το 90% χαρτικά που παράγονται από ελληνικές εταιρίες.

Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν κατά κανόνα τρία μεγέθη χαρτικών: Α4, Α5 και το μέγεθος 17Χ25 του παραδοσιακού ελληνικού τετραδίου, που απαντάται αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά. Η ελληνική παραγωγή σχολικών τετραδίων χρησιμοποιεί συνήθως τρεις ποιότητες χαρτιού: των 60 γρ., των 70 γρ. και των 80 γρ. (εννοείται, ανεξαρτήτως του αριθμού των φύλλων τους, του δεσίματός τους -καρφίτσας ή σπιράλ- κλπ).

Η αγορά των σχολικών χαρτικών εκτιμάται ότι είναι στάσιμη ή ακόμα και μειούμενη, εξαιτίας πρωτίστως του δημογραφικού προβλήματος και δευτερευόντως του εκπαιδευτικού συστήματος, που δεν ευνοεί όσο άλλοτε την πολυγραφία. Πάντως, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται μια ιδιαίτερη προτίμηση της ζήτησης στα τετράδια σπιράλ, που χωρίζονται σε θεματικές ενότητες.

Αντιθέτως, στα είδη αρχειοθέτησης, στο μηχανογραφικό χαρτί Α4, στα πρόχειρα και στα αυτοκόλλητα φύλλα, στα χαρτιά σημειώσεων σε κύβους κλπ διαπιστώνεται μια ετήσια αύξηση των πωλήσεων. Αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι τα συγκεκριμένα είδη καταναλώνονται από έναν ευρύτατο κύκλο χρηστών.

Το 80% του τζίρου με το άνοιγμα των σχολείων

 • Το μερίδιο διανομής των σούπερ μάρκετ στην κατηγορία αυτή -με έμφαση στο “σχολικό κομμάτι της- εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 15% και 20% επί του συνόλου της αγοράς της.
 • Μεταξύ μέσων Αυγούστου και αρχών Οκτωβρίου γίνεται τουλάχιστον το 80% των ετήσιων πωλήσεων των σούπερ μάρκετ στα είδη αυτά (οι συμφωνίες κλείνονται συνήθως τον Ιούνιο και μέχρι τα μέσα του Αυγούστου τοποθετείται το προϊόν στο ράφι). Σημειώνεται ότι ο τζίρος των βιβλιοχαρτοπωλείων στα χαρτοσχολικά την ίδια περίοδο κυμαίνεται στο 35% επί των ετήσιων πωλήσεών τους -και αντιστοίχως, μέχρι 45%, των άλλων μη εξειδικευμένων σημείων διανομής (π.χ. των καταστημάτων παιχνιδιών), που τροφοδοτούνται από το χονδρεμπόριο.
 • Είναι χαρακτηριστικό ότι το ράφι των χαρτοσχολικών στην πλειονότητα των καταστημάτων σούπερ μάρκετ, μετά τα μέσα Οκτωβρίου, είτε καταργείται είτε συρρικνώνεται στο ελάχιστο.

Ελληνική παραγωγή: τρίτη θέση στην Ευρώπη

Σημειώνεται ότι η ελληνική παραγωγή ειδών χαρτιού γραφής και αρχειοθέτησης κατέχει σήμερα την τρίτη θέση στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό της, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας σε χαμηλές τιμές. Χαρακτηριστικά, η εταιρία ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ (επωνυμίες ΣΟΥΠΕΡ, ΔΙΕΘΝΕΣ, SCAG κ.ά.) εξάγει τα προϊόντα της (παράγει περίπου 900 διαφορετικά είδη) σε όλη την Ευρώπη, στον αραβικό κόσμο, στο Ισραήλ, ενώ σήμερα επιχειρεί εξαγωγικό άνοιγμα στις αγορές της Αυστραλίας, της Β. Αμερικής και της Ασίας. Παρομοίως, ο όμιλος εταιριών UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (επωνυμία προϊόντων UNIPAP) εξάγει περίπου το 20% της παραγωγής του στις αγορές της ανατολικής Ευρώπης (ο όμιλος παράγει συνολικά 1.085 κωδικούς προϊόντων χαρτιού γραφής και αρχειοθέτησης).

Νέα προϊόντα

 • Η εταιρία ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ λανσάρει φέτος μια νέα σειρά κλασικών τετραδίων υπό την επωνυμία SCAGGIES. Η σειρά θα προβληθεί διαφημιστικά στην τηλεόραση.
 • Ο όμιλος UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ παρουσιάζει εννέα ανανεωμένες σειρές τετραδίων σπιράλ, χωρισμένων σε θεματικές ενότητες.
 • Η HERLITZ επαναλανσάρει τη σειρά των μπλε τετραδίων της και παρουσιάζει τις νέες σειρές σχολικών ειδών της DISNEY. Η εταιρία υποστηρίζει την προώθηση των προϊόντων της με διαφημιστικά φυλλάδια.

Η HERLITZ είναι μία από τις πρώτες εταιρίες σε παραγωγή και πωλήσεις χαρτιού γραφής και ειδών γραφείου στην Ευρώπη. Παράγει και διαθέτει περισσότερους από 10.000 κωδικούς προϊόντων, προσφέροντας πλήρη ποικιλία στα είδη χαρτοπωλείου, την οποία προσαρμόζει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της ζήτησης κάθε εθνικής αγοράς. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες π.χ. της ελληνικής αγοράς, οργανώνει ειδικές παραγγελίες στο εργοστάσιό της στη Γερμανία για την παραγωγή ελληνικού τύπου σχολικών τετραδίων. Το υπερσύγχρονο logistics κέντρο της στο Βερολίνο διασφαλίζει την άμεση ικανοποίηση των παραγγελιών της από όλη την Ευρώπη. Η θυγατρική της στην Ελλάδα ήδη βρίσκεται στον τέταρτο χρόνο της λειτουργίας της.

Εξειδικευμένη πολιτική για το ράφι των σούπερ μάρκετ

Η εταιρία 3Μ, στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης των σούπερ μάρκετ σε νέες κατηγορίες προϊόντων, ανέπτυξε διεθνώς ένα συγκεκριμένο κωδικολόγιο, της κατηγορίας των λοιπών χαρτοπωλιακών ειδών, που το απευθύνει αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ και το οποίο περιλαμβάνει τις ομάδες προϊόντων που ακολουθούν:

 • τα αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων Post it, που τα διαθέτει σε ευρεία γκάμα χρωμάτων, σχεδίων και μεγεθών,
 • τις αυτοκόλλητες ταινίες (όλων των μεγεθών) στους τύπους α) της κλασικής κίτρινης ταινίας, β) της διαφανούς και γ) της premium ματ ταινίας (κυκλοφορούν υπό την επωνυμία SCOTCH, όπως τα περισσότερα συναφή είδη της 3Μ), καθώς και τις ταινίες διπλής όψης κόλλησης, τις ταινίες πολλαπλής χρήσης (ταινίες “σκρατς”), τις ταινίες επικάλυψης των λαθών και τις αυτοκόλλητες ετικέτες επωνυμίας αρχείων,
 • τις κόλλες όλων των τύπων (ρευστές, τζελ, σχολικές κ.ά.),
 • τις σειρές επιτραπέζιων βάσεων για τις αυτοκόλλητες ταινίες, τους Post-it σελιδοδείκτες, τις επιτραπέζιες βάσεις ταξινόμησης των εγγράφων, αλλά και τις βάσεις αρχειοθέτησης των εγγράφων εντός των συρταριών,
 • τους αυτοκόλλητους πίνακες ανακοινώσεων Post it επικόλλησης σημειωμάτων, με εικαστικά ή όχι, με πλαίσιο ή μη, σε όλα τα μεγέθη και τύπους κ.ά.

Ήδη η εταιρία στην εγχώρια αγορά των σούπερ μάρκετ έχει προωθήσει ένα σημαντικό αριθμό προϊόντων αυτού του κωδικολογίου (κυρίως όσον αφορά την ποικιλία των post it προϊόντων). Η 3Μ εκτιμά ότι η κατηγορία των λοιπών χαρτοπωλειακών ειδών αυξάνει συνολικά κάθε χρόνο με ρυθμό περίπου 15%, ότι έχει αρχίσει να εκδηλώνεται μια τάση μονιμοποίησής της στο ράφι των σούπερ μάρκετ και ότι, ενδεχομένως, το μερίδιο διανομής τους σε αυτά τα είδη κατέχει ίσως το 20%-25% επί του συνόλου της αγοράς τους.

Διαφορετική καταγράφεται, (ίσως φαινομενικά ως ένα βαθμό, αν ληφθεί υπόψη η διαφορετική προσέγγιση των δεδομένων της αγοράς απ’ την κάθε πλευρά) η εκτίμηση της HENKEL-PELIKAN. Σύμφωνα με αυτήν, το μερίδιο διανομής των σούπερ μάρκετ σε όλη γενικά την αγορά των ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου δεν υπερβαίνει πιθανώς το 3% επί του συνολικού ετήσιου τζίρου της και το 10% κατά το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου.

Η HENKEL-PELIKAN διαθέτει πλήρη συλλογή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικά και λοιπά χαρτοπωλιακά είδη), οι περισσότερες υποκατηγορίες των οποίων διατίθενται μέσω των σούπερ μάρκετ. Η εταιρία αντιμετωπίζει την προώθηση των προϊόντων της μέσω των σούπερ μάρκετ ως ξεχωριστή ενότητα στη δράση της και έχει προσαρμόσει σχετικά την πολιτική της.

Εκ μέρους της 3Μ εκφράζεται η πεποίθηση ότι “είναι θέμα χρόνου” το άνοιγμα της αγοράς των σούπερ μάρκετ και στα υπόλοιπα πιο εξειδικευμένα είδη γραφείου που κινεί (διαφάνειες προβολής και σχετικές θήκες αρχειοθέτησης, φίλτρα οθόνης Η/Υ, επιφάνειες χρήσης των mousses, σειρά εργονομικών κατασκευών για την εξυπηρέτηση όσων δουλεύουν Η/Υ κ.ά.).

Τάσεις για τη μονιμοποίηση του ραφιού

Η διανομή των λοιπών χαρτοπωλιακών ειδών -που σημειωτέον, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι εισαγόμενα- την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας αλλάζει σημαντικά. Όλο και μεγαλύτερα κομμάτια της αποσπώνται από το κλασικό κανάλι των βιβλιοχαρτοπωλείων προς όφελος αφενός των εξειδικευμένων αλυσίδων Η/Υ και ειδών γραφείου (που αναλαμβάνουν τις μαζικές προμήθειες, μέσω καταλόγου και πωλητών) και αφετέρου των σούπερ μάρκετ, μέσω των οποίων εξυπηρετείται σε ανταγωνιστικές τιμές η ευρεία κατανάλωση. Όπως διαπιστώνεται σήμερα, το ράφι των σούπερ μάρκετ που δραστηριοποιούνται σε μικρότερα αστικά κέντρα της χώρας -κυρίως των μεγάλων αλυσίδων- είναι αρκετές φορές πιο πλούσιο από εκείνο των τοπικών βιβλιοχαρτοπωλών. Το αντίθετο συμβαίνει στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα.

Η εποχικότητα των λοιπών χαρτοπωλιακών ειδών στα σούπερ μάρκετ εμφανίζει παραπλήσια χαρακτηριστικά με εκείνα των χαρτοσχολικών. Ωστόσο, σήμερα εκδηλώνεται, τουλάχιστον μερικώς, μια τάση προώθησης αυτών των ειδών και κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, δηλαδή της εποχής που “όλη η αγορά αρχειοθετεί”.

Νέα προϊόντα

Η εταιρία 3Μ, κυρίως την περίοδο της αιχμής της αγοράς των ειδών χαρτοπωλείου, εφαρμόζει ειδικά προγράμματα προωθήσεων στα σούπερ μάρκετ, που περιλαμβάνουν ζωντανό promotion, ειδικές προσφορές, δειγματοδιανομές και συμμετοχή με καταχωρίσεις της στα έντυπα των αλυσίδων. Η εταιρία επιδιώκει στρατηγικά τις συνεργασίες στον τομέα των προωθήσεων με άλλες εταιρίες του κλάδου που κινούν συναφή προϊόντα. Μια τέτοια συνεργασία (από κοινού προώθηση) έχει δρομολογήσει με τη FABER-CASTELL. Φέτος, στο πλαίσιο της επετείου των είκοσι χρόνων παρουσίας των χαρτικών της Post it στην αγορά, λανσάρει μια ανανεωμένη ευρεία συλλογή αυτών των προϊόντων (σε χρώματα παστέλ και σε νέα σχέδια), που την απευθύνει κυρίως στην αγορά των σούπερ μάρκετ.

Η HENKEL-PELIKAN, ακολουθώντας πολιτική δοκιμής της εμπορικότητας των προϊόντων της πρώτα στα ειδικά καταστήματα και ύστερα στα σούπερ μάρκετ, τοποθετεί φέτος πρώτη φορά στο ράφι αυτού του καναλιού διανομής ένα νέο κωδικό της υποκατηγορίας των προϊόντων διόρθωσης, που ονομάζεται “PRITT Correct-it”. Όλα τα είδη της διαφημίζονται μαζικά είτε ως σήμα HENKEL ή PELIKAN,είτε ως ιδιαίτερα προϊόντα που προσφέρουν συγκεκριμένες αξίες χρήσης.

Ανατίμηση 15% στα χαρτικά γραφής – σταθερότητα στα λοιπά είδη

Την τελευταία τριετία οι τιμές των σχολικών χαρτικών ήταν πτωτικές. Όμως, από το φθινόπωρο του ’99 έως σήμερα η τιμή διεθνώς των πρώτων υλών για την παραγωγή του χαρτιού αυξήθηκε έως 50% (η χαρτομάζα είναι χρηματιστηριακό είδος). Συνεπώς, αναμένεται μια αύξηση της λιανικής τιμής των χαρτικών γραφείου, η οποία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 15% σε σχέση με το ’99 (ενδεχομένως και υψηλότερα) -πάντως θα είναι μικρότερη της διεθνούς αύξησης της πρώτης ύλης, καθώς ο ανταγωνισμός των προμηθευτών (ο επονομαζόμενος “πόλεμος του μπλε τετραδίου”) θα απορροφήσει ένα σημαντικό ποσοστό της ανατίμησης.

Στα άλλα χαρτοπωλιακά είδη ακολουθείται σταθερή τιμολογιακή πολιτική που δεν ξεπερνάει τα όρια του πληθωρισμού. Σημειώνεται ότι στην αγορά των ειδών χαρτοπωλείου στα σούπερ μάρκετ η συμμετοχή των προϊόντων private label είναι αμελητέα, ενώ η προοπτική της ανάπτυξής τους, για την ώρα τουλάχιστον, κρίνεται ασύμφορη.

Εχετε οργανώσει σωστά το ράφι σας;

Ο καταναλωτής πάντα επιζητά τη δυνατότητα επιλογής. Απ’ αυτή την άποψη, το μίγμα στη συλλογή του ραφιού του σούπερ μάρκετ στα είδη χαρτοπωλείου πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον μια δεύτερη επιλογή ανά είδος στον καταναλωτή, σύμφωνα με τη θέση της HENKEL-PELIKAN. Επίσης, το ράφι του σούπερ μάρκετ οφείλει να φιλοξενεί είδη που καλύπτουν όλες τις βασικές ανάγκες της ζήτησης, κυρίως τις περιόδους αιχμής των ειδών του χαρτοπωλείου. Έτσι, ένα “επαρκές μίγμα” ραφιού πρέπει να έχει προϊόντα γραφής (στυλό, μολύβια, μαρκαδοράκια), είδη διόρθωσης (γομολάστιχες, υγρά και στεγνά διορθωτικά), προϊόντα κόλλησης και επικόλλησης (κόλλες ρευστές και stick, κολλητικές ταινίες), προϊόντα χαρτιού (τετράδια, μπλοκ ζωγραφικής κ.ά.), είδη ζωγραφικής (νερομπογιές, κηρομπογιές, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές), καθώς και αυτοκόλλητα χαρτιά σημειώσεων, ξύστρες κλπ. Τοποθετήστε στο ράφι σας περισσότερα είδη γραφείου που έχουν συνεχή ζήτηση – “αυτά θα σας φέρουν τζίρο!”, συνιστά η HERLITZ.

Για τη διαμόρφωση του μίγματος του ραφιού, επισημαίνεται από την HENKEL-PELIKAN, τα σούπερ μάρκετ αναζητούν προϊόντα που είναι αναγνωρίσιμα από το κοινό, πράγμα που οδηγεί στην επιλογή διαφημιζόμενων προϊόντων ή επωνυμιών ειδών που είναι ευρύτερα γνωστό ότι κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά. Η επιλογή fancy προϊόντων με πρόθεση τη δημιουργία συνθηκών impulse buying (παρορμητικών αγορών), επειδή τα σχετικά προϊόντα απευθύνονται κυρίως σε παιδιά, τις περισσότερες φορές αποδεικνύει ότι η ομάδα των fancy ειδών δεν είναι η πλέον κερδοφόρα της αγοράς…

Η σωστή τακτική για την προβολή των ειδών χαρτοπωλείου στο ράφι του σούπερ μάρκετ, ανεξαρτήτως της εποχικότητάς του, είναι να διατίθεται ενιαίος ειδικός χώρος για την έκθεσή τους. Επίσης, ορθό είναι τα είδη αυτά να παρουσιάζονται χωριστά στις διάφορες υποκατηγορίες τους, ή να εκτίθενται ανά προμηθευτή όταν αυτός παρουσιάζει επώνυμα τα προϊόντα του -όπως δηλαδή συνηθίζει η HENKEL-PELIKAN. Ειδικότερα, η εταιρία προωθεί ενιαίες συσκευασίες blister για όλες τις υποκατηγορίες των ειδών της, καθιστώντας τα έτσι αναγνωρίσιμα από μακριά.