Τάσεις εξισορρόπησης εμφάνισε το 2018 η αγορά της Κρήτης. Η Χαλκιαδάκης διατήρησε αλώβητες τις δυνάμεις της εν μέσω έντονα πολεμικής διεκδίκησης μεριδίων αγοράς, την οποία προκάλεσε η κάθοδος της Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη στο νησί, μέσω του τοπικού δικτύου που ανήκε άλλοτε στη Μαρινόπουλος.

Γενικότερα το 2018 στην αγορά της Κρήτης το χαρακτήρισαν η επιστροφή της χονδρικής στην ανάπτυξη, η γενναία τόνωση των εσόδων της λιανικής, η στήριξη των τοπικών δικτύων από τους ντόπιους καταναλωτές, όπως και η ώθηση συνολικά του εμπορίου από την τουριστική άνθιση και τη γιγάντωση του Airbnb. Σε αυτό το ευμετάβλητο πλαίσιο, η κρητική αλυσίδα Χαλκιαδάκης κατάφερε να διατηρήσει πέρυσι περίπου σταθερό τον ετήσιο τζίρο της (με αύξηση 0,38%) στα 168,385 εκατ. ευρώ (με το ΦΠΑ), ενώ το μερίδιό της διαμορφώθηκε στο 38%, σύμφωνα με τη διοίκησή της. Το εν λόγω ύψος εσόδων αποτελεί για την εταιρεία ιστορικό υψηλό. Οι προβλέψεις της διοίκησής της σχετικά με το καθαρό προ φόρων αποτέλεσμα του έτους είναι ότι θα παραμείνει θετικό, αν και ελαφρώς μειωμένο συγκριτικά με το 2017, οπότε τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 8 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα της εταιρείας είναι επηρεασμένα από τις επενδύσεις που πραγματοποίησε πέρυσι, κυρίως στον τομέα των ανακαινίσεων.

Ειδικότερα, το 2018 οι ανάγκες των ανακαινίσεων εκ μέρους της ήταν άμεσες, καθώς η Χαλκιαδάκης υποχρεώθηκε βάσει απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού να κλείσει δύο από τα καταστήματά της και να τα αντικαταστήσει από σούπερ μάρκετ της Μαρινόπουλος (τα οποία και ανακαίνισε), που είχαν περιέλθει υπό τον έλεγχο της ΕΥΣ. Υπενθυμίζουμε σχετικά ότι η ΕΥΣ ως μέτοχος ήδη της Χαλκιαδάκης προ της υπαγωγής του δικτύου της Μαρινόπουλος στην κυριότητά της, βρέθηκε να ελέγχει ένα ιδιαίτερα υψηλό μερίδιο στην τοπική αγορά, όταν πια το εν λόγω δίκτυο πέρασε στα χέρια της, οπότε υπήρξε η παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Παρενθετικά σημειώνουμε ότι τα δύο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, που έκλεισαν κατόπιν της σχετικής παρέμβασης, πέρασαν το ένα υπό τον έλεγχο της Bazaar και το άλλο υπό τον έλεγχο του ΣΥΝΚΑ.

Εκτός από αυτές τις δύο εκ των πραγμάτων υποχρεωτικές ανακαινίσεις η κρητική αλυσίδα, της οποίας το δίκτυο εκτείνεται με 40 καταστήματα στην τοπική αγορά, πραγματοποίησε ακόμη έξι ανακαινίσεις παλαιότερων εμπορικών μονάδων της.

Εξαντλούνται τα περιθώρια επέκτασης
Φέτος η Χαλκιαδάκης θα συνεχίσει την υλοποίηση του πλάνου ανακαινίσεων των καταστημάτων της, που προβλέπει τη διάθεση 1 εκατ. ευρώ ετησίως, με παρεμβάσεις σε τέσσερα από αυτά. Επίσης η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός ακόμα νέου καταστήματος, αξιολογώντας σχετικές προτάσεις και σχέδια. Επισημαίνουμε ότι, πάντως, η αγορά της Κρήτης έχει εκ των πραγμάτων πλέον περιορισμένα περιθώρια ανάπτυξης για τη Χαλκιαδάκης, καθώς αφενός η ίδια διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πωλήσεων και αφετέρου οι περισσότερες από τις αθηναϊκές αλυσίδες έχουν παρουσία στην τοπική αγορά και δη έντονη ορισμένες.

Σήμερα στην Κρήτη παρουσία έχουν οι ΕΥΣ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Lidl, Bazaar και ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός μέσω της τοπικής εταιρείας CRM Αριάδνη (κατά πληροφορίες εξετάζεται το σενάριο αλλαγής της επωνυμίας της), ενώ λίαν προσφάτως απέκτησε παρουσία με δύο καταστήματα και η Spar Hellas. Τον ανταγωνισμό μεταξύ των ισχυρών συνδιαμορφώνουν οι τοπικές Χαλκιαδάκης και ΣΥΝΚΑ, αμφότερες με διευρυμένα και αγαπητά στην τοπική κοινωνία δίκτυα καταστημάτων, ενώ παρουσία έχουν κι άλλες μικρότερες αλυσίδες λιανικής και χονδρικής.