Το πρώτο θέμα, στο οποίο θα επικεντρωθεί το CΕΟ Summit αφορά στη διαφάνεια και στην εμπλοκή κάθε επιχειρηματικής λειτουργίας ξεχωριστά. Ομιλητές θα είναι οι: Κωνσταντίνος Μπακούρης, πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς, Dr Olivier Giscard d’ Estaing, πρόεδρος INSEAD Foundation, Sylvia Devoge, γενική διευθύντρια Ευρώπης της Hay Group, Dr Ola Ullsten, πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας και Αντώνης Γκορτζής, πρόεδρος Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής (EBEN).

Το δεύτερο θέμα αφορά στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με παρουσίαση ξεχωριστών καλών πρακτικών από σημαντικούς ομιλητές, όπως οι Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, Michael Murphy, CEO Trimedia International, Jean Martin, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Σοφία Στάικου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος του ομίλου Πειραιώς και υπεύθυνη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας και Νικόλαος Αναλυτής, πρόεδρος του Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Το συνέδριο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του με την τρίτη ενότητα, που περιλαμβάνει τις τοποθετήσεις των θεσμικών οργάνων. Οι κκ Δημήτρης Δασκαλόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Νικόλαος Εμπέογλου, πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Dr Μιχαήλ Κορτέσης, πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Αριστείδης Μπελλές, πρόεδρος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας και Δημήτρης Μαύρος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, θα προσεγγίσουν τα θέματα της επιχειρηματικής ηθικής, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τις πολλαπλές πτυχές αυτών μέσα από διαφορετική επαγγελματική οπτική.

Στη διεθνή ιστοσελίδα του EFQM FORUM, η οποία φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efqmforum-athens.org, υπάρχει ειδική ενότητα «CEO Summit», στην οποία οι επισκέπτες του site μπορούν να πληροφορηθούν για τον θεσμό, το πρόγραμμα, τους ομιλητές, καθώς και τις δυνατότητες on-line εγγραφής.