Μάχη για τις πληθυσμιακά μικρές αστικές αγορές χονδρικής της χώρας προετοιμάζονται να δώσουν στην επόμενη πενταετία η Μetro, που είναι leader στην κατηγορία της οργανωμένης χονδρικής (Metro Cash & Carry), και η ΑΒ Βασιλόπουλος (ENA Cash & Carry). Οι δύο εταιρείες οργανώνονται με διαφορετική στρατηγική επέκτασης των δικτύων τους, προκειμένου να διεισδύσουν στις μικρότερες πόλεις της χώρας με mini cash & carry.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η κατηγορία αυτή καταστημάτων έχει τα περιθώρια να αντέξει περί τις 20 νέες μονάδες σε όλη την Ελλάδα, δεδομένου ότι καταρχάς το cash & carry δεν μπορεί να έχει παρουσία παντού, όπως η οργανωμένη λιανική, και κατά δεύτερον, διότι ήδη τα οργανωμένα δίκτυα χονδρικής με τα μεγάλα καταστήματα των δύο αλυσίδων, έχουν ήδη καλύψει ένα πολύ σημαντικό τμήμα της χώρας και κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Οι «τρύπες» που υπάρχουν σήμερα εντοπίζονται, πρώτον, σε πόλεις μεσαίας πληθυσμιακής δύναμης, που δεν βρίσκονται στην ακτίνα δράσης των μεγάλων καταστημάτων χονδρικής, δεύτερον, σε περιοχές που βρίσκονται ανάμεσα σε μεγάλα καταστήματα cash & carry, αλλά η απόστασή τους από αυτά είναι απαγορευτική για τον δυνητικό πελάτη τους και, τρίτον, στη νησιωτική Ελλάδα που, λόγω του εποχιακού χαρακτήρα του δυνητικού πελατολογίου των cash & carry, δεν αντέχει το κόστος οργάνωσης τέτοιων μεγάλων χονδρεμπορικών καταστημάτων.

Διαφορετικές στρατηγικές ανάπτυξης
Τα δύο δίκτυα καλούνται να δώσουν τη μάχη με τον χρόνο για το ποιο θα καλύψει πρώτο αυτά τα κενά, καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές είναι σχεδόν βέβαιο ότι «δεν χωρούν μονάδες και των δύο». Αυτό φυσικά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αναλάβουν το ρίσκο της γειτονίας σε κάποιες από τις πόλεις-στόχους, όμως, έτσι, θα έχουν μικρότερη απόδοση τζίρου, ενώ θα αντιμετωπίσουν, πιθανώς, το φαινόμενο της ζημιογόνου επένδυσης.

Σχετικά με την πολιτική επέκτασης των δικτύων τους, οι Μetro και ΑΒ Βασιλόπουλος φαίνεται ότι θα κινηθούν με διαφορετικές ταχύτητες. Η μεν πρώτη σχεδιάζει μια αργή σε ρυθμούς επέκταση, που προβλέπει επενδύσεις υψηλότερου κόστους, με αγορές ακινήτων για την οργάνωση των καταστημάτων από το μηδέν, ενώ η δεύτερη μάλλον θα κινηθεί δίνοντας προτεραιότητα στην ευελιξία, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει το ενδεχόμενο μετατροπής κάποιων εκ των καταστημάτων της λιανικής σε cash carry.

H AB Βασιλόπουλος ήδη λειτουργεί το πρώτο cash & carry στην Καρδίτσα σε πιλοτική μορφή –πρόκειται για περιοχή στην οποία τεστάρει κάθε νέο project που πρόκειται να εφαρμόσει– ενώ η Μετρό βρίσκεται σε διαδικασία οργάνωσης της πρώτης «μικρής» μονάδας cash & carry, συνολικής έκτασης περίπου 1.500τμ (1.000τμ χώροι πώλησης και 500 τμ χώροι αποθηκών). Σημειώνεται ότι η πολιτική της ΑΒ Βασιλόπουλος αποβλέπει σε επενδύσεις σαφώς χαμηλότερου κόστους, εφόσον πρόκειται για μετατροπές καταστημάτων, που μπορεί μεν να μειονεκτούν από άποψη οργάνωσης υποδομών, καθώς τα cash & carry απαιτούν ειδικές προδιαγραφές λειτουργίας, αλλά αφήνουν μεγαλύτερα περιθώρια για άμεση και υψηλότερη κερδοφορία.