Η Dell, κατασκευάστρια εταιρεία προσωπικών υπολογιστών, ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με τον όμιλο Carrefour, σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα της θα διανέμονται πλέον από το δίκτυο καταστημάτων της αλυσίδας. Με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, από τον Ιανουάριο του 2008, οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθεύονται τoυς ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Dell από 365 καταστήματα Carrefour στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ισπανία.

Ο όμιλος Carrefour γίνεται με αυτόν τον τρόπο ο πρώτος όμιλος καταστημάτων πώλησης προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που διαθέτει τα εν λόγω προϊόντα. Η συμφωνία αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς συμφωνιών της Dell στον χώρο του λιανεμπορίου, οι οποίες έχουν ως στόχο τη διεύρυνση της δυνατότητας της εταιρείας και των προϊόντων της να βρεθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία διάθεσης, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ετσι, στα σχέδιά της εντάσσεται η σύναψη και νέων συμφωνιών, εντός του 2008, με άλλες λιανεμπορικές αλυσίδες, σε περισσότερες χώρες.