Ο όμιλος Carrefour-Μαρινόπουλος προχωρά, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, στον σχεδιασμό και την κατασκευή όλων των καταστημάτων Carrefour Express εξ ολοκλήρου με τεχνικές εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας: στα ψυγεία μέχρι 30%, στο φωτισμό μέχρι 38% και στον κλιματισμό μέχρι 35%.

Ήδη ο όμιλος έχει θέσει σε λειτουργία 40 πρότυπα «πράσινα» καταστήματα, ενώ έως το τέλος του έτους αναμένεται ότι θα λειτουργούν περισσότερα από 95. Τα «οικολογικά» Carrefour Express επιτυγχάνουν δείκτες κατανάλωσης από 300 kW/m2 έως 440 kW/m2 κάθε χρόνο, ενώ στο σύνολό τους θα εκπέμπουν 4.000 τόνους λιγότερο CO2 τον χρόνο, εξοικονομώντας 5.130.000 kW/h ηλεκτρική ενέργεια σε ετήσια βάση.

Εξάλλου, ο όμιλος, σύμφωνα με τις αρχές του υπεύθυνου εμπορίου και στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποιεί, παρουσιάζει τη νέα σειρά προϊόντων Carrefour Αgir Solidaire. Η σειρά αφορά σε προϊόντα που έχουν παραχθεί ή κατασκευαστεί από καλλιεργητές κι εργάτες των αναπτυσσόμενων χωρών και πιστοποιηθεί από οργανισμούς υπεύθυνους για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και την οικονομική τους στήριξη. Στα Carrefour Agir Solidaire περιλαμβάνονται προϊόντα, όπως ο καφές, η σοκολάτα, το κακάο, το τσάι, το ρύζι, οι μαρμελάδες, οι κομπόστες, οι μπανάνες κά.