Εντατικά συνεχίζει και φέτος ο όμιλος Carrefour-Μαρινόπουλος τις επενδύσεις για την επέκταση του δικτύου του παρά τη συμφωνία απορρόφησης της Dia Hellas, από την οποία θα ενσωματώσει περί τις 381 εμπορικές μονάδες. Ήδη μέχρι τον Μάιο ο όμιλος είχε δημιουργήσει 13 νέα σημεία πώλησης, ένα από τα οποία Carrefour Market λειτούργησε στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 12 στην Ελλάδα: 2 υπέρ μάρκετ, 3 εταιρικά Carrefour-Μαρινόπουλος και 2 αντίστοιχα υπό καθεστώς franchise, 3 Smile και 3 ΟΚ! Anytime.

Στο ίδιο διάστημα η αλυσίδα έκλεισε 1 από τα 24 Carrefour Express, ενώ σημειώνουμε ότι στην Κύπρο τα σούπερ μάρκετ τα μετονόμασε από Carrefour Express σε Carrefour Market.

Με τα νέα καταστήματά του ο όμιλος Carrefour-Μαρινόπουλος στα τέλη του Μαΐου είχε υπό τον έλεγχό του συνολικά 551 καταστήματα, από τα οποία τα 536 λειτουργούν στην Ελλάδα και τα 15 στην Κύπρο. Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, σημειώνουμε, το δίκτυό του περιελάμβανε συνολικά (σε Ελλάδα και Κύπρο) 538 μονάδες: 235 σούπερ μάρκετ, 28 υπέρ μάρκετ και 261 convenience stores – υπό καθεστώς franchise λειτούργησαν οι 260.

Πέρυσι, εγκαινιάσθηκαν 55 καταστήματα. Τα 19 ήταν σούπερ μάρκετ, τα 5 υπέρ μάρκετ και τα 31 convenience stores, ενώ φέτος έχει προγραμματιστεί η ίδρυση 19 νέων σούπερ μάρκετ, 5 υπέρ μάρκετ και περισσότερων από 25 convenience stores. Το 2009 λειτούργησαν 53 νέα franchise καταστήματα και φέτος θα λειτουργήσουν 34, ενώ πέρυσι η συνολική έκταση του δικτύου πωλήσεων της εταιρείας ήταν 371.499 τμ εκ των οποίων τα 33.628 τμ προστέθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Φέτος θα προστεθούν ακόμη 30.966τμ, χωρίς τον υπολογισμό της έκτασης των καταστημάτων της Dia Hellas.

Σε ό,τι αφορά τη μορφή των καταστημάτων της εταιρείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009 το δίκτυό της περιελάμβανε 28 Carrefour, 212 Carrefour Μαρινόπουλος, 24 Carrefour Express, 23 Carrefour-Μαρινόπουλος franchise, 66 Carrefour Express επίσης franchise, 80 ΟΚ! anytime και 91 smile, ενώ στην Κύπρο λειτουργούσαν 7 Carrefour και ακόμη 7 Carrefour Market.

Πρέπει να αναφερθεί ότι το 2009 η Carrefour-Μαρινόπουλος επένδυσε περί τα 45,2 εκατ. ευρώ. Περίπου τα μισά κεφάλαια επενδύθηκαν στα νέα καταστήματα του δικτύου της, τα 20,7 εκατ. ευρώ σε τομείς όπως οι ανακαινίσεις παλαιών καταστημάτων, και τα 3 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στη διεύθυνση μηχανογράφησης του ομίλου.

Η απορρόφηση της Dia Hellas
Η εταιρεία πήρε στα μέσα Ιουλίου την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της συμφωνίας για την απορρόφηση της Dia Hellas, που ήταν απαραίτητη για να κινήσει τη διαδικασία αναμόρφωσης των καταστημάτων της αλυσίδας κατά τα πρότυπα του δικτύου Carrefour. Της έγκρισης προηγήθηκε έγγραφή δήλωση της Καρφούρ – Μαρινόπουλος, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση λήξης των συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise) δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα μη ανταγωνισμού, προκειμένου να απελευθερωθούν τα σημεία αυτά στον ανταγωνισμό.

Στον κύριο όγκο τους τα καταστήματα της Dia αναμένεται ότι θα αποκτήσουν τη μορφή των convenience stores, ώστε η αλυσίδα να έρθει πιο κοντά στους καταναλωτές που συνηθίζουν τις συχνές, σχεδόν καθημερινές, αγορές, επιλέγοντας κυρίως τα βασικά αγαθά, κρατώντας μικρό «καλάθι» αγορών.

Η Carrefour Μαρινόπουλος εκ των πραγμάτων θα υποχρεωθεί να κλείσει ορισμένα από τα Dia, δεδομένου ότι γειτνιάζουν με τα δικά της, ενώ δεν αποκλείεται, αν κάποια Dia διαπιστωθεί ότι συγκεντρώνουν περισσότερα πλεονεκτήματα (καλύτερη εμπορική θέση και προσβάσεις, ενοίκιο κλπ), να προτιμηθεί το κλείσιμο δικών της καταστημάτων.

Πληροφορίες του «σελφ σέρβις» αναφέρουν ότι ο όμιλος, την περίοδο που εξέταζε το deal της απορρόφησης, είχε εκτιμήσει ότι θα έκλεινε τουλάχιστον 30-40 από τα 381 καταστήματα της Dia Hellas, γεγονός το οποίο προφανώς προσμετρήθηκε στην αποτίμηση εκ μέρους της εταιρείας του τελικού τιμήματος που κατέβαλε για την εξαγορά του δικτύου.