Μετά από συνεργασία 17 χρόνων, ο όμιλος Carrefour και η Sabanci Holding αποφάσισαν να αναδιοργανώσουν την κοινοπραξία CαrrefourSA.

Ο όμιλος Sabanci θα γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος της κοινοπραξίας, εξαγοράζοντας ένα επιπρόσθετο 12% του κεφαλαίου της CarrefourSA από τον όμιλο Carrefour, καταβάλλοντας το ποσό των 60 εκατ. ευρώ. Η Carrefour θα διατηρήσει το 46,2% των μετοχών, ενώ η Sabanci Holding θα έχει το 50,8% της CarrefourSA και την ευθύνη της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία της στην τοπική αγορά. Η μεταβίβαση του ποσοστού αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2013.