Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της Cafetex ανήλθε σε 20,96 εκατ. ευρώ την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με την ετήσια ενοποιημένη χρηματοοικονομική της έκθεση για τη χρήση 2023. Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 16,46 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 24,2% σε σύγκριση με το 2022 (13,25 εκατ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 4,55 εκατ. ευρώ, ενώ τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 3,26 εκατ. ευρώ, έναντι 2,46 εκατ. ευρώ το 2022. Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 21,7% και της Εταιρείας σε 19,8% έναντι 18,6% το 2022. Τα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 0,38 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε 0,55 εκατ. ευρώ (2022: ζημία 0,01 εκατ. ευρώ), ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 0,34 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και 0,47 εκατ. ευρώ για την Εταιρεία (2022: ζημία 0,03 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και έκτακτων αποτελεσμάτων για το 2023 ανήλθαν σε κέρδη 1,75 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και 1,63 εκατ. ευρώ για την Εταιρεία (0,73 εκατ. ευρώ το 2022). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η Εταιρεία αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 60% σε περίοδο διετία (2021- 2023) ενώ διπλασίασε τα μεγέθη της σε επίπεδο Ομίλου. Όσον αφορά στα σημαντικά γεγονότα της χρήσης 2023, στις 19 Απριλίου 2023, η Cafetex εξαγόρασε το 51% της βρετανικής εταιρείας Beanies The Flavour Company LTD. Η εξαγορά, μέσω της Progress 2019, αναμένεται να διπλασιάσει τον τζίρο της Cafetex μέσα σε τρία χρόνια.

Ενίσχυση της διανομής στη μικρή λιανική και Ho.Re.Ca.
Σχετικά με την πορεία της Cafetex το 2024, η Εταιρεία επικεντρώνεται στην αύξηση των πωλήσεων επώνυμων προϊόντων Coffeeway, Brazita και Beanies και στη διατήρηση ηγετικής θέσης στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Επιδιώκει την ενίσχυση της διανομής στη μικρή λιανική και Ho.Re.Ca., την αξιοποίηση εξωτερικών αγορών, και τη διαρκή βελτίωση των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter