Μια ιδιότυπη περίπτωση franchising αποτελεί η αλυσίδα της BUSINESS LOGIC, η οποία δημιουργήθηκε από εταιρείες πληροφορικής που προϋπήρχαν και πλέον κάτω από ένα κοινό όνομα προσφέρουν πανελλαδικά τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά για επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η αλυσίδα αποτελείται από 33 συνεργαζόμενες εταιρείες σε όλη την Ελλάδα και στην πρώτη εταιρική χρήση αναμένεται να ξεπεράσει σε τζίρο τα 6 δισεκατομμύρια δραχμές.

Μια ιδιότυπη περίπτωση franchising αποτελεί η αλυσίδα της BUSINESS LOGIC, η οποία δημιουργήθηκε από εταιρείες πληροφορικής που προϋπήρχαν και πλέον κάτω από ένα κοινό όνομα προσφέρουν πανελλαδικά τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά για επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η αλυσίδα αποτελείται από 33 συνεργαζόμενες εταιρείες σε όλη την Ελλάδα και στην πρώτη εταιρική χρήση αναμένεται να ξεπεράσει σε τζίρο τα 6 δισεκατομμύρια δραχμές.

“Πριν από μερικούς μήνες, η ιδέα της BUSINESS LOGIC βρισκόταν απλώς καταγεγραμμένη στις σκέψεις κάποιων ανθρώπων και τώρα είναι μια εταιρεία που λειτουργεί και έχει ήδη 33 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα”. Τα λόγια του κυρίου Χρήστου Στεφανίδη, γενικού διευθυντή της εταιρείας, αποτελούν μια ακόμα απόδειξη της ταχύτητας των εξελίξεων στην αγορά της πληροφορικής την τελευταία περίοδο.

Σκοπός της BUSINESS LOGIC είναι η συνολική κάλυψη των αναγκών μιας επιχείρησης με την παροχή προϊόντων, υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία. Στο σκοπό αυτό επενδύθηκαν περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο δραχμές που έχουν αποφέρει ήδη σημαντικούς καρπούς. Για την πρώτη εταιρική χρήση ο τζίρος προβλέπεται να ξεπεράσει τα 6 δισεκατομμύρια δραχμές και για το δεύτερο έτος τα 10 δισεκατομμύρια. Μέσα στο 2001 αναμένεται να κατατεθεί και η αίτηση εισαγωγής της επιχείρησης στην κύρια αγορά του Χ.Α.Α. απ’ όπου και θα αντληθούν επιπλέον κεφάλαια για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας μετέχουν και οι 33 συνεργάτες με συνολικό ποσοστό περίπου 20%, στοιχείο επίσης πρωτοποριακό όσον αφορά το franchising, ενώ τα επιμέρους ποσοστά συμμετοχής έχουν οριστεί με βάση τα οικονομικά μεγέθη της κάθε συμμετέχουσας εταιρείας. Σε τρεις από τις εταιρείες η μητρική BUSINESS LOGIC είναι παράλληλα και ο βασικός μέτοχος με ποσοστό 51%.

Μια πρωτοποριακή συνεργασία

Μια εταιρεία, προκειμένου να προσαρτηθεί στην αλυσίδα της BUSINESS LOGIC, χρειάζεται να παρουσιάζει τζίρους υψηλότερους από 180 εκατομμύρια δραχμές και να απασχολεί τουλάχιστον 5 έως 6 άτομα προσωπικό. Σύμφωνα με τον κ. Χ. Στεφανίδη, η εταιρεία έχει ήδη ικανοποιητική γεωγραφική κάλυψη και επεκτείνεται συνεχώς, με άμεσους στόχους τις περιοχές γύρω από την πόλη της Λαμίας και την Κέρκυρα. Συνεργάτες της εταιρείας λειτουργούν και στην Αττική, χωρίς αυτό να αποκλείει ότι στο άμεσο μέλλον στην ίδια γεωγραφική περιοχή δεν θα παρέχει τις υπηρεσίες της και η μητρική BUSINESS LOGIC.

Αυτό δεν εμποδίζει τη μητρική εταιρεία, αλλά και τους συνεργάτες της, να ανταλλάσσουν μεταξύ τους έργα, ώστε τελικά ο πελάτης να εξυπηρετηθεί καλύτερα από τον κοντινότερο κόμβο. Κοινή είναι η αντιμετώπιση και όσον αφορά το μάρκετινγκ, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες επωφελούνται από τη μακρόχρονh εμπειρία της μητρικής σε αυτό τον τομέα και το όνομα τους αποκτά πανελλαδική ισχύ.

Τέλος οι συνεργάτες της BUSINESS LOGIC έχουν πλέον τη δυνατότητα να πουλήσουν εκτενέστερη γκάμα προϊόντων για τα οποία η μητρική εταιρεία φροντίζει να τους εκπαιδεύσει με σταδιακά βήματα.

Δεξαμενή πελατών είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η BUSINESS LOGIC είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου LogicDIS, γεγονός που ενδεχομένως θα μπορούσε να δημιουργήσει αλληλοεπικάλυψη στα πελατολόγια των δύο εταιρειών. Ωστόσο, η κατάσταση ξεκαθάρισε εξ αρχής και οι δύο εταιρείες χώρισαν τα πεδία δράσης τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε η BUSINESS LOGIC να έχει τη δυνατότητα πώλησης προϊόντων ανταγωνιστικών με τα προϊόντα της μητρικής LogicDIS αν αυτό είναι απαραίτητο για να καλυφθούν οι ανάγκες του πελάτη.

Η πανελλαδική παρουσία της BUSINESS LOGIC είναι δυνατόν να εξυπηρετήσει επιχειρήσεις με μεγάλη γεωγραφική διασπορά, καθώς οι συνεργάτες της είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην επιχείρηση-πελάτη σε όλους τους τόπους που αυτός διαθέτει καταστήματα. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν είναι πλέον απαραίτητο για μια επιχείρηση με γραφεία σε απομακρυσμένα γεωγραφικά σημεία να απευθυνθεί σε διαφορετικές κατά τόπους εταιρείες με όποια προβλήματα αυτό μπορεί να σημαίνει, καθώς έχει τη δυνατότητα να απολάβει υπηρεσίες με κοινό γνώμονα από τους κατά τόπους συνεργάτες της BUSINESS LOGIC. Σύμφωνα με τον κ. X. Στεφανίδη, βελτιώνεται συνεχώς η ομοιομορφία όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και λύνονται προβλήματα, όπως οι διαφορετικοί τιμοκατάλογοι που χρησιμοποιούσαν οι νυν συνεργάτες της εταιρείας για εγκατάσταση εφαρμογών ή τεχνική υποστήριξη.

Σημαντικό πλεονέκτημα για τον πελάτη που θα απευθυνθεί σε κάποιον από τους συνεργάτες της BUSINESS LOGIC για μια ολοκληρωμένη λύση ή για μεμονωμένα προϊόντα είναι οι αυξημένες πιθανότητες να αγοράσει τα προϊόντα σε καλύτερη τιμή σε σχέση με άλλους προμηθευτές. Αυτό συμβαίνει διότι οι παραγγελίες των συνεργατών του δικτύου συγκεντρώνονται στη μητρική εταιρεία και αποστέλλονται συνολικά στους προμηθευτές, οι οποίοι δίνουν χαμηλότερες τιμές λόγω των οικονομιών κλίμακας. Για το σκοπό αυτό η BUSINESS LOGIC έχει δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα προμηθειών, το οποίο προσπαθεί να επιτυγχάνει τις καλύτερες τιμές στην αγορά σε καθημερινή βάση.

Επιπλέον, όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα πιστοποίησης κατά ISO 9002, προκειμένου να διαθέτουν και τυπικά τα στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να παρέχουν λύσεις με ταχύτητα, συνέπεια και αξιοπιστία.

Δεδομένου ότι στόχος της BUSINESS LOGIC είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, one stop shop, η εταιρεία βρίσκεται στα τελικά στάδια συμφωνίας με παροχέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, προκειμένου να προσφέρει και αυτήν την υπηρεσία στους πελάτες που τη χρειάζονται για να ολοκληρώσουν την εφαρμογή τους (δίκτυα VPN, πρόσβαση στο Internet, εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου κ.λπ.).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εταιρεία: BUSINESS LOGIC, θυγατρική του ομίλου LogicDIS

Πεδίο δράσης: Παροχή υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις.

Γενικός Διευθυντής: Χρήστος Στεφανίδης

Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 214

Τηλέφωνο:9507007

Παρουσία στο Internet: www.business-logic.gr