Πώς αντιμετωπίζει ο κλάδος των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και του λιανεμπορίου την επιβαλλόμενη λιτότητα και τις περικοπές εξόδων, διατηρώντας ωστόσο υψηλά τα επίπεδα ικανοποίησης του τελικού καταναλωτή; Στη φετινή συνάντηση του 9ου Συνεδρίου ECR Hellas «Υπό Επιτήρηση», η Retail@Link παρουσίασε εφικτές λύσεις στον στρατηγικό αυτό γρίφο.

Ποικίλοι προβληματισμοί και δισεπίλυτες προκλήσεις σχετικά με τις στρατηγικές επιλογές σε περιόδους «επιτήρησης», παρουσιάστηκαν στο 9ο Συνέδριο του ECR Hellas, στα μέσα Ιουνίου 2011. Στο δίλημμα «περικοπές κόστους και βιωσιμότητα» ή «διατήρηση της ικανοποίησης των πελατών» η Retail@Link, εταιρεία με μακρόχρονη εμπειρία στην παροχή συνεργασιακών υπηρεσιών, απαντάει με λύσεις αμοιβαίου κέρδους τόσο για την εταιρεία Nutriart και τα προϊόντα Κατσέλη, όσο και για την αλυσίδα Αφοί Βερόπουλοι.

Με αφορμή τους προβληματισμούς της Nutriart, σχετικά με την αναπλήρωση αποθέματος, η εταιρεία συνεργάστηκε με τη Retail@Link σε ένα πιλοτικό έργο για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανεφοδιασμού των καταστημάτων του ομίλου Βερόπουλος. Τα αποτελέσματα της έρευνας και της πρώτης φάσης του έργου των δύο εταιρειών, παρουσιάστηκαν με μεγάλη επιτυχία και στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο του ECR and the Marketplace 2011 που έλαβε χώρα φέτος τον Απρίλιο στις Βρυξέλλες.

Το στοίχημα
Στοίχημα της Retail@Link, ήταν να εξασφαλίσει στη Nutriart:
• Διατήρηση υψηλής διαθεσιμότητας προϊόντων στα ράφια, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους που συνεπάγεται η καθημερινή αναπλήρωση καταστημάτων, που ακολουθεί η εταιρεία σε 3.500 σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα.
• Εξασφάλιση φρεσκάδας των προϊόντων με μικρό κύκλο ζωής στα ράφια.
• «Πράσινη προσέγγιση» με μείωση των ρύπων και διατήρηση της αειφορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η λύση
Σημείο-κλειδί, στην ανάπτυξη της λύσης, ήταν η ανταλλαγή δεδομένων καθημερινής κίνησης (POS, παραδόσεις, επιστροφές) μεταξύ της Nutriart και των καταστημάτων Βερόπουλος, μέσω της υπηρεσίας SCM της Retail@Link. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα του προμηθευτή και του λιανέμπορου, η Retail@Link, ως ενδιάμεσος, μπορούσε να εξάγει πληροφορία σχετικά με το «μοτίβο» κίνησης των προϊόντων (sell out patterns).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ορθότητα των δεδομένων (άρα η αξιοπιστία της τελικής πληροφορίας) ήταν δυνατόν να εξασφαλισθεί σε ποσοστό 99%, λόγω των ποιοτικών ελέγχων εγκυρότητας και καθαρότητας των δεδομένων που διενεργούνται στον κόμβο της Retail@Link καθημερινά. Σε αυτό συνέβαλλε και η μακροχρόνια σχέση συνεργασίας της Retail@Link με την αλυσίδα Βερόπουλος, που είναι πρωτοπόρος στην ανταλλαγή POS δεδομένων στην Ελλάδα.

Η ανάλυση των μοτίβων που ακολουθεί η κίνηση των προϊόντων στο κατάστημα, σε συνδυασμό με υποθέσεις σεναρίων προκαθορισμένης δρομολόγησης που εξέτασαν η Retail@Link και η Nutriart, απέφεραν μια πλούσια βάση γνώσης.

Ο συνδυασμός όλων των στοιχείων, οδήγησε στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου αλγορίθμου που προβλέπει τη μελλοντική ζήτηση λαμβάνοντας υπόψη σημαντικές παραμέτρους όπως:
• Πολύ χαμηλό επίπεδο ανοχής ελλείψεων.
• Φρεσκάδα των προϊόντων (ημέρες ζωής προϊόντος, ημέρες ζωής στο σπίτι, lead time).
• Χωρητικότητα του ραφιού στο κατάστημα του λιανέμπορου.

Έτσι, η εφαρμογή που αναπτύχθηκε από τη Retail@Link μπορεί να υπολογίσει με μεγάλο ποσοστό ακρίβειας (98%) τη μελλοντική ζήτηση των προϊόντων της στα καταστήματα της αλυσίδας Βερόπουλος και να παρουσιάσει μια ορθολογική πρόταση παραγγελιοδοσίας. Στο τέλος του έργου, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να έχει η Nutriart εάν εφάρμοζε το προτεινόμενο μοντέλο, έναντι της διαδικασίας που ακολουθούσε. Το παρόν σενάριο (what-if) κατέδειξε μερικά ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα.


Τα αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα, του έργου αυτού που σχεδιάστηκε, παραμετροποιήθηκε και εκτελέστηκε επιτυχώς μέσα σε διάστημα 5 μηνών, αποδείχτηκαν εξαιρετικά ευεργετικά για όλα τα μέρη αυτής της συνάρτησης:

Για τη Nutriart:
• Υπολογίστηκε δυνατότητα μείωσης των επισκέψεων αναπλήρωσης από 20%-50%, άρα εκτιμώμενη αντίστοιχη μείωση στα κόστη που αυτές συνεπάγονται.
• Διατηρήθηκε πολύ υψηλή διαθεσιμότητα στο ράφι (>98%), μειώνοντας ωστόσο κατακόρυφα το κόστος αναπλήρωσης, λόγω της μείωσης των επισκέψεων.
• Μειώθηκαν οι επιστροφές προϊόντων κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες (από 5% σε <2%).
• Λήφθηκαν υπόψη όλοι οι περιορισμοί ποιότητας-φρεσκάδας των προϊόντων της εταιρείας.
• Εξασφαλίσθηκε στοχευμένη διαδικασία αναπλήρωσης, η οποία δεν βασίζεται στη συνήθεια αλλά στη γνώση των πραγματικών αναγκών της ζήτησης.
• Έγινε εφικτή η παρακολούθηση ενεργειών προώθησης και άμεσου μάρκετινγκ.

Για τα καταστήματα Βερόπουλος:
• Εξασφαλίστηκε υψηλή διαθεσιμότητα στα ράφια, χωρίς επιπλέον επένδυση σε πόρους στα καταστήματα, παρά μόνο με την ανταλλαγή δεδομένων POS με τον προμηθευτή.
• Διασφαλίστηκε υψηλή ποιότητα και φρεσκάδα στα ράφια των καταστημάτων, χωρίς επιπλέον διαχειριστικά κόστη.
• Μειώθηκε ο «θόρυβος» στα καταστήματα, που σχετίζονται με τη διαδικασία παραλαβής, την επεξεργασία τιμολογίων καθώς και τα διαχειριστικά κόστη που σχετίζονται με αυτές τις διαδικασίες.

Τέλος, ο καταναλωτής:
• Εξακολουθεί να βρίσκει το προϊόν που ζητάει διαθέσιμο και δεν υποχρεώνεται σε υποκατάσταση ή αναζήτησή του σε άλλο κατάστημα, λόγω έλλειψης.
• Λαμβάνει την αναμενόμενη ποιότητα-φρεσκάδα, από το καταναλισκόμενο προϊόν.

Τα συμπεράσματα
Το έργο της Retail@Link με τη Nutriart, ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Δεκέμβριο του 2010, δημιουργώντας νέες προσδοκίες για την περαιτέρω εξέλιξή του έτσι ώστε να φανούν τα πλεονεκτήματα κλίμακας που μπορούν να προκύψουν από αυτό το μοντέλο παραγγελιοδοσίας.

Όπως δηλώνει η κα. Γεωργία Βλάχου, Trade Marketing Manager της Nutriart: «Σε μια εποχή όπου η αναζήτηση τρόπων μείωσης κόστους της λειτουργίας και διανομής είναι συνεχής, η Nutriart επεδίωξε να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση του Δικτύου Διανομής της, διασφαλίζοντας παράλληλα τόσο την υψηλή και ποιοτική διαθεσιμότητα των προϊόντων της στα ράφια, όσο και εμπλέκοντας ενεργά και ουσιαστικά τον ανθρώπινο παράγοντα στην αλυσίδα αξίας της εταιρείας.

Η εφαρμογή της στρατηγικής της Nutriart με τα μοντέλα πρόβλεψης ζήτησης και βελτιστοποίησης παραγγελιοδοσίας της Retail@Link, έδειξαν ότι οι μειώσεις κόστους που επιτυγχάνονται σε επίπεδο διανομής, μπορούν να στρέψουν τις προσπάθειες σε επίτευξη οικονομιών κλίμακας και αύξησης της προστιθέμενης αξίας για τον τελικό καταναλωτή».

Η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει άμεση ανάγκη αύξησης της ανταγωνιστικότητάς της. Σε περιόδους που οι πωλήσεις δεν έρχονται τόσο εύκολα πια, η κάθε μονάδα και το σχετιζόμενο κόστος έχει ιδιαίτερη σημασία. Σήμερα αλλά και στο μέλλον, είναι στρατηγική ανάγκη η εξασφάλιση πολύτιμων πόρων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το περιβάλλον.

Η εμπειρία δείχνει ότι οι συνεργασιακές υπηρεσίες μπορούν να συμβάλλουν με αποτελεσματικότητα στη μείωση του κόστους και μέσω αυτού στην επικέντρωση της επιχείρησης στη δημιουργία αξίας για τον τελικό καταναλωτή. Η αλυσίδα των καταστημάτων Βερόπουλος και η εταιρεία Nutriart, απέδειξαν ότι τα συνεργασιακά μοντέλα ανταλλαγής δεδομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι μια στοχευμένη επένδυση με άμεση απόδοση.