Ο θεσμός διαλόγου και ανάδειξης των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης Bravo 2021 εξελίσσεται σε τρεις άξονες και ολοκληρώνεται με την διαθεματική και πολυσυμμετοχική Εβδομάδα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Bravo Sustainability Week 2021», η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 31 Μαΐου και 5 Ιουνίου. Οι άξονες του θεσμού Bravo περιλαμβάνουν το Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2021, όπου παρουσιάζονται πρωτοβουλίες και προγράμματα κατά της κλιματικής αλλαγής και υπέρ της πράσινης οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, το Bravo Schools 2021, ένα διαγωνισμό για μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια εκπαίδευσης αναφορικά με τους 17 παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ για έναν καλύτερο κόσμο, και από φέτος το Bravo Global Goals 2021, στο πλαίσιο του οποίου προβάλλονται οι οργανισμοί που έχουν υιοθετήσει στρατηγικά την agenda 2030, εφαρμόζοντας τους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ, και εκδίδεται το Global Goals Review – Greece 2020, αφιερωμένο στην πορεία ωρίμασής τους στην Ελλάδα.