Καθήκοντα Marketing Manager στη Bolton Hellas ασκεί από τις 23 Νοεμβρίου η κ. Ιωάννα Γ. Βουράνη, αναφερόμενη στον κ. Γεώργιο Σ. Τσακαλάκη, Country Manager της εταιρείας. Η κ. Βουράνη έχει θητεύσει σε πολυεθνικές εταιρείες από θέσεις ευθύνης στους τομείς του Marketing και του Trade Marketing, με έμφαση στα κανάλια ευρείας διανομής και φαρμακείου.