Στην πρώτη θέση, και τις τρεις χρονιές για τις οποίες παρουσιάζουμε στοιχεία στο παρόν αφιέρωμα, βρίσκουμε το Air Wick, το αποσμητικό χώρου της Reckitt Benckiser. Το ίδιο brand τη χρονιά που πέρασε είχε και τους τρεις πιο επιτυχημένους νέους κωδικούς της κατηγορίας.

H επιτυχημένη πορεία προϊόντων που δεν θεωρούνται πρώτης ανάγκης, σε μια εποχή συρρίκνωσης των εξόδων του μέσου νοικοκυριού, έχει ιδιαίτερη σημασία.

Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και αύξηση των μεριδίων αγοράς σε κατηγορίες με πτωτική πορεία, είναι αποδεδειγμένο πως παίζει το λανσάρισμα νέων, καινοτόμων προϊόντων. Και στην κατηγορία των αποσμητικών χώρου, οι βασικές εταιρείες που έχουν παρουσία στο ράφι των σούπερ μάρκετ, απάντησαν μέσα στο 2010 στην πτωτική πορεία των πωλήσεων με το λανσάρισμα προϊόντων που ξεπερνούν την κλασική εικόνα του αρωματικού χώρου και δίνουν λύσεις με νέα αρώματα, ευκολία χρήσης αλλά και καλαίσθητο design.

Η μεγαλύτερη υποκατηγορία των αρωματικών χώρου είναι εκείνη των αυτόματων, (με αισθητήρα κίνησης) και ακολουθούν τα ηλεκτρικά και τα microspray, ενώ τα αεροζόλ έχουν ένα μικρό -μονοψήφιο- ποσοστό.

Γενικά, υποχώρηση πωλήσεων σημειώθηκε κυρίως στα ακριβά προϊόντα, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίσει το σύνολο της κατηγορίας.

Προϊόντα private label υπάρχουν κυρίως σε υποκατηγορίες που δεν χαρακτηρίζονται από υψηλή τεχνολογία, με αποτέλεσμα στα αυτόματα και στα ηλεκτρικά αρωματικά να είναι σχεδόν ανύπαρκτη (στα αεροζόλ το μερίδιό τους σε αξία διαμορφώνεται σε περίπου 15%).

 Πίνακας 1: Αποσμητικά χώρου – best sellers 2010

 Κατάταξη  Brand  Εταιρεία
 1o  Air wick  Reckitt Benckiser
 2o  Glade  SC Johnson
 3o  Ambi Pur  Sarra Lee
 4o  Afroso  Σαράντης
 5o  Oust  Σαράντης

 Πηγή: SymphonyIRI

 Πίνακας 2: Best sellers για 3 συνεχόμενες χρονιές (1η και 2η θέση)

 2008  2009  2010   Brand  Εταιρεία
 1o  1o  1o  Air wick  Reckitt Benckiser
 2ο  2ο  2ο  Glade  SC Johnson

 Πηγή: SymphonyIRI

 Πίνακας 3: New launches 2010

 Brand  Πωλήσεις (σε χιλ. ευρώ)
 Air wick fresh matic refill manolia & cherry blossom  437,9
 Air wick fresh matic refill vanilla & orchid  374,56
 Air wick fresh matic refill levander & chamomile  356,7

 Πηγή: SymphonyIRI