Η Μπέλας Εκλεκτά Τυριά Βερμίου είχε τζίρο 17,19 εκατ. ευρώ το 2021 και πέρσι κατέγραψε κύκλο εργασιών 18,12 εκατ. ευρώ. «Όχημα» για την αύξηση των πωλήσεων της ανώνυμης εταιρείας σε αξία ήταν η αύξηση των εξαγωγών.
Η εταιρεία εμφανίζει αξιοσημείωτη αύξηση εξαγωγών, κατά 12,7%, φθάνοντας τα 9,37 εκατ. ευρώ για την οικονομική χρήση του 2022, έναντι 8,31 εκατ. ευρώ το 2021. Οι εξαγωγές πλέον αντιστοιχούν στο 51,49% του ετήσιου κύκλου εργασιών της Μπέλας.

Πώς η εταιρεία θα πολλαπλασιάσει τις εξαγώγιμες ποσότητες
Άλλωστε, σε ό,τι αφορά την προοπτική του τομέα των εξαγωγών της εταιρείας για το τρέχον έτος, η Μπέλας αποφάσισε να αυξήσει τις εισκομιζόμενες ποσότητες πρόβειου γάλακτος κατά περίπου 40%, προκειμένου να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την εξωστρεφή της θέση. Μοχλός ανάπτυξης των εξαγωγών αποτελεί για την εταιρεία η φέτα και στόχος για το 2023 είναι οι πωλήσεις φέτας να διπλασιαστούν. Ανάμεσα στους στρατηγικούς στόχους της Μπέλας για το 2023, όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας, έχει επιλεχθεί η ανάπτυξη των πωλήσεων στο αγελαδινό τυρί.

Πρόκειται για τυρί, το οποίο, όπως η εταιρεία κρίνει, λειτουργεί ως υποκατάστατο της φέτας ή έστω, συμπληρωματικά σε αυτή, λόγω της χαμηλότερης τιμής του και είναι αναγνωρίσιμο στο εξωτερικό με τον όρο Greek salad cheese. Άλλωστε, η Μπέλας εκτιμά ότι το κύριο κριτήριο για τις πωλήσεις φέτας στην αγορά είναι η «δίκαιη τιμή», η οποία, για την Μπέλας, «πλέον υπάρχει». Το τρίτο προϊόν που συμπληρώνει την γκάμα, που προγραμματίζεται να σπρώξει προς τα επάνω τις εξαγωγές της εταιρείας είναι το λεγόμενο grill cheese, που είναι σκληρό λευκό τυρί, ιδανικό για σαγανάκι. Άλλωστε και για τα τρία παραπάνω προϊόντα, η Μπέλας διατηρεί ήδη συμβόλαια που συνιστούν ξεκλείδωμα νέων συνεργασιών για την εταιρεία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σκανδιναβία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Ισραήλ, αλλά και στην Κίνα.

Επιστροφή σε κέρδη προ φόρων και μετά φόρων το 2022
Η εταιρεία από την Πιερία επέστρεψε το 2022 σε κέρδη προ φόρων συνολικού ύψους €368.603,37 από ζημιές ύψους €683.382,72 στην οικονομική χρήση του 2021. Οι ζημιές μετά από φόρους της Μπέλας είχαν ανέλθει σε €486.924,84, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα του περσινού οικονομικού έτους ανέδειξαν κέρδη μετά από φόρους, ύψους €301.536,56. Τα κέρδη EBITDA της εταιρείας αυξήθηκαν κατά το εντυπωσιακό ποσοστό του 241,49%, από τα €488.189,58 του 2021 σε €1.667.133,58 για το οικονομικό έτος του 2022. Εντός του προηγούμενου έτους, η εταιρεία ολοκλήρωσε επένδυση για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των συνολικών της εγκαταστάσεων, αλλά και για την αύξηση της δυνατότητας συσκευασίας, συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ. Για την κάλυψη του επενδυτικού της προγράμματος, η Μπέλας προσέφυγε σε επιπλέον δανεισμό. Οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές της υποχρεώσεις ξεπερνούσαν τα 7,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022 και οι συνολικές βραχυπρόθεσμες αντίστοιχες υποχρεώσεις τα 6,2 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις της εταιρείας έχουν αυξηθεί κατά 63% στο πρώτο τρίμηνο του 2023, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Η πρόβλεψη της εταιρείας για τη συνολική δωδεκάμηνη οικονομική χρήση του έτους 2023 αφορά αύξηση αξίας πωλήσεων, κατά 67% και αντίστοιχη αύξηση κερδών EBITDA, κατά 50%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter