Το 2016 ο συνολικός κύκλος εργασιών της Beiersdorf Hellas, μιας εκ των 150 θυγατρικών της Beiersdorf AG, ανήλθε σε 43,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη της σε 4,9 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία πέτυχε έτσι ανάπτυξη πωλήσεων και διατήρηση κερδοφορίας, πράγμα που θα επιδιώξει και τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης του brand Nivea, της διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου της με καινοτόμα προϊόντα, αλλά και της ενίσχυσης του προγράμματός της κοινωνικής υπευθυνότητας, σύμφωνα με τις επίσημες εξαγγελίες της.

Η εικόνα της εταιρείας και η στρατηγική της παρουσιάστηκαν στις αρχές Οκτωβρίου από το Country Manager της Beiersdorf Hellas, κ. Θεόδωρο Πουλόπουλο, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου.